Leírás

"A hit a remélt dolgok biztosítékon alapuló várása, a nem látható valóságok nyilvánvaló bizonyítása." (Héberek 11:1) A blog felhívja a figyelmet a jw.org honlapra, és a Biblia igazságára, ez által már most jobb lesz az életed, később pedig örök életet kaphatsz Jehovától. Színmagyarázat: kék, fekete = én, aztán néztem tovább, és látom, hogy amit barnával írtam, az is az én tanult véleményem. Tehát én... kivéve, ami idéző jeles, vagy egyértelműen cikk.

Ébredjetek 2 - földrengések

2016.12.08. 17:52 | Ruth2 |

ATV Világhíradó most 2016.12.08. 17,00 előtt:
nagy földrengésnek a 7-es fölöttieket mondják. Évente átlagosan 15 olyan földrengés van, amit igen súlyosnak lehet minősíteni.
2014 első negyedévében kereken kétszer annyi nagyföldrengés volt, mint 1979 óta bármikor.
Először azt hitték a nagyok sok kicsit idéznek elő, most fordítva gondolják... (találgatnak)

Mit is ír a Biblia?

Amikor a tanítványok a végről kérdezték Jézust, ő ezt válaszolta nekik: „nemzet támad nemzet ellen, és királyság királyság ellen, lesznek földrengések egyik hely után a másikon, és lesznek élelmiszerhiányok. Ez a gyötrő fájások kezdete”. (Márk 13:8)


Jézus ezt mondta: „a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég” (Máté 24:14).


"Mert amilyenek azokban a napokban voltak az emberek az özönvíz előtt: ettek és ittak, a férfiak nősültek, a nőket férjhez adták, addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit nem vettek észre, mígnem eljött az özönvíz, és elsöpörte mindnyájukat, olyan lesz az Emberfiának jelenléte is. (Máté 24:38-39)

találgatnak, találgatnak, pedig itt van a szemük előtt...

Ébredjetek

2016.11.15. 13:17 | Ruth2 |

Örömteli üzenet Istentől

2016.11.05. 09:17 | Ruth2 |

https://www.jw.org/hu/kiadvanyok/konyvek/oromteli-uzenet-istentol/vajon-a-halallal-mindennek-vege/

6. rész

Vajon a halállal mindennek vége?

 

Isten ihletett szava a Biblia? Miért bízhatunk benne?

2016.10.24. 12:22 | Ruth2 |

https://www.jw.org/hu/kiadvanyok/folyoiratok/wp20100301/bibliai-evangeliumok-megbizhatok/

Isten szava a Biblia?

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a kiigazításra, az igazságosságban való fegyelmezésre, hogy az Isten embere teljesen alkalmas, minden jó cselekedetre hiánytalanul felkészített legyen” (2TIMÓTEUSZ 3:16, 17).

PÁL apostol ezekkel az erőteljes szavakkal beszélt a Biblia páratlan értékéről. Ő természetesen a Bibliának arra a részére gondolt, amely akkoriban már létezett, vagyis azokra az írásokra, melyekre ma az emberek általában Ószövetségként utalnak. De a szavai alapvetően a Bibliának mind a 66 könyvére ráillenek, azokra is, melyeket Jézus hűséges tanítványai írtak az i. sz. I. században.

Te is olyan nagyra becsülöd a Bibliát, mint Pál? A Biblia írói szerinted is Istentől kaptak ihletést? Az I. századi keresztények hittek ebben, és az igaz keresztények azóta is ezt vallják. A XIV. századi angol lelkész, John Wycliffe például úgy tekintett a Bibliára, mint „az igazság csalhatatlan mércéjére”. Egy bibliai szótár azt a megjegyzést fűzi Pál fenti szavaihoz, hogy az Isten általi „ihletettség garantálja, hogy mindaz, amit a Biblia kijelent, igaz” (The New Bible Dictionary).

Változnak a vélemények a Bibliáról

Az utóbbi időben azonban megfigyelhető, hogy az emberek egyre kevésbé bíznak a Biblia hitelességében. „Elméletileg [még ma is] minden keresztény tekintélynek fogadja el a Bibliát, mely irányítja a tetteit, és formálja a hitnézeteit” – írja egy kézikönyv (The World’s Religions). De a gyakorlatban ez már nem igaz. Sokan úgy vélik, hogy a Biblia nem  több, mint pusztán „megbízhatatlan emberi hagyomány”. Bár elismerik, hogy a Bibliát hithű férfiak írták, úgy gondolják, hogy ezek az írók csupán gyarló emberek voltak, akik nagy igyekezettel próbáltak elmagyarázni mély szellemi igazságokat, de nem tudtak annyi mindent, és nem voltak annyira felvilágosultak, mint a mai emberek.

Igazából manapság nagyon kevesen hagyják, hogy a Biblia formálja a gondolkodásukat és irányítsa a tetteiket. Talán te is gyakran hallod másoktól, hogy a Biblia erkölcsi irányadó mértékei egyszerűen ódivatúak és nem gyakorlatiasak. Sokan úgy érzik, hogy felhígíthatják a Biblia törvényeit és alapelveit, sőt teljesen figyelmen kívül hagyhatják őket, ha ez tűnik célszerűnek. Néhányan, akik kereszténynek vallják magukat, kirívóan semmibe veszik azt, amit a Biblia a paráznaságról, a házasságtörésről, a becstelenségről és a részegségről mond (1Korintusz 6:9, 10).

Miért van ez így? A XX. század első felében Sir Charles Marston régész felismerte az egyik okot. Egy könyvében azt írta, hogy az emberek „minden további nélkül elfogadják azoknak a modern íróknak a feltételezéseit”, akik kétségbe vonják a Biblia hitelességét (The Bible Is True). Vajon ez még ma is így van? Hogyan fogadd azoknak a tudósoknak a véleményeit és elméleteit, akik aláássák a Bibliába vetett bizalmat? Figyeld meg, mit ír erről a következő cikk.

A Biblia valóban Isten ihletett szava

PONTOSAN mit értett Pál apostol azon, hogy a Biblia „Istentől ihletett”? (2Timóteusz 3:16). Itt egy olyan görög kifejezést használt, melynek szó szerinti jelentése: ’Istentől lehelt’. Ezen Pál azt értette, hogy Isten a szent szelleme által vezette a bibliaírókat, hogy csak azt írják le, amit szeretne, hogy leírjanak.

A bibliaírók „Istentől szóltak . . . , amint a szent szellem vezette őket” – mondta Péter apostol (2Péter 1:21). Pál apostol tehát joggal írta a Biblia könyveiről, hogy  ’szent írások, amelyek képesek bölccsé tenni téged a megmentésre a Krisztus Jézusba vetett hit által’ (2Timóteusz 3:15).

Sokan tagadják, hogy a Biblia szerzője Isten. Egyes kritikusok, akik Sir Charles Marston régész szavaival élve gyakran „fölényesen félresöprik a Biblia elbeszélését”, rosszindulatúan támadják a Biblia hitelességét. Néhányan egyáltalán nem foglalkoznak ezzel a könyvvel, mivel szerintük csak „mítoszok és tündérmesék ősi gyűjteménye”.

Vizsgáld meg a bizonyítékokat

Egy férfi

Hogyan döntheted el, hogy megbízz-e valakiben?

Vajon meg lehet bízni a Bibliában? Fontos, hogy helyesen dönts ebben a kérdésben. Miért? Mert ha a Biblia Istentől származó üzenetet tartalmaz, akkor esztelenség, sőt talán végzetes hiba lenne figyelmen kívül hagyni. Ha emberek szavaként fogadod el a Bibliát, nem pedig Isten szavaként, akkor sokkal kevésbé fogod engedni, hogy irányítsa a tetteidet és formálja a hitnézeteidet (1Tesszalonika 2:13).

Hogyan tudod eldönteni, hogy megbízhatsz-e a Bibliában? Nos, hogyan döntheted el, hogy megbízz-e valakiben? Egy biztos: nagyon nehéz igazán megbízni valakiben, akit alig ismersz. Hogy valóban őszinte és megbízható-e, csak idővel tudod eldönteni, miután már jól megismerted. A Bibliát is hasonló módon ismerheted meg. Ne fogadj el gondolkodás nélkül feltételezéseken, sőt előítéleten alapuló elméleteket, melyek aláássák a Bibliába vetett bizalmat. Szánj időt arra, hogy megvizsgáld a bizonyítékokat, melyek igazolják, hogy a Biblia, az állításával összhangban, „Istentől ihletett”.

„Barátoktól” jövő támadás

Ne tévesszen meg, hogy még olyanok is támadják a Biblia hitelességét és megbízhatóságát, akik a „barátainak” vallják magukat. Napjainkban a legtöbb bibliamagyarázó, bár kereszténynek tartja magát, „úgy beszél a  Szentírásról, mint ami csupán emberek feljegyzése”, mondja egy teológiai szótár (New Dictionary of Theology).

Sok teológus vitatja, hogy kik írták valójában a Biblia könyveit. Néhányan például azt hangoztatják, hogy nem Ézsaiás próféta írta az Ézsaiás könyvét. Szerintük ez a bibliai könyv jóval Ézsaiás ideje után íródott. Lowther Clarke a könyvében azt állítja, hogy Ézsaiás könyve „más-más generációkhoz tartozó emberek gondolatait tartalmazza” (Concise Bible Commentary). De akik ilyesmit mondanak, azok figyelmen kívül hagyják, hogy Jézus Krisztus és a tanítványai újra és újra Ézsaiásnak tulajdonították ezt a könyvet (Máté 3:3; 15:7; Lukács 4:17; János 12:38–41; Róma 9:27, 29).

Még rosszabb, hogy néhány bibliakritikus, köztük J. R. Dummelow is, azt mondja, hogy a Dániel könyvében található próféciák „valójában utólag leírt események, melyeket az író ősi jövendölés köntösébe öltöztetett”. Ahogy már említettük, ezzel figyelmen kívül hagyják magának Jézus Krisztusnak a bizonyságtételét. Ő arra figyelmeztetett, hogy ’a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta által szóltak, szent helyen fog állni’ (Máté 24:15). Vajon ésszerű lenne azt hinnie egy kereszténynek, hogy maga Jézus Krisztus részt vett egy csalásban, és ő maga is próféciának álcázott megtörtént eseményeket? Biztosan nem.

Számít egyáltalán?

„Számít egyáltalán, hogy kik írták a Biblia könyveit?” – kérdezheted. Igen, nagyon is számít. Mennyire tartanál fontosnak egy olyan dokumentumot, mely állítólag az egyik barátod végakarata, de kiderül róla, hogy valójában nem is ő írta? Tegyük fel, a szakértők azt mondják, hogy ez egy hamisítvány, melyben jó szándékú emberek leírták, hogy szerintük mi volt a barátod kívánsága. Vajon nem csökkentené ez a dokumentum értékét? Teljesen bíznál benne, hogy valóban a barátod kívánságát tartalmazza?

A Bibliával ugyanez a helyzet. Nem meglepő hát, hogy olyan sokan, még magukat kereszténynek vallók is, úgy érzik, hogy figyelmen kívül hagyhatják, mit mond a Biblia a becsületességről, a nemi erkölcsről és az ezekhez hasonló témákról. Talán gyakran hallasz efféle becsmérlő megjegyzéseket: „Ugyan már, ez csak az Ószövetség!”, mintha csak azt mondanák, hogy ennek nem sok értéke van. Annak ellenére mondják ezt, hogy Pál apostol az Ószövetséget ’szent írásoknak’ nevezte, melyek ’Istentől ihletettek’.

„De hát nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szakértők és a tudósok által felhozott bizonyítékokat” – mondhatod. Természetesen nem. Nagyon hálásak vagyunk például azoknak az őszinte tudósoknak, akik segítettek meghatározni a Biblia eredeti szövegét. Való igaz, az évszázadok során becsúsztak apróbb hibák a Biblia szövegébe, miközben újra és újra lemásolták. De ne feledjük, óriási különbség van aközött, hogy valaki elismeri, hogy apróbb hibák belekerültek  a Biblia szövegének a másolataiba, és aközött, hogy az egész Bibliát elveti mint emberek irományát.

Továbbra is higgy ’a szent írásokban’

Egy könyvhalom

Nagyon hálásak vagyunk azoknak az őszinte tudósoknak, akik segítettek meghatározni a Biblia eredeti szövegét

Pál, közvetlenül azelőtt, hogy kijelentette, hogy a Biblia Istentől ihletett, elmondta Timóteusznak, hogy miért létfontosságú ez az ihletett feljegyzés: ’az utolsó napokban a gonosz emberek és a szélhámosok egyre messzebbre mennek majd a rosszaságban – félrevezetnek másokat, és maguk is félrevezettetnek’ (2Timóteusz 3:1, 13). Már Pál napjaiban is voltak látszólag „bölcsek” és „műveltek”, akik „meggyőző érvelésekkel” meg akarták téveszteni az embereket, és meg akarták gyengíteni a Jézus Krisztusba vetett hitüket (1Korintusz 1:18, 19; Kolosszé 2:4, 8). Pál apostol szerette volna megvédeni Timóteuszt a befolyásuktól, ezért arra buzdította, hogy ’maradjon meg azokban, amiket csecsemőkorától tanult’ az Istentől származó ’szent írásokból’ (2Timóteusz 3:14, 15).

Ma, „az utolsó napokban” ez ugyanilyen fontos. Ne becsüld le annak a veszélyét, hogy okos emberek – gyakran igazán „meggyőző érvelésekkel” – félrevezethetnek. Az I. századi keresztényekhez hasonlóan inkább védd meg magad azáltal, hogy teljesen megbízol abban, amit a Bibliából tanulsz, abból a könyvből, mely valóban Isten ihletett szava.

Jehova Tanúi örömmel segítenek neked, hogy hinni tudj a Bibliában. Például meg tudják mutatni, hogyan bizonyultak teljesen megbízhatónak a bibliai alapelvek a történelem folyamán, hogyan van a Biblia összhangban a tudománnyal, amikor tudományos témákat érint, hogyan alkot az elejétől a végéig harmonikus egységet, és hogyan teljesedtek be maradéktalanul a próféciái. Ha szeretnél többet tudni arról, hogy mi segített tiszta szívű emberek millióinak felismerni, hogy a Biblia valóban Isten szava, írj a folyóirat kiadóinak.

Miért bízhatunk meg a bibliai evangéliumokban?

„Óriási sikert arattak. Többmilliós költségvetésű filmekhez adták az ötletet . . . , sikerkönyveket ihlettek . . . , több keresztény felekezet is elfogadta őket. Új vallások és összeesküvés-elméletek alapjául szolgálnak” (SUPER INTERESSANTE, BRAZÍLIAI FOLYÓIRAT).

MI KELTETT ekkora lelkesedést? A folyóirat arról számolt be, hogy mostanában az érdeklődés középpontjába kerültek azok a pszeudoevangéliumok, -levelek és -apokalipszisek, melyeket Nag-Hammádiban és Egyiptom más részein találtak a XX. század derekán. Ezekre és más hasonló dokumentumokra rendszerint úgy utalnak, mint gnosztikus * vagy apokrif iratokra.

Csakugyan volt összeesküvés?

Egy olyan korban, melyben gyakran cinikusan tekintenek a Bibliára és a hagyományos vallásokra, a gnosztikus vagy apokrif iratokat szívesen fogadják. Ezek az iratok nagymértékben befolyásolják sokak véleményét Jézus Krisztus tanításairól és magáról a kereszténységről is. A folyóirat megjegyezte: „A Tamás-evangélium és más apokrif [művek] olyan emberek szívéhez szólnak, akik vágynak a szellemi dolgokra, de nem bíznak a vallásokban. Ők egyre többen vannak a modern időkben.” Becslések szerint csak Brazíliában „legalább 30 csoport hitnézetei alapulnak apokrif iratokon”.

Ezeknek a dokumentumoknak a felfedezése népszerűsítette azt az elméletet, mely szerint az i. sz. IV. században a katolikus egyház összeesküvést szőtt, hogy elrejtse a Jézusról szóló igazságot. Akik hisznek ebben az elméletben, úgy gondolják, hogy az apokrif iratokban olyan részletek vannak Jézus életéről, melyek el lettek titkolva, és hogy a mai Bibliákban található négy evangéliumot megmásították.  Elaine Pagels vallásprofesszor ezt így fogalmazta meg: „Most kezdjük igazán átlátni, hogy az, amit kereszténységnek nevezünk, és amit keresztény hagyományként azonosítunk, csupán néhány forráson alapul, melyet többtucatnyi közül ragadtak ki.”

A Pagels professzor asszonyhoz hasonlóan vélekedő tudósok szerint a keresztény hitnek nem a Biblia az egyetlen forrása; vannak más források is, többek között az apokrif iratok. Egy BBC-sorozat (Bible Mysteries) egyik epizódja a következő témával foglalkozott: „Az igazi Mária Magdaléna”. A műsorban elhangzott, hogy az apokrif iratok úgy mutatják be Mária Magdalénát, mint „aki a többi tanítvány tanítója és szellemi vezetője. Nem csupán tanítvány: ő apostol az apostoloknak.” Mária Magdaléna feltételezett szerepéről Juan Arias ezt írta egy brazíliai újságban: „Ma minden arra mutat, hogy a korai keresztény mozgalom, melyet Jézus alapított, erősen »feminista« volt, ugyanis az első, magánotthonokban megtartott összejövetelek nők házaiban voltak, ahol a nők papokként és püspökökként tevékenykedtek” (O Estado de S. Paulo).

Sokak számára az apokrif iratok jóval nagyobb jelentőséggel bírnak, mint a Biblia. Ez azonban több fontos kérdést is felvet: „Vajon az apokrif iratok a keresztény hit hiteles forrásai? Amikor ellentmondanak világos bibliai tanításoknak, a Bibliának vagy az apokrif könyveknek kellene hinnünk? Valóban volt egy összeesküvés a IV. században, hogy eltitkolják ezeket a könyveket, és hogy megváltoztassák a négy evangéliumot, elfedve ezáltal fontos információkat Jézusról, Mária Magdalénáról és másokról?” Hogy választ kapjunk ezekre a kérdésekre, vizsgáljuk meg a négy, bibliai evangélium egyikét, János evangéliumát.

Bizonyíték János evangéliuma alapján

A XX. század elején János evangéliumának egy nagyon értékes töredékére bukkantak Egyiptomban. Ez a töredék most a 457. számú Ryland-papiruszként (P52) ismert, és tartalmazza azt a szöveget, mely a mai Bibliában a János 18:31–33, 37, 38-ban olvasható. A töredéket a John Rylands Könyvtárban őrzik az angliai Manchesterben. Mind ez idáig ez a Keresztény Görög Iratok legrégebbi kézirattöredéke. Sok tudós úgy véli, hogy i. sz. 125 körül írták, csupán negyed évszázaddal János halála után. Lenyűgöző, hogy a töredék szövege szinte teljesen megegyezik a későbbi kéziratok szövegével. Az, hogy János evangéliumának egy példánya már akkoriban eljutott Egyiptomba, ahol a töredéket később megtalálták, arra enged következtetni, hogy az evangélium valóban az i. sz. I. században lett lejegyezve, mégpedig maga János írta, ahogyan az a Bibliából is kitűnik. Tehát ez egy szemtanú leírása.

Másrészről az apokrif iratok mind a II. századból vagy későbbi időkből származnak, ami azt jelenti, hogy legalább száz évvel a bennük leírtak után íródtak. Néhány szakértő amellett próbál érvelni, hogy az apokrif iratok korábbi írásokon vagy hagyományokon alapulnak, de erre nincs semmilyen bizonyíték. Helyénvaló tehát a kérdés: „Egy szemtanú beszámolójában bíznál inkább, vagy olyan emberek szavaiban, akik az események  után egy évszázaddal éltek?” A válasz nyilvánvaló. *

János evangéliumának egy töredéke, a 457. számú Ryland-papirusz (P52) az i. sz. II. századból származik, és csupán néhány évtizeddel az eredeti szöveg után keletkezett

Mit mondhatunk arról az állításról, hogy a bibliai evangéliumokat megmásították, hogy eltitkoljanak bizonyos részleteket Jézus életéről? Például van bármilyen bizonyíték arra, hogy a IV. században megváltoztatták János evangéliumát, hogy eltorzítsák a tényeket? Ennek a kérdésnek a megválaszolásakor figyelembe kell vennünk, hogy a mai Biblia egyik kulcsfontosságú forrása a IV. században keletkezett 1209. számú Vatikáni kódex. Ha az általunk használt Bibliában vannak olyan módosítások, melyek a IV. században kerültek bele, akkor ezekre fény derülne ebből a kéziratból. Ezzel kapcsolatban hasznosnak bizonyul egy másik kézirat, a 14. és 15. számú Bodmer-papirusz (P75), mely szinte teljes egészében tartalmazza Lukács és János evangéliumát. Ez a papirusz ugyanis az i. sz. 175 és 225 közötti időszakból származik. Szakértők szerint a szövege nagyon hasonló az 1209. számú Vatikáni kódex szövegéhez. Más szavakkal, a bibliai evangéliumokban semmilyen jelentős változtatás nem lelhető fel, és ezt bizonyítani is lehet az 1209. számú Vatikáni kódexszel.

Nincs tehát semmiféle írásos vagy bármilyen más bizonyíték arra, hogy János evangéliumát vagy a többi evangéliumot megmásították volna a IV. században. Dr. Peter M. Head, a Cambridge-i Egyetem munkatársa, megvizsgált több olyan kézirattöredéket, melyet az egyiptomi Oxürhünkhoszban találtak, majd ezt írta: „Általánosságban véve ezek a kéziratok megerősítik azoknak a jelentős, unciális * szövegeknek a hitelességét, melyek a mérvadó modern fordítások alapját képezik. Semmi sem indokolja, hogy alapjaiban megváltoztassuk az arról alkotott nézetünket, hogy kezdetben miként adták tovább az Úsz. [Újszövetség] szövegét.”

Az 1209. sz. Vatikáni kódex IV. századi kézirata

Ez a IV. századi kézirat bizonyítja, hogy az evangéliumok szövegébe csak kisebb változások kerültek

Mi a végkövetkeztetés?

A négy kanonikus evangélium – Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma – a II. század közepén már biztosan általánosan elfogadott volt a keresztények körében. Tatianosz a széles körben használt Diatesszaron (jelentése: ’négyből szerkesztett’) című művéhez, mely i. sz. 160 és 175 között készült, csupán a négy kanonikus evangéliumot vette alapul, tehát egyetlen gnosztikus „evangéliumot” sem. (Lásd „ Az evangéliumok korai védelmezése” című részt.) Szintén figyelemre méltó, amit Iréneusz az i. sz. II. század végén írt. Úgy érvelt, hogy négy evangéliumnak kell lennie, mint ahogy négy égtáj van, és a szélrózsának is négy iránya van. Noha az általa felhozott párhuzamok vitathatók, az állítása azt mutatja, hogy csupán négy kanonikus evangélium létezett akkoriban.

Mit bizonyít mindez? Azt, hogy a Keresztény Görög Iratok, beleértve a négy evangéliumot is, a II. századtól fogva mind a mai napig nem változott számottevően. Nincs nyomós okunk azt feltételezni, hogy a IV. században összeesküvést szőttek azért, hogy az Isten által  ihletett Szentírás bármely részét megmásítsák vagy titokban tartsák. Bruce Metzger bibliatudós ennek éppen az ellenkezőjéről írt: „A II. század végére . . . az Újszövetség nagy részét illetően a hívők sokszínű gyülekezetei mindenfelé jelentős egyetértésre jutottak, nemcsak a Földközi-tenger vidékén, hanem Britanniától egészen Mezopotámiáig.”

Pál és Péter apostol védelmezte Isten Szavának igazságát. Mindketten óva intették a keresztény társaikat attól, hogy olyasvalamit fogadjanak el, vagy olyasmiben higgyenek, ami eltér attól, amit korábban tanultak. Például Pál ezt írta Timóteusznak: „Ó, Timóteusz, őrizd meg, ami letétbe van helyezve nálad, elfordulva az üres beszédektől, melyek sértik azt, ami szent, és annak ellentmondásaitól, amit hamisan »ismeretnek« neveznek. Az efféle ismeret fitogtatása miatt némelyek eltértek a hittől.” Péter pedig ezt írta: „Nem, nem fortélyosan kigondolt, valótlan történeteket követve ismertettük meg veletek Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak hatalmát és jelenlétét, hanem azáltal, hogy szemtanúi lettünk nagyszerűségének” (1Timóteusz 6:20, 21; 2Péter 1:16).

Évszázadokkal korábban Ézsaiás próféta ihletés alatt ezt írta: „Elszáradt a fű, elhervadt a virág, de Istenünk szava időtlen időkig fennmarad” (Ézsaiás 40:8). Ugyanígy bízhatunk abban is, hogy Isten, aki a Szentírást ihlette, meg is őrizte azt az évszázadok során, hogy így „mindenfajta ember megmentésben részesüljön, és az igazság pontos ismeretére jusson” (1Timóteusz 2:4).

Van? Nincs?

2016.10.03. 11:39 | Ruth2 |

Miért hiszi, hogy van Isten?
Egy multimilliomos vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, ahol az interjú végén a kíváncsi újságírók feltettek egy kérdést:
- Miért hiszi, hogy van Isten?
- Nézzék, nekem számtalan üzemem van. Az egyikben autókat, a másikban húsdarálót, és sok egyebet gyártunk.
Egy autó 140-150 ezer alkatrészből áll, de előbb 24 mérnököm tervezget, majd anyagpróbákat végzünk, és csak azután jöhet a gyártás. No de vegyük csak a húsdarálót. Mindössze 9 alkatrészből áll, és 17 mozdulattal lehet összeszerelni a futószalagon, mégis egy-egy munkásnak több napon át kell gyakorolnia ennek módját. Ha nekem ezek után azt állítja valaki, hogy a több milliárdszor bonyolultabb világegyetem megalkotásához nem kellett a Teremtő, az nem normális.
- Rendben van, de mivel tudná Ön kézzelfoghatóan bizonyítani a Teremtő létezését?
A gyáros észrevette a gúnyos felhangot, és diktálni kezdett a titkárnőjének:
“Pályázat. Építészmérnököt keresek, aki megtervez, majd kivitelez egy toronyépületet az általam felvázolt méretekben és minőségben. Alapméret: kör alakú, átmérője 4 méter. Magassága ennek legalább 200-szorosa, azaz 800 méter.
(Természetesen bírnia kell a toronynak az elemi erők okozta bármilyen erős kilengést!)
A fal vastagsága alaptól a felső szintig max. 25 cm lehet.
Ebbe bele kell szerelni a víz, gáz, csatorna, felvonó és minden egyéb kiszolgáló rendszer csöveit, vezetékeit. A torony belsejében nem lehet semmi. Kívül-belül teljesen simára, egyenletes felületűre kell készíteni, merevítés, kitámasztás nem lehet rajta. Ennek ellenére a torony tetejére legyen ráépítve egy önállóan működő komplett vegyi üzem, amely tápszereket állít elő, emberi fogyasztásra. Siker esetén a honorárium összegét a mérnök szabhatja meg, bármilyen magas összegben.” Elvette a papírt a titkárnőjétől, és aláírva átnyújtotta az újságírónak.
- Tessék, itt a válaszom. Benne a bizonyíték.
- Nem értjük, hogy mi akar ez lenni.
- Majd később megértik. Egyelőre közöljék a lapjukban feltűnő helyen. Ha akad rá jelentkező, újra találkozunk, és folytatjuk a sajtóértekezletet.
A nagy érdeklődést kiváltó eseményre jó néhány neves építészmérnök, és még a korábbinál is több újságíró jött el.
- Talán el is kezdhetjük, szólt ironikusan a házigazda. Kérem az első jelentkezőt, tegye meg ajánlatát, ismertesse elképzeléseit.
Csak konkrét megoldást, kivitelezhető terveket fogadok el.
Néhány percnyi vita után a szakma legismertebb építésze dühösen megjegyezte:
– Rendben van, én már kiestem a versenyből, de szeretném látni azt az embert, aki ezt megtervezi! Ezt egyszerűen lehetetlen megépíteni! A gyáros megkérdezte:
- Nos, van még jelentkező? Ha nincs, akkor kérem, figyeljenek jól, bemutatom az eredetit.
A titkárnő átnyújtott neki egy hosszú, cső alakú papírtekercset. Kibontotta az egyik végénél, és óvatosan kihúzott belőle egy ép búzaszálat, szép, tömör aranykalásszal. Azután így szólt a jelenlevőkhöz:
– Igazuk van uraim, ez a feladat az ember számára valóban lehetetlen! De a Teremtőnk mindenható, csodálatos alkotásokat hozott létre, mint ez is, nézzék csak! Mérjék le, itt vannak hozzá a műszerek. Figyeljenek, kérem, kör alakú a szára, átmérője pontosan 4 mm. magassága ennek éppen 200-szorosa, azaz 800 mm. A falvastagsága mindenütt 0,25 mm. Kívül sima, belül üres, az összes táp- és kiszolgáló csatorna ebben a vékony falban fut, no és ez a csodálatos miniatűr vegyi üzem, a kalász itt a tetején önállóan működik. És tudják hogyan? Napenergiával!
Ráadásul a Napot is Isten teremtette. Értik az összefüggéseket? Ez a kis vegyilabor 8-9 féle tápanyagot, vitamint állít elő vízből és a talajból felszívott ásványi anyagokból, napenergiával. Ez alatt szelek és viharok tépik, kényükre hajlítgatják, akár a földig. De a búzaszálak ezt is kibírják. Nos, uraim az itt látható remekmű és a mi kontárkodásaink közötti különbség egyértelműen bizonyítja a Teremtő létezését, és határtalan, számunkra szinte felfoghatatlan képességeit.
Köszönöm hogy eljöttek ide megszemlélni Isten teremtő erejének egyik kézzelfogható bizonyítékát.
Ha körülnéznek, ha tükörbe néznek, mindenütt az ő alkotásait látják. Ha pedig teremt, műveket alkot, akkor létezik!

Istennél minden lehetséges

2016.09.23. 18:13 | Ruth2 |

Istennél minden lehetséges, ha azt akarja, hogy megmaradjon az eredeti Biblia, akkor megmarad

http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20160922-bibiliai-tekercs-kepalkotas-tortenelem-regeszet-tech-en-gedi-tekercs.html?source=hirlevel

Nem fogja kitalálni, mi ez

2016.09.22. 15:1435

Egy új képalkotó technológia, egy különleges digitális szkenner segítségével sikerült megfejteni egy mintegy 2000 éves tekercs elszenesedett darabjának titkát, amely sérülékenysége miatt évtizedeken át feküdt egy izraeli raktárban: ez az Ótestamentum valaha talált legkorábbi leiratának részlete.

Az Én-Gedi tekercsként ismert írás egy, a Leviták könyvéből származó szöveget tartalmaz – állapították meg a Science Advances című szaklapban a kutatásról megjelent tanulmány szerzői. A "bibliai régészet jelentős felfedezésének" nevezik a tekercs tartalmának megfejtését.

Régebbi lehet, mint gondoltuk

Néhány szakértő szerint a tekercs régebbi is lehet, mint ahogy azt a radiokarbonos elemzés megmutatta. A kézirat stílusának elemzése és a betűk rajzolásának módja alapján arra következtetnek, hogy akár az első évszázad második felében vagy a második század elején is keletkezhetett.

Így fest most a megégett tekercs

Forrás: Science Advances, B. Seales et al 2016

Hosszú ideje úgy vélte a tudomány, hogy a tekercs tartalma örökre elveszett, mivel megégett egy 6. századi tűzben, ezért lehetetlen megérinteni anélkül, hogy porrá hullana.

A tekercstöredéket 1970-ben találták Én-Gediben, a Holt-tenger nyugati partján lévő izraeli oázisban. Az itteni zsidó közösség az időszámítás előtti 8. századból származik. A különleges leletet évtizedeken át az Izraeli Régészeti Hatóság őrizte.

Virtuálisan bontották ki a tekercset

Hogy megakadályozzák a megégett papírtöredék további szétesését, egy digitális szkenner segítségével "virtuálisan bontották ki" a tekercset, hogy a megérintése nélkül nézzék meg a tartalmát. Egy röntgenalapú, mikroszámítógép-tomográfos (micro-CT) szkenner segítségével észlelték a tintában lévő fém nyomait.

"Bámulatba ejtő a képek minősége. A szöveg nagy része annyira olvasható, vagy olyan közel van az olvashatósághoz, mint a tényleg sértetlen holt-tengeri tekercsek vagy az azokról készült nagy felbontású képek" - mondta Michael Segal, a Jeruzsálemi Héber Egyetem filozófiai és vallástörténeti tanszékének vezetője.

A digitális megfejtéssel kiderült, hogy a Leviták könyvéről, azaz Mózes harmadik könyvéről van szó. Ezzel ez a valaha talált legkorábbi Pentateuchus. A Pentateuchus, más néven a Mózesi könyvek a Biblia ótestamentumi részének első öt könyve, amelyet a zsidó és a keresztény hagyomány Mózesnek tulajdonított.

A tekercsen minden oszlopban az eredeti 35 sorból 18 sor látható. Mint más ősi héber tekercsek, ez is csak mássalhangzókat jelöl. A magánhangzók jelzéseit csak a 9. századtól kezdték használni a héber írásban.

"Azonnal megdöbbenve észleltük, hogy ezekben a részletekben az Én-Gedi tekercs minden részletében megegyezik az úgynevezett maszoréta szöveggel, a Szentírás mai napig használt egységesített héber szövegével" - mondta Segal.

Más tekercsen is alkalmaznák

A kutatók remélik, hogy a speciálisan az Én-Gedi tekercs megfejtésére kidolgozott technika más tekercseken, például a még megfejtetlen holt-tengeri tekercsgyűjtemény esetében vagy a Vezúv vulkán 1. századi kitörésekor megsemmisült iratok esetében is használható lesz.

A modern képalkotás segítségével leolvasták a szöveget

Forrás: Science Advances, B. Seales et al 2016

A volume cartography nevű technológia, amelyet az amerikai Nemzeti Tudományos Alap támogatásával fejlesztettek ki, a következő évtől szabadon elérhető lesz nyílt forráskódú szoftverként. Hasznos lehet hírszerző ügynökségek és nyomozók számára is.

"A rongálódás és a pusztulás a dolgok természetes rendje, de látható, hogy néha egy szöveg teljesen megmenthető a megsemmisüléstől" - mondta Brenz Seales, a Kentucky Egyetem professzora, a tanulmány társszerzője.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

 

Jehova dolgaiba ne piszkálj bele...

2016.08.13. 13:39 | Ruth2 |

http://www.femina.hu/terasz/piltdowni-ember

Piltdowni ember

Váratlan fordulat a történelem legnagyobb csalásában! A magyar tudósokat is átverték

Ahogyan az egész világ, a magyar tudósok is bedőltek annak idején.

Százéves csalás vádja alól tisztázták szakemberek Arthur Conan Doyle írót, akiről sokáig úgy gondolták, részese volt a huszadik század egyik legnagyobb tudományos átverésének, a piltdowni ember később egyértelműen csalásnak bizonyuló felfedezésének, mely évtizedekre szólóan világszerte tévútra vezette a kutatókat.
A londoni Természettudományi Múzeum és a liverpooli John Moores Egyetem szakemberei az 1912-ben bemutatott koponya és egy évekkel később előkerült fog modern eszközökkel való újbóli vizsgálata után arra a következtetésre jutottak a brit lapok szerint, hogy az átverés a leletekkel előrukkoló Charles Dawson amatőr régész műve volt. Korábban úgy vélték, hogy a férfi nem volt birtokában egy ilyen kifinomult megtévesztés kivitelezéséhez szükséges képességeknek.

A történelem egyik legnagyobb csalása

Már sok embert meggyanúsítottak a hamisítással, köztük a Sherlock Holmes-regényeknek a lelőhely közelében élő és spirituális nézetei miatt a tudósok által gyakran gúnyolt szerzőjét. A vádak szerint Arthur Conan Doyle bosszúból akarta megtéveszteni a tudósokat. Egy tipp a nemlétező lény kinézetére 1912. december 18-án a lapok világszerte címoldalon tálalták a szenzációs sztorit, miszerint megtalálták az ember és a majom közötti hiányzó láncszemet, amely bizonyítja Charles Darvin evolúciós elméletét. A brit földrajzi társaság aznapi londoni tanácskozásán be is mutatták az emberi koponyát és majomszerű állkapocscsontot a fogakkal, az előembernek pedig a Eoanthropus dawsoni nevet adták felfedezője után, aki állítása szerint a sussexi Piltdownban találta egy sódergödörben. Charles Dawson három évvel később és két mérfölddel arrébb külön még egy fogat talált, a "Dawn man" pedig csaknem 30 évre elfogadott tagja lett az emberfélék családjának. Az amatőr régész 1916-ban halt meg, múlhatatlan érdemeiért pedig 1938-ban emlékoszlopot emeltek a tiszteletére a koponya "lelőhelyén". Felfedezését az 1940-es évek második felében kezdték komolyan megkérdőjelezni, 1953-ban pedig egyértelműen megcáfolták, bizonyítva, hogy a koponya egy középkori embertől, az állkapocscsont pedig egy orangutántól származik.

Nem tudni, ki tette

Az azonban továbbra is rejtély maradt, hogy ki állt a csalás mögött. A koponyát és az állkapcsot szakértő munkával felfőzték, majd olyan cserzetté tették, mint amilyen színű a sóder volt, amelyben találták. A fogakat is lekoptatták, hogy az emberéhez hasonló mintája legyen. Dawson foglalkozását tekintve ügyvéd volt, így sok szakértő megkérdőjelezte, hogy birtokában volt-e a kellő paleontológiai tudásnak, ami a trükk kivitelezéséhez kellett. A gyanú így terelődött Arthur Conan Doyle-ra, a fosszíliák lelkes gyűjtőjére, aki Az elveszett világ című regényében még írt is arról, milyen könnyű lenne meghamisítani egy ilyen felfedezést.

Amatőr hamisítvány

Az újonnan elvégzett DNS-vizsgálatok kimutatták, hogy az 1915-ben bemutatott fog az 1912-es állkapocscsontból származott, és a tudósok ez alapján kizárják, hogy Charles Dawsont kétszer is megtévesztették. Az is kiderült, hogy az állkapocsban lévő fogakat fogászati gipsszel rögzítették a csontba, az egyik fogat pedig rekonstruálták, mert eltört, amikor beültették. Mindez amatőr munkára vall. "Conan Doyle golfozni járt a környékre, és fuvarozta Dawsont az autójával. De közszereplő volt, és nagyon elfoglalt, így nagyon valószínűtlen, hogy lett volna ideje minderre. Van tehát néhány egybeesés, de ezek valóban csak véletlenek. A bizonyítékokat tekintve csak Dawson hozható összefüggésbe valamennyivel" - mondta Chris Stringer, a Természettudományi Múzeum antropológusa a The Daily Telegraph című lapnak, hozzátéve, hogy Charles Dawson ambiciózus ember hírében állt, elismerésre vágyott. A brit királyi tudományos akadémia tagja akart lenni, kitüntetésre áhítozott. Nem akarta, hogy amatőrként tekintsenek rá.

Buktátok fiúk, már van DNS vizsgálat.

Noé bement a bárkába, és semmit nem vettek észre,

2016.08.07. 15:22 | Ruth2 |

Híradók - földrengések, jégesők, verekedések, korrupciók, robbantások...

Amikor a tanítványok a végről kérdezték Jézust, ő ezt válaszolta nekik: „nemzet támad nemzet ellen, és királyság királyság ellen, lesznek földrengések egyik hely után a másikon, és lesznek élelmiszerhiányok. Ez a gyötrő fájások kezdete”. (Márk 13:8)

"Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehezen elviselhető, válságos idők lesznek. Mert az emberek önmagukat szeretők lesznek, pénzszeretők, önteltek, gőgösek, káromlók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, illojálisak, természetes vonzalom nélküliek, olyanok, akik nem készek semmilyen megegyezésre, rágalmazók, önuralom nélküliek, vadak, a jóságot nem szeretők, árulók, keményfejűek, büszkeségtől felfuvalkodottak, inkább gyönyörszeretők, semmint Istent szeretők, akiknél megvan az Isten iránti odaadásnak egy külső formája, de erejére nézve hamisnak bizonyulnak; és ezektől fordulj el. (2Timóteusz 3:1-5)

Jézus ezt mondta: „a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég” (Máté 24:14).

​​"Mert amilyenek azokban a napokban voltak az emberek az özönvíz előtt: ettek és ittak, a férfiak nősültek, a nőket férjhez adták, addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit nem vettek észre, mígnem eljött az özönvíz, és elsöpörte mindnyájukat, olyan lesz az Emberfiának jelenléte is. (Máté 24:38-39)
... ​és akkor emlékezni fogtok, hogy már figyelmeztettek Benneteket ezekre, de Ti nem figyeltetek, és késő lesz bármit tenni is, "bezár a bárka" Ti pedig kinn rekedtetek...

Evolúció? Nesze neked tudomány

2016.08.07. 07:10 | Ruth2 |

http://www.origo.hu/tudomany/20101211-csalasok-a-tudomanyban.html

Festett lepke és hamis koponya - átverések a tudományban

Pesthy Gábor

|2010. 12. 12., 21:00|Utolsó módosítás: 2010. 12. 12., 21:51|

 

eszközök:
 

Általában elmondhatjuk, hogy kutatók zöme igyekszik a lehető legalaposabb munkát végezni. Természetesen a tudomány művelői sem tévedhetetlenek, tehát mindig jelennek meg olyan beszámolók, amelyek nem állják ki az idő próbáját. A nem szándékos tévedések mellett akadnak azonban tudatos megtévesztések is. Néhány kutató pénzért, hírnévért, esetleg tréfából hajlandó akár leleteket vagy kutatási eredményeket is hamisítani.

A közelmúlt legnagyobb port felvert szándékos tudományos megtévesztése Woo Suk Hwang őssejtekkel kapcsolatos csalása volt. A kutatások történetét azonban végigkísérik a megtévesztések és a hamisítások. Ezek az esetek arányaikban elenyészők a becsületes kutatásokhoz képest, mégis különösen szomorúak, mert megrendítik az emberek tudományba vetett bizalmát.


Egy közönséges citromlepke (Gonepteryx rhamni)

 

Az egyik legrégebbi ismert tudományos csalás 1702-ből származik. William Charlton (1642-1702) angol lepkegyűjtő közvetlenül a halála előtt küldött egy lepkepéldányt a neves londoni entomológus (rovarász), James Petiver részére. Petiver egészen lázba jött az addig még nem látott lepkétől. A lepke hasonlított a közönséges citromlepkére (Gonepteryx rhamni), de a szárnyán különös fekete pettyek voltak. 1763-ban maga a nagy Linné is megvizsgálta a lepkét, és új fajnak minősítette, amelynek a Papilio ecclipsis nevet adta. Be is vette híres rendszertani munkájának (Systema Naturae) 12. kiadásába.

Harminc évvel később, 1793-ban azonban kiderült a turpisság. John Christian Fabricius dán entomológus tüzetesen megvizsgálta a lepkét, és megállapította, hogy a fekete foltokat utólag festették rá, a lepke amúgy egy közönséges citromlepke. Az viszont már sosem derül ki, hogy Charlton azért követte el a csalást, hogy nevét megörökítsék, mint egy új faj felfedezőjét, vagy csak meg akarta tréfálni a tudományos világot.

Földön kívüli élet egy meteoritban

1864. május 14-én meteorzápor hullott Dél-Franciaországban, Peillerot város közelében. A meteoritok úgynevezett szenes kondritokból álltak, és az "Orgueil" nevet kapták. A meteoritokból mintákat gyűjtöttek, és elküldték a montaubani Természettudományi Múzeumba, ahonnan továbbküldték Európa más múzeumaiba, csak kettőt tartottak meg üvegedényben lezárva.

A meteoritok egyikét csak az 1960-as évek elején vizsgálta meg Bart Nagy amerikai geokémikus, aki életnyomokra emlékeztető, fura mikroszkopikus mintázatokat fedezett föl bennük. Eredményeit a Nature-ben publikálta, és ezzel kezdetét vette a napjainkig is tartó vita: tartalmaz-e bármely meteorit fosszilis mikroszkópos életnyomot.

Nagy munkája más kutatókat is arra ösztönzött, hogy megvizsgálják a meteoritokat. 1962-ben egy chicagói kutatócsoport kért engedélyt a montaubani minták megvizsgálására. Meg is kapták az üvegbe zárt mintát (a másik éppen Nagy laboratóriumában volt). Izgatottan bontották fel az üveget és láttak neki a vizsgálatoknak. A felfedezés azonban sokkolta őket. A meteorit nem tartalmazott semmilyen mikrofosszíliát, viszont találtak benne mélyen beágyazódott növényi maradványokat (egész magokat) és szenet.

20101211orgueilmemeteorit.jpg
Az egyik eredeti Orgueil meteorit

A kutatók rögtön arra gyanakodtak, hogy a meteoritnak a növény- és széntörmeléket tartalmazó része nem a meteorit eredeti alkotója, hanem valahogy hozzákapcsolódott ahhoz. A röntgenes elemzés azonban kizárta ezt a gyanút. A növényi részek kétségtelenül beleágyazódtak a meteorit saját anyagába.

Csupán három lehetőség adódott. A törmelék földön kívüli növényből származik; a darabkák véletlenül ágyazódtak be a meteoritba; illetve valaki szándékosan helyezte el a törmeléket egy előre megfontolt csalás részeként.

Hamarosan kiderült, hogy a növényi magok egy Dél-Franciaországban honos szittyó magjai, azaz szó sincs földön kívüli élőlényekről. Azután azt gondolták, hogy a növény valahogy belenőtt a meteoritba, de ez nem magyarázta meg a szén jelenlétét. Végül csak az emberi beavatkozás maradt az egyetlen lehetőség, hogy a szén és a növény egyszerre a meteoritba kerüljön.

Az Orgueil vízzel érintkezve rendkívül puhává, agyagszerűvé válik. Így a kutatók feltételezték, hogy ha valaki megnedvesítette a kőzetet, könnyen beletehette a maradványokat, amelyek ott is maradtak, amikor a meteorit kiszáradva újra megszilárdult. Az egyetlen probléma az volt, hogy a meteorit felszínén látszólag ott volt az az üveges réteg, amely az atmoszférán való áthaladáskor a hő miatt keletkezik. Alaposabb vizsgálattal azonban kiderült, hogy ez valójában egy megszáradt ragasztóréteg.

Miért fáradozott vajon valaki ezzel 1864-ben? Valószínűleg néhány korabeli tudós eszelhette ki a csalást. Akkoriban cáfolta meg Louis Pasteur az élet spontán keletkezésének elvét. Lehet, hogy valakik így akarták megtréfálni a nagynevű Akadémiát, de tervüket meghiúsította, hogy az összegyűjtésük idején senki sem vizsgálta meg alaposan a meteoritokat.

A piltdowni ember

A 20. század legnagyobb visszhangot kiváltó tudományos csalása a piltdowni ember volt. A század elején a tudóstársadalom lázasan kereste a fosszilis "hiányzó láncszemet", amely bizonyította volna az ember és a majom közti evolúciós kapcsolatot. 1907-ben Németországban találtak egy állkapocscsontot, amely mutatta mindkét faj jellegzetességeit. Ez az úgynevezett Homo heidelbergiensis volt addig a legjobb bizonyíték a kapcsolatra, de a tudósok valami jobbra, valami látványosabbra vágytak.

Ekkor lépett színre Charles Dawson, angol ügyvéd és lelkes amatőr paleontológus. 1908-ban néhány munkás - ismerve a fosszíliák iránti érdeklődését - vitt neki pár különös csontdarabot, amelyet egy Piltdown melletti kavicsbányában találtak, ahol dolgoztak. A lelet fölkeltette Dawson érdeklődését, aki hamarosan megszervezte saját ásatását a kavicsbányában. Végül megszerezte Arthur Smith Woodward, a British Museum geológiai osztálya vezetőjének a támogatását is.

A szenzációs felfedezés 1912-ben történt. Woodward a közelben dolgozott, amikor Dawson két koponyatöredékre és egy igen különös állkapocsra bukkant. A koponyadarabok és az állkapocs közelsége miatt Dawson és Woodward azt a következtetést vonta le, hogy minden bizonnyal egymáshoz tartoznak, azaz ugyanannak a koponyának a részei. Ez igazán izgatottá tette őket, mert a koponya egészben emberre és majomra jellemző vonásokat is mutatott. Az állkapocs majomszerű, míg az agykoponya-darabok határozottan emberiek voltak. Ha a csontok valóban ugyanattól az élőlénytől származtak, akkor megtalálták a hiányzó láncszemet.

3.jpg
A piltdowni ember koponyájának rekonstrukciója (a sötét részek a megtalált darabok másolatai)

1912 decemberében Woodward bemutatta a koponya rekonstrukcióját a londoni Geológiai Társaság ülésén. Woodward kijelentette, hogy a piltdowni ember koponyája egy nagyjából félmillió évvel korábban élt emberé lehet. Az állítás rögtön nagy vihart kavart a tudóstársadalomban. Sokan úgy vélték, hogy az állkapocs és a koponya egyszerűen túlságosan különböző ahhoz, hogy összetartozzanak. Végül azonban Woodward követői győztek, és az új faj bekerült a szakkönyvekbe Eoanthropus dawsoni néven. (Ne felejtsük, a radiokarbonos kormeghatározást csak 1949-ben találták fel!)

A piltdowni koponyát majdnem négy évtizedig valós leletnek fogadták el a kutatók. Ahogy azonban egyre több korai ember csontvázmaradványát tárták fel, nyilvánvalóvá vált, hogy a piltdowni ember gyökeresen eltér minden más lelettől. Ezért 1953-ban a British Museum három kutatója alapos vizsgálatnak vetette alá a maradványokat. Az eredmény megdöbbentő volt: a koponya hamisítvány!

20101211piltdowni5.jpg
A piltdowni leletek elemzése. A festmény hátsó sorában jobbról a második Dawson, a harmadik Woodward

Fluoridos kormeghatározással kiderült, hogy a koponyadarabok mintegy 50 000 évesek, az állkapocs azonban csak néhány évtizedesnek bizonyult. Azt is kimutatták, hogy az állkapcsot kálium-dikromáttal színezték, hogy öregebbnek látsszon. A kutatók megállapították, hogy valaki egy modern majom, valószínűleg orangután állkapcsát módosította, majd elhelyezte a koponyadarabokkal együtt a lelőhelyen.

A csaló személye még ma sem egyértelmű. A legtöbben egyetértenek abban, hogy Dawson volt a hamisító, hiszen ő nyerte ebből a legtöbbet: nevét megörökítette az utókor, híressé vált a lelet miatt. A gyanút az is alátámasztja, hogy Dawsonról kiderült, más hamis régiségekkel is kereskedett. Ennek ellenére időről időre más gyanúsítottak neve is felmerül, még Arthur Conan Doyle neve is bekerült a lehetséges hamisítók közé. Doyle Piltdown közelében élt, és élénken érdeklődött a paleontológia iránt.

Bárki is követte el a hamisítást, ezt tekintik minden idők egyik legkárosabb tudományos csalásának, mivel évekre visszavetette az evolúcióelmélet fejlődését, miközben a kutatók hiábavalóan próbálták beilleszteni a hamis koponyát a fosszilis leletek sorába. Ráadásul az evolúcióelmélet megkérdőjelezői, a kreacionisták és az intelligens tervezettség hívei a mai napig elrettentő példaként hivatkoznak rá. Azt a látszatot próbálják kelteni vele, hogy az összes evolúciós lelet megbízhatatlan, és az evolúcióelmélet hívei mindenre képesek, nehogy kiderüljön Darwin "tévedése".

És még mindig ezt tanítják. Hát nem érdekes ez?

23 óra 20 perc

2016.07.26. 17:38 | Ruth2 |

http://www.femina.hu/terasz/senki_nem_tudja_hova_tunt_40_perc_megallt_az_ido_a_muszerek_szerint


Senki nem tudja, hová tűnt 40 perc: megállt az idő a műszerek szerint

Senki nem tudja, hová tűnt 40 perc: megállt az idő a műszerek szerint

A NASA tagadja az elveszett nap történetét, de sokak szerint ez a bizonyíték egy bibliai történetre.

Szerző: Klimó Petra
Forrás: Femina.hu

Egy NASA-kutató, Harold Hill még a hatvanas években mesélt el a sajtónak egy érdekes történetet, ami szerint furcsa összefüggésre bukkantak egy vizsgálat során, a csillagászati kérdés megoldó kulcsa pedig nem máshol, mint a Bibliában bukkant fel.

Eltűnt egy teljes nap

 

A NASA emberei éppen azt kutatták, hogy hol lesz a Nap, a Hold és a többi égitest százezer év múlva.

Erre azért van szükség, mert ha felbocsátanak egy mesterséges égitestet, meg kell győződniük arról, hogy az későbbi pályája során nem fog beleütközni semmilyen más égitestbe.

Meg kell szerkeszteniük a pályákat a mesterséges bolygó életkorának és valamennyi égitest időben megfelelő helyzetének figyelembevételével.

Erre az előkészítő munkára szükség van, nehogy az egész expedíció csődbe jusson. A mérőberendezés azonban egyszer csak elakadt, miközben az elmúlt évszázadokon át ide-oda futtatták.

Mivel a kapott adatokat helytelennek találta a gép, a hibajelzést kivizsgáltatták a szervizesekkel, de műszakilag mindent rendben találtak. A dolog mégis problémás volt, ugyanis felfedezték, hogy az elmúlt néhány évezred vizsgálatában eltűnt egy teljes nap.

Ekkor egyiküknek beugrott egy érdekes történet a Bibliából, amely fura módon magyarázatot adhat erre a különös felfedezésre.

Józsué megállítja a Napot (nem Józsué az Ő kérésére Jehova)

 

Az Ószövetségben van egy történet, amelyben Józsué szavára hirtelen megáll a Nap, és csaknem 24 órán át húzódik ez az állapot. Időszámításunk előtt 1260 körül volt az az időszak, amikor Mózes a népét kivezette az egyiptomi fogságból.

A zsidó nép exodusa után 40 évi pusztai vándorlás következett, majd elért a honfoglaló nép a Kánaán kapujába. Amikor a Kánaán öt királya harcolni kezdett a gibeoniakkal, azok segítséget kértek Józsuétól. Józsué pedig rögtön elindult a harcosaival, hogy megvédje Gibeon népét.

Csakhogy a csata nem ment egyszerűen, ráadásul már éppen alkonyodni kezdett, amikor még mindig az ellenség gyűrűjében voltak, a sötétben pedig még kevesebb esélyük lett volna arra, hogy visszaverjék a támadókat. Ekkor Józsué Istenhez fordult segítségért, aki erre a fohászra megállította a Napot és a Holdat, hogy az izraeliták be tudják fejezni még világosban a harcot. A történet szerint majdnem egy teljes napig tartott ez a világosság, a Nap csak a győztes csatát követően nyugodott le.

Hiányzó 40 perc

 

A tudósok visszamentek a műszerek segítségével az évszázadok során arra az időre, amikor a Biblia szerint Józsué története játszódott, és úgy találták, hogy a múltnak az a hiányzó töredéke, amelyről Józsué könyve tudósít, 23 óra és 20 perc volt, így a maradék  40 perccel még mindig nem tudtak elszámolni.

Viszont komoly problémákhoz vezethet, ha a hiányzó  40 perc nem kerül elő, az égitestek pályáján ugyanis ez az idő megsokszorozódik.

A megoldás megint csak a Bibliából került elő: a Királyok könyvében ugyanis volt egy rész, ami Ezékiás királyról szólt, aki halálos kórban szenvedett, Isten azonban küldött hozzá egy prófétát, aki gyógyulást ígért a királynak.

Ezékiás viszont nem könnyen hitt a próféta szavának, ezért természetfeletti erejének bizonyítékaként azt kérte tőle, hogy fordítsa vissza a napóra árnyékát tíz fokkal. Ez a tíz fok pedig időben pontosan  40 percet jelentett, így a NASA kutatói a Bibliában találtak magyarázatot az elveszett 24 órára.

A NASA tagadta

 

A hírverés után nem sokkal a NASA közölte, hogy az eltűnt nap sztorija csupán városi legenda - teljességgel lehetetlen, hogy egy számítógép magától hiányzó napokra bukkanjon, az ugyanis kizárólag betáplált adatokkal képes dolgozni, így a történet tudományosnak hitt része gyenge lábakon áll.

A Józsué-féle csodatétel magyarázata ugyanakkor valószínűleg csillagászati okokra vezethető vissza, a Nap és a Hold megállása alighanem nap- és holdfogyatkozást jelentett. (Akkor sötét lett volna és nem világos.)

Ez nem mese. Isten által ihletett írás a Biblia. Bár a Biblia fő témája Isten Királysága, az elveszett paradicsomtól a visszakapott paradicsomig szól, ha a tudományos részét nézzük: a föld gömbölyű, a fertőzések megelőzése, a vér és nyirokkeringés mind benne van, pedig hozzávetőleg 1600 évig (i.sz. 98-ig) írta mintegy 40 ember, mégis - tekintve ezt e 24 órát 2 részletben - megelőzte az emberi tudományt. Laboratóriumi körülmények között a vizet is ketté tudták választani, Noé bárkáját is megépítették kicsinyítve a megadott méretekkel és minden vihart kibírt borulás nélkül. Ha megváltoztatták valamelyik paraméterét, már borult is. Érdemes megvizsgálni.

Bulvár - folyt.

2016.05.12. 09:55 | Ruth2 |

Jézust milyen izmosnak ábrázolják, gyúrt talán?

Jézus nevelőapja József ács volt. Jézus is ezt a mesterséget tanulta tőle. Nem volt még Black and Decker készlet, bizony ők vágták ki a fát és dolgozták fel, mindent, ami fából volt ők készítettek elő, vagy készítették el végleg. 30 éves koráig dolgozott ácsként.

Nem azt kérdezték, hogy az ács FIA-e, hanem, hogy az ÁCS ez?

Márk 6:1-6 " És elment onnan, s a hazájába ért, a tanítványai pedig követték. Amikor sabbat lett, elkezdett tanítani a zsinagógában; és a legtöbben azok közül, akik figyeltek, ámultak, és ezt mondták: „Honnan vette ez az ember ezeket? Miféle bölcsesség adatott ennek, és miféle hatalmas cselekedetek mennek végbe a keze által? Nemde az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? És nincsenek-e itt velünk a húgai?” Úgyhogy megbotránkoztak benne. Jézus erre ezt mondta nekik: „Nincs próféta tisztesség nélkül, csak a hazájában, a rokonai között és a saját házában.” Nem is vihetett ott véghez egyetlen hatalmas cselekedetet sem azon kívül, hogy meggyógyított néhány beteges embert a kezét rájuk téve. Valóban csodálkozott hitetlenségükön. Azután bejárta a környező falvakat, és tanított."

 

MÁS

 

Dávid szobra

Dávid szobrát Michelangelo Buonarroti 1501 és 1504 között készítette Firenzében.

Soha nem találkoztak, 2500 évvel előbb élt Dávid. Mikor Sámuel felkente királlyá, a családja legkisebb fia volt, a bárányokat legeltette.

1Sámuel 16:1-13

Jehova végül így szólt Sámuelhez: „... Töltsd meg a szarudat olajjal, és menj. A betlehemi Isaihoz küldelek, mert az ő fiai közül szemeltem ki magamnak királyt.” ...

... Történt pedig, hogy amikor bejöttek, és ő meglátta Eliábot, rögtön ezt mondta: „Bizony Jehova előtt van a felkentje.” De Jehova így szólt Sámuelhez: „Ne tekints a külsejére, se magas termetére,mert elvetettem őt. Mert nem úgy lát az Isten, ahogy az ember lát. Az ember ugyanis azt nézi, amit a szeme lát, Jehova ellenben azt nézi, hogy milyen a szív. ...Ez sem az, akit Jehova választott.” Isai már hét fiát vezette el így Sámuel előtt, de Sámuel ezt mondta Isainak: „Nem ezeket választotta Jehova.”

Sámuel végül így szólt Isaihoz: „Ez az összes fiú?” Erre ő ezt mondta: „A legfiatalabb még hátravan, és íme, a juhokat legelteti.” Sámuel ekkor így szólt Isaihoz: „Küldj csak el érte, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le étkezni, míg ide nem jön.”  Ő el is küldött érte és elhozatta. Szép szemű, jó megjelenésű és pirospozsgás ifjú volt. Jehova akkor így szólt: „Kelj fel, és kend fel, mert ő az!” Sámuel tehát fogta az olajosszarut, és felkente őt a testvérei között. Attól a naptól fogva Jehova szelleme működni kezdett Dávidon. ...

Erős volt, 'Jehova szelleme működött Dávidon' egy medvét és egy oroszlánt is megölt, mert el akart vinni a bárányokból. Mikor Góliátot legyőzi is, nagyon fiatal még.

Rettentő sok sötét ember van még a műveltek tanultak között is.

Bulvár - Prince

2016.04.27. 11:21 | Ruth2 |

A bulvár sajtó átvesz cikkeket külföldről, vagy kreál, és ha meg is büntetik őket 1-2 millióra, 10-et szednek be vele, nem számít. (Ezt még a hazai hírességeknek mondták "megnyugtatásul").

A Blikkben jelent meg, hogy Prince "belépett" Jehova Tanúi közé.

Hanta, hogy Tanú volt. Szimpatizálhatott Jehova Tanúival, de hogy "be nem léphetett", az biztos.

A Biblia alapvető ismerete mellett, úgy is kellett volna élnie ahhoz, hogy Tanú lehessen. Ebbe az Ő életmódja nem fért bele. Másképp pedig nem lehetett Tanú.

https://www.jw.org/hu/bibliai-tanitasok/kerdesek/

A jw.org honlapon minden kérdésre ott a válasz, de Jehova Tanúi is szívesen adnak mindenki minden kérdésére.

A világegyetem kezdete

2016.04.21. 17:50 | Ruth2 |

A világegyetem kezdete.
A csillagászok egy figyelemre méltó tényt fedeztek fel: amikor galaktikus fényt prizmán vezettek keresztül, látszott, hogy a fényhullámok megnyúlnak, ami azt jelenti, hogy a fényforrás nagy sebességgel távolodik tőlünk. Minél távolabb volt a galaxis annál gyorsabban távolodott. Ez pedig egy táguló világegyetemet jelent.
Ennek alapján belátjuk, hogy egy táguló világegyetem alapvetően érintené a múltunkat - és esetleg személyes jövőnket is. Valaminek el kellett indítani a folyamatot - egy olyan erőnek ami kellőképpen hatalmas ahhoz, hogy legyőzze a teljes világegyetem mérhetetlen gravitációját. Tegyük fel a kérdést: honnan származhat ekkora dinamikus energia?
Jóllehet a világegyetem kialakulását a legtöbb tudós egy igen kicsiny sűrű kezdetre (szingularitásra) vezeti vissza, a kulcskérdés elöl nem menekülhetünk el: ha valamikor a múltban a világegyetem a végtelen kicsi és sűrű állapotához állt közel, akkor mi volt azelőtt és mi volt a világegyetemen kívül.... Szembe kell néznünk a kezdet problémájával.
Többről van itt szó mint csupán hatalmas energiaforrásról. Előrelátás és intelligencia is szükséges, mivel a tágulás mértéke rendkívül precíz beállításra vall. Ha a világegyetem egybilliomodszor gyorsabban tágult volna mára már minden anyag szétoszlott volna, ha pedig ennyivel lassabban akkor a világegyetem a létezése első egymilliárd évében összeomlott volna a gravitációs erők miatt.

Ki a Biblia szerzője?

2016.03.18. 11:08 | Ruth2 |

tv.jw.org/#hu/video/VODBible/docid-502016852_1_VIDEO

  www.jw.org/hu/kiadvanyok/konyvek/oromteli-uzenet-istentol/isten-uzenetet-kozli-a-biblia/video-ki-a-biblia-szerzoje/

 

 

 

 

 

 

Híres bibliai város kapuját és erődrendszerét találták meg

2015.08.05. 18:11 | Ruth2 |

Nézd csak, nézd csak, még a végén stimmel a Biblia és a történelem - ja, aki tanulmányozza, az tudja, és nem lepi meg:app_full_proxy_php.gif

http://www.origo.hu/tudomany/20150804-megtalaltak-a-biblia-gat-varosanak-kapujat-es-erodrendszeret.html?source=hirlevel

Híres bibliai város kapuját és erődrendszerét találták meg

MTI2015.08.04. 21:1022

Megtalálták a filiszteusok városának, Gátnak a városkapuját és erődrendszerét izraeli régészek. Az épületek, valamint maga a város megsemmisült az asszír hódítás következtében valamikor Kr.e. 830-ban.

Megtalálták a filiszteusok városának, Gátnak a városkapuját és erődrendszerét izraeli régészek, akik a Jeruzsálem és Askelón között félúton, a Júdea-hegység lábánál fekvő Tel Zafit Nemzeti Parkban folytatnak ásatásokat. 

Majdnem 3000 éve elpusztult 

Aren Maeir, az izraeli Bar-Ilan Egyetem professzora elmondta, hogy a városkapu a legnagyobb ilyen jellegű építmény, amelyet valaha Izrael területén találtak. Ez is bizonyítja a biblia Gát városának jelentőségét és hatását a Kr.e. 10.-9. században, az egyesült királyság idején.

A monumentális kapu mellett feltártak egy lenyűgöző erődfalat és számos épületet a környékén, köztük egy templomot és egy vasgyártó műhelyt. Ezek az épületek, valamint maga a város megsemmisült az asszír hódítás következtében valamikor Kr.e. 830-ban.

Ide menekült Dávid Saul elől 

A filiszteusok városának, Gátnak a kapujára a Biblia is utal (Sámuel 21), amikor Dávid Saul király elől Ákishoz, Gát királyához menekül. Már huszadik éve folynak az ásatások a térségben Gát feltárására az Ackerman család és a Bar-Ilan Egyetem együttműködésében. A régészeti csoportot Maeir professzor vezeti, és a csoportban dolgoznak szakemberek a melborune-i, a manitobai, a kansasi, a michigani egyetemről is. A térségben korábban feltárták a filiszteusok templomát, a legkorábbi filiszteus feliratot, amelyen két név is szerepel, az egyik Góliát nevéhez hasonlít, és a filiszteus kultúrához kapcsolható számos tárgyat.

Izrael törzseivel háborúztak 

A filiszteusok a Kr.e. XII. században érkeztek az Égei-tenger felől, esetleg Krétáról a térségbe, nevük szerepel az Egyiptomot támadó tengeri népek között. Letelepedve Délnyugat-Palesztina földközi-tengeri partsávját és Kánaán déli részét lakták. Főbb városaikat (Gadzsat Askaluna, Asdod, Ekrón és Gát) az Egyiptomból Szíriába vezető út mellett építették, és ezek szövetkeztek egymással. Erős szövetségük és vaslelőhelyeik évszázadokra Izrael ellenfeleivé tették őket. A biblikus történetírás szerint különösen a bírák korában állandóan harcoltak Izrael törzseivel, főleg Sámson, Saul és Dávid hadakozott sokat ellenük. 

 

A darwinizmus elakadt – összeomlik az evolúcióelmélet? Naná, fel sem épült.

2015.08.01. 17:12 | Ruth2 |

Biblia - Tudomány régen - Tudomány most

2015.05.05. 08:22 | Ruth2 |

Bár a Biblia nem tudományos kézikönyv, minden szempontból pontos. Időszámításunk előtti 15. században vajon ki tudhatta ezt?

11201854_878680545509133_7904823136953748272_n.jpg

Armageddon?

2015.04.15. 19:54 | Ruth2 |

Jehova Atyánk, a teremtő Isten, nem azért teremtette a földet és az embereket, hogy elpusztítsa. Mivel, amikor készen lett, megállapította, "minden igen jó". Valóban lesz Armageddon, de ezt senki sem tudja mikor, (bár a jelek szerint nem túl soká) és csak az engedetlen rossz emberek - mert szabad akarat van - mint; Ádám, Éva, Káin és a Noé idején élt emberek - Noé 8 fős családjának kivételével - elpusztulnak. Szodoma és Gomora is elpusztult. Ahol Jehova Istenünk lépett közbe, ott a közös bennük, hogy nem válogatás nélkül pusztultak el az emberek. Csak a rosszak. Az engedelmes embereket - Noét és családját - 8 főt - valamint Lótot és családját - 4 főt kimenekítettek az Angyalok, de Lót felesége nem fogadott szót, visszanézett, sajnálta az otthagyott anyagi javaikat, így ő elpusztult.

Az engedelmes emberek megmaradnak és a feltámadók közül is az engedelmesek szintén és élnek a paradicsomi földön, mint az eredeti tervben szerepel. Jelenések könyve.

Ha nem lennék ilyen tájékozott a Bibliából, most jól meg lennék ijedve:

http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20150414-az-armageddon-vegzete-szaguld-a-fold-fele.html?source=hirlevel

Az Armageddon végzete száguld a Föld felé

2015. 04. 14. 11:16

A texasi McDonald Obszervatórium legfrissebb számításai szerint igen valószínű, hogy 2017 októberében aszteroida-találat éri a Földet.

Az utolsó pillanatban fedezték fel

A 2012 TC4 jelű törpeaszteroidát 2012. október 4-én fedezték fel, alig nyolc nappal azt megelőzően, hogy hozzávetőleg negyed holdtávolságra, 88 000 kilométerre elhúzott a Föld mellett.

A 2012 TC4 az Apolló-családhoz tartozó földközeli objektum, amely 2017 októberében akár el is találhatja a Földet

Forrás: Origo

A mérési eredmények alapján a 2012 TC4 40 méter átmérőjű és pályaelemei szerint az Apolló-családhoz tartozó földközeli objektum, azaz úgynevezett földsúroló aszteroida. Jelenleg valamivel több mint 1500, a Föld pályát 1,3 Csillagászati Egységen ( CSE, megközelítőleg 149,5 millió kilométer)) belül keresztező objektum ismert, de számuk az egyre újabb felfedezéseknek köszönhetően várhatóan nőni fog.

Vészjósló prognózis

A McDonald Obszervatórium asztrofizikusa, dr. Judit Györgyey-Ries legújabb pályaelemzése szerint a 2012 TC4 2017. október 12-én eltalálja a Földet. A számítások szerint 40 méter átmérőjű aszteroida becsapódása, ha lakott területet érint, rendkívüli pusztítást okozhat.

A 2013. február 15-én az oroszországi Cseljabinszk felett felrobbant objektum átmérője 17 méter volt, és annak ellenére,  hogy még a légkörben darabjaira robbant, csak a lökéshullám és a hanghatás komoly anyagi károkat és közvetett következményként több mint 2000 ember sérülését okozta.

Melléknap-jelenség a Cseljabinszk fölötti tűzgömb felrobbanásakor

Forrás: Cseljabinszk Vkontakte oldala

A 100-500 méter közötti átmérővel rendelkező aszteroidák már globális következményekkel járó regionális katasztrófát, az 1 kilométer vagy annál nagyobb átmérővel rendelkező égitestek becsapódása pedig tömeges fajpusztulást és rendkívül súlyos, az emberi civilizáció létét veszélyeztető kataklizmát okozhat.

AZ ESA optimistább

Az Európai Űrügynökség (European Space Agency, ESA) szakemberei lényegesen derűlátóbbak amerikai kollégájuknál.

Az Európai Űrügynökség (ESA) egyelőre sokkal optimistább amerikai kollégáinál

Forrás: NASA

Az európai csillagászok szerint még az ismert pályaelemek alapján is egy az egymillióhoz annak az esélye, hogy a 2012 TC4 eltalálja a Földet, illetve hogy lakott területen csapódik be. Egy esetleges becsapódásnál is jóval esélyesebb lenne, hogy a földfelszín majd 71%-át elborító világtenger területén csapódna be az égitest.

 

William Collier professzor: kutyából nem lesz macska - Füles a tudománynak :-)

2015.02.21. 10:26 | Ruth2 |

http://mindennapi.hu/cikk/tudomany/a-darwinizmus-elakadt-osszeomlik-az-evolucioelmelet-/2012-02-02/1257

Tudomány


2012-02-02 20:00:00

William Collier professzor: kutyából nem lesz macska

A darwinizmus elakadt – összeomlik az evolúcióelmélet?

Egyre határozottabb azon kutatók hangja, akik a makroevolúció bizonyítékainak felülvizsgálatát szorgalmazzák. Az ELTE egykori vendégprofesszora szerint paradigmaváltás közeleg.

– Hogyan került kapcsolatba az Intelligent Design (Értelmes Tervezés) mozgalommal?

– Nagy hatással volt rám a Pennsylvania Egyetem biokémikusának, Michael Behe-nek Darwin fekete doboza című munkája; ez a mű, amely magyarul is megjelent, Amerikában a tudományos könyvek toplistáján szerepel. Az alapgondolat és az ezzel kapcsolatos vita Szókratészig és Platónig nyúlik vissza, s a történelem során újra és újra felbukkan. A viktoriánus korból származik a sokat idézett felvetés, miszerint ha találunk egy órát, s megvizsgáljuk a működését, arra kell következtetnünk, hogy az egy ügyes alkotó műve; a világ pedig sokkal bonyolultabb szerkezet, mint egy óra. David Hume később előállt egy filozófiai vitairattal, majd Darwin megírta a paradigmaváltást jelentő A fajok eredete című könyvét, és az értelmes tervezés rövidesen elvesztette támogatottságát. Azonban a XIX. század elején itt-ott mégis felbukkant, aztán ismét újjáéledt, méghozzá 1953-ban a biokémia területén, mikor Watson és Crick fölfedezte a DNS-t. Crick meggyőződéses materialista, s ő ismerte fel, hogy a DNS-ben rejlik egy kód. Ahol pedig kód van, ott létezik nyelv is vagy valamiféle információ. Felmerült a kérdés: honnan ered az információ?

– Erre nyilván materialista választ is lehet adni.

– Hát hogyne. A hatvanas években Crick írt egy cikket, miszerint a földi élet csírája egy távoli galaxisról került ide. Ezzel persze nem válaszolt meg semmit, viszont beismerte: számára is képtelenség, hogy az élet az általa feltételezett négymilliárd év alatt létrejöhetett a földön. Egy ízben megfordultam a világhírű Polányi Mihály lakásán az Andrássy úton; szerintem ő egyike azoknak, akik Nobel-díjat érdemeltek volna. Nagyon érdekelte a tudományfilozófia, és az elsők közt fogalmazta meg, hogy egy gépet nem lehet fizikai és kémiai képletekre egyszerűsíteni, mert ezzel még nem magyarázzuk meg a működését. Ha valaki el akar készíteni egy tésztagyártó masinát, azt azért teszi, hogy egy tésztalapból tésztacsíkokat állítson elő. Elképzel egy gépet, amellyel el lehet végezni a munkát, majd megtervezi a részleteket, és odaadja a tervet egy mérnöknek, aki kidolgozza, miként kell legyártani a szerkezetet. Aztán kell egy gyár, ahol az emberek megértik a feladatot, a különböző részeket elkészítik és összerakják. A folyamat minden állomásán szükséges az intelligencia és a továbbadott információ. Polányi rájött, hogy az élő szervezetekben apró molekuláris gépek dolgoznak, s híres cikkében megfogalmazta, hogy az élet több, mint kémia és fizika. Az olvasóra hagyta az ebből levonható következtetést. Néhány évvel később sok kémikus és biológus indult el ezen az úton.

– Pedig az általános nézet szerint az élet létrejöttéhez csak anyagra, energiára és időre van szükség.

– Ezzel kapcsolatban 1953-ben történt Urey és Miller híres kísérlete: a feltételezett ősi körülményeket modellezve képesek voltak egy aminosavat előállítani. Ez olyan szenzáció volt, hogy minden újság címlapon hozta. A tudósok azt mondták: már majdnem tudják, hogyan kell életet létrehozni. Most, ötven évvel később teljesen világos, hogy ez tévedés volt. Az 1970-es évek elején Charles Thaxton biokémikus egy geokémikus kollégájával együtt közreadta a kémiai evolúció kritikai elemzését. A kémiai evolúció vezérgondolata, hogy élettelen kémiai elemekből létrejöhet az élet egyszerű formája, s ebből lépésenként megvalósulhat a darwini koncepció, bár Thaxton szerint erre nagyon kicsi az esély. Ha egy órát mozsárban összetörünk, s a darabokat egy dobozban rázzuk a végtelenségig, nem fog működő órává összeállni. A könyv utolsó fejezetében azt állították, kellett lennie egy intelligenciának, amely közbeavatkozott. ők használták először az Intelligent Design, azaz az értelmes tervezés kifejezést. Elméletük ellenzői azzal érveltek, hogy a szerzők teológiai alapon űzik a tudományt.

– És nem?

– Amennyiben ön természettudós, nem hozhatja fel érvként, hogy X. vagy Y. kutató ateista, illetve hívő. Csak azt mondhatja, hogy tudományos érveiket helyesnek vagy helytelennek tartja. A mai napig egyetlen publikáció sem szolgált perdöntő tudományos cáfolattal Thaxtonnal szemben. S ha már az evolucionista érvelésnél tartunk: a nyolcvanas évek elején Philipp Johnson, a Barclay Egyetem jogászdoktora, a retorika és a vitaelmélet professzora elolvasta Richard Dowkins Vak órásmester című könyvét, amely a legjobban megírt evolúciót népszerűsítő könyv. Aztán elolvasott egy másikat is, ezt Michael Danton, egy molekuláris biológiával foglalkozó ausztrál tudós írta Evolúció: egy elmélet válságban címmel. Danton egyébként nem vallásos ember. Johnson azt mondta: tudós nem vagyok, de ügyvéd igen, és meg tudom állapítani, ha valaki rosszul érvel. Ő is írt egy könyvet, ami egy csapásra bestseller lett. A címe: Darwin on trial (Darwin pere - a szerk). Ízekre szedte a tudományos darwinizmus érvrendszerét. Johnsont tekintik a modern intelligens tervezés mozgalom atyjának, az ő hatására írta meg Behe az előbb említett művét. Az ID azoknak a természetben előforduló sémáknak a tanulmányozásával foglalkozik, amelyek leginkább egy intelligencia közreműködésével magyarázhatók. Nem paratudomány, és nem is feltétlenül származik vallásos meggyőződésből. Mindössze azt állítja, hogy a rendelkezésre álló tudományos adatok ebbe az irányba mutatnak. S itt megáll, mert ez a határ, ahol át kell adnia a szót a filozófiának vagy a teológiának.

– Ha megvizsgálok egy órát, valóban a készítőjére asszociálok, mert tudom, hogy számos órásmester él a világban. Ám ha az volna a meggyőződésem, hogy nincsenek órásmesterek, kidolgoznék egy ennek megfelelő hipotézist. S aki eleve feltételezi, hogy létezik a világmindenség alkotója, ezt a hitét igyekszik igazolni a kutatásaival.

– Polányi mondta: ahogy műveljük a tudományt, az nem független attól, milyen emberek vagyunk. Egy percig sem állítom, hogy a tudományos eredménynek és a kutató hitének nincs köze egymáshoz; a kérdés csak az, hogy igazolja-e az eredmény a kutató hitét. A darwinizmusnak nem sikerült megfelelően igazolnia a materializmust. Az igazán jó tudósok bevallják: mindig többet tudnak, mint amennyit képesek megfogalmazni, bizonyítani. Einstein nem csupán egy kísérletsorozat végeredményeként alkotta meg a relativitáselméletet; előbb megvizsgálta a newtoni gravitációt, és úgy vélte, hogy valami nincs rendben vele. Volt hite, miszerint az univerzumnak ésszerűnek kell lennie. De fordítva is működik a dolog: Anthony Flew oxfordi professzor híres ateista volt, az agnosztikusok egyik jelentős alakja. Körülbelül két éve deista nézetre váltott épp az ID tudományos érveinek hatására.

– Felsorolna néhány ilyen érvet?

– Például: a baktériumoknak van egy kis ostoruk, amelynek segítségével képesek közlekedni. Ezt flagellumnak nevezzük. Ha ön mikroszkóp alá teszi a baktériumot, látja: a flagellum forog, mint egy propeller, és a baktérium száguld előre. Tíz-húsz év kellett ahhoz, hogy a kutatók megértsék, hogyan működik mindez. Van a baktériumban egy proteinből készült gépezet. Kerek ágyazatban forog a propeller, s egy kicsiny motor forgatja, percenként tizenhétezres fordulattal; a baktérium egyik pillanatról a másikra képes megváltoztatni mozgásának irányát. Ha e kis biokémiai motor körülbelül tizenöt funkcionális eleme közül bármelyiket kivennénk, működésképtelenné válna. Ez alapján alkotta meg Michael Behe a tovább nem egyszerűsíthető komplexitás fogalmát, s ez nagy kihívás elé állítja a darwinizmust. Az evolúció ugyanis a tudósok számára a természetes kiválasztódást jelenti, amely véletlenszerű mutációkon keresztül megy végbe; e mutációk piciny változásokat hoznak létre az organizmusban, s így megfelelő mennyiségű idő elteltével képes az egyik faj egy másikká átalakulni. A mutáció véletlenszerű, nincs tudatos célja. Az evolúció központi gondolata a véletlen és céltalanság. De hogyan tudott kifejlődni a flagellum? A baktériumnak mozognia kell, hogy élelmet találjon. Az evolúció csak lépésről lépésre tud ilyen komplex rendszert összehozni, de a baktérium nem várhatja meg a folyamat végét, mert ha nincs flagelluma, megsemmisül. Mondok még egy példát: ha ön megvágja a kezét, életveszélyben van, amennyiben nem áll el a vérzés. Ezért a szervezete rögtön beindít egy biokémiai parancssort: fehérje képződik, és az egymással kölcsönhatásba lépő fehérjék a vágás helyén egy halászhálóhoz hasonló alakzatot formálnak; a sejtekkel érintkezve ez a háló megszilárdul, és kemény réteget alkot. A seb eltömődésével viszont leáll az alvadási folyamat. Ha a szervezete nem állítja el a vérzést a megfelelő időben, aztán nem szünteti be az alvadást is a kellő pillanatban, ön meghal. Hogyan tudna egy ilyen képességet lépésről lépésre kifejleszteni? Sok száz olyan biokémiai rendszer van, amely nem jöhetett létre fokozatosan. Aki átnézi a professzionális biokémiai irodalmat, látja: nincs válasz arra, hogy az organizmusok hogyan maradhattak életben a fejlődés utolsó lépése előtt.

– Az ID hívei mindenféle evolúciós szisztémát kizárnak?

A szelekcióval, ami azt jelenti, hogy egy fajon, családon, nemen belül jön létre változás, senkinek nincs problémája. Az evolúcióelmélet viszont arról szól, hogy egy baktériumból hogyan lesz medúza, abból rák, abból kétéltű és így tovább. Ha veszünk egy kutyát, tenyészthetünk belőle egy másik fajtát, azt azonban maga Darwin is beismerte, hogy kutyából képtelenség macskát tenyészteni. Dembski, a kiváló matematikus összefüggésbe hozta Behe elgondolását az információelmélettel. Rájött, hogy egy medúzában sokkal kevesebb az információ, mint egy cápában. Ahhoz, hogy a medúza cápává alakuljon, valóságos információrobbanásra lenne szüksége. De vajon honnan kaphatna ilyen mennyiségű információt? Az evolucionisták szerint az információ kifejlődik, azonban nincs ismert példa arra, hogy az információ máshonnét származhat, mint valamilyen intelligenciából. Az evolucionista biológia egy feltételezéseken alapuló tudományos terület, s ezek a feltételezések a matematika, a fizika, a kémia és az informatika területén nem bizonyíthatók.

– Mint minden kisebbségi mozgalomnak, az értelmes tervezésnek is van szubkultúraíze, ami sokak számára szalonképtelenné teszi. Nem okozott önöknek végzetes presztízsveszteséget, amikor Amerikában nem sikerült elérniük az oktatási törvény módosítását?

Az Egyesült Államokban ezt kulturális háborúnak nevezik, ugyanis a kultúrára nézve meghatározó, mi az uralkodó tudományos nézet. Létrejöhet-e az élet a semmiből? Vagy valaki belekódolta az anyagba az információt, ami maga az élet? Egy materialista számára nincs zavaróbb és felkavaróbb, mint az intelligens tervezés. S a kultúrának és korszellemnek megfelelően többnyire ők töltik be az egyetemek vezető pozícióit, ezért nem kaphat az ID kellő publicitást. Az evolúció tudományos dogma, amit nem illik megkérdőjelezni. Ám itt van előttem egy lista, több mint négyszáz akadémikus, tanszékvezető, impozáns tudományos fokozatokkal rendelkező kutató neve szerepel rajta a világ sok egyeteméről. A névsor fölött ez áll: „Kételkedünk abban, hogy a véletlen mutáció és a természetes szelekció megmagyarázza az élet bonyolultságát; a darwini elmélet bizonyítékainak körültekintő elemzésére van szükség." Lehetséges, hogy újabb paradigmaváltás felé haladunk. Százötven éve a tudósok azt mondták: lehet, hogy meg tudjuk magyarázni a dolgokat Isten nélkül. Most kezdenek rájönni, hogy ez tévedés volt. A paradigmaváltás rendszerint nem úgy történik, hogy hirtelen mindenki átáll a másik oldalra; a régi tudományos iskolák képviselői többnyire halálukig harcolnak a nézeteikért, és csak az új generációk szemléletében következik be a változás. Személyes véleményem az, hogy a darwinizmus ki fog múlni, mert tudományosan életképtelen.

– Mások viszont úgy érzik, az intelligens tervezés visszatérést jelentene a középkorba.

Talán meg fog lepődni: a középkori értelmiségiek közt alig akadt olyan, aki elhitte, hogy a Föld lapos. Dante pokla ezért van a Föld közepében. Az 1200-as években egy tudós azt a feladatot adta diákjainak: öt különböző módon bizonyítsák be, hogy gömbölyű a Föld. A középkori királyszobrok gömböt tartanak a kezükben, tetején kereszttel; ez a Krisztus uralma alá tartozó földgolyót jelképezi. Plótinosz is fölvetette az ókorban, hogy a Nap körül kering a Föld, ám csak Kopernikusz idejére állt össze elegendő bizonyíték ahhoz, hogy széles körben megváltozzék az emberek gondolkozása. A felvilágosodás és az azt követő ideológiák sajátsága, hogy igyekszenek mindent eltörölni, ami korábban létezett. A sötét középkor kifejezés a XIX. századi pozitivistáktól származik, mára azonban kiment a divatból, hiszen e kor rehabilitációja zajlik. A középkor tudományossága nagyon magas színvonalú volt, az egyetemek is akkor jöttek létre. Azonban a kutatás még abból indult ki, hogy van teremtője, tehát értelme és célja a világnak. A materializmus nem ismeri a választ arra, mi okozta az ősrobbanást, hogyan jöhet létre az élettelen anyagból élő, hogyan alakultak ki a fajok és az igen finoman hangolt világegyetem; a vizsgálatok évtizedek óta nem vezetnek a problémák megoldásához, csak újabb nehézségeket vetnek fel. Az evolúció olyan kulcs, amely nem illik a zárba. Ám ha belátjuk, hogy mindezt csak egy alkotó értelem hozhatta létre, lehetőséget kapunk a további vizsgálódáshoz ott, ahol a darwinizmus elakadt.  

Balavány György

(A cikk eredetileg a Magyar Nemzetben jelent meg.)

Paradicsomi állapotok

2015.02.19. 08:55 | Ruth2 |

Paradicsomi állapotok márpedig lesznek. Jehova megíratta.

Ember ezt nem tudja létrehozni. Semelyik politikus. Még ha akarná, sem sikerülne neki a körülötte lévő sátáni hatás alatt lévő emberek miatt.

Vegyük, hogy sikerülne neki a jólét, és biztonság. De az egészség és az örök élet, valamint a feltámadás - SOHA. Nem ember kezében van.

Lehet valaki evolúció hívő - néhány nemrégi könyvből találgathat - vagy hisz a teremtésben, melyről ~1600 év alatt írtak és közel 2000 éve mindenen keresztül fennmaradt, folyamatosan kerülnek elő agyagtáblák, papírusz tekercsek, egyéb leletek, amelyek igazolják a hitelességét. A történelemről nem is beszélve. Jehova leíratta, mit kíván tőlünk. Aztán egyszer csak vége a türelmének és rendet tesz. Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás.

Ismételték az ATV-n a Titkos Dosszié sorozatban a mostani történéseket: élelmiszer hiány, járványok, háborúk, természeti csapások, ménkűsok földrengés, halál - minden egyszerre.... Össze is kapcsolták a "tudósok" (dr. X és dr. Y) a Biblia Jelenések könyvével. Minden jó, majdnem. A Fehér lovon, maga Jézus Krisztus és nem az Antikrisztus, ahogy a filmben mondták. 'Jön egy bolygó becsapódás és elpusztul a föld.' Hát nem. Isten a földet nem azért teremtette, hogy elpusztuljon, hanem hogy lakjanak rajta. És van olyan ügyes, hogy szétválogassa a jókat a rosszaktól. Pl: Noé esete is jól mutatja. (még tudok párat, akit érdekel, megnézheti a jw.org honlapon)

Van aki a teremtésben hisz, van aki az evolúcióban, de IGAZ csak az egyik lehet. Tanulmányozzunk, mert igencsak a végén járunk, ahogy a tudósok is észreveszik. Nehogy késő legyen.

Bibliában benne van....

2015.02.04. 15:57 | Ruth2 |

http://www.atv.hu/kulfold/20150204-2500-eves-dokumentumokat-talaltak-a-zsidok-babiloni-fogsagabol

2015-02-04 11:46:00

2500 éves dokumentumokat találtak a zsidók babiloni fogságából

A zsidók babiloni fogságát dokumentáló, 2500 éves akkád ékírásos agyagtáblák első kiállítása nyílt meg a héten Jeruzsálemben, a Biblia Földjei Múzeumában - értesült a Ynet, a Jediót Ahronót című izraeli újság honlapja.

A babiloni folyóknál címmel nyitotta meg kapuit a zsidók Bibliában megírt babiloni fogságának legkorábbi tárgyi emlékeit bemutató kiállítás. Itt látható első alkalommal az Irakban megtalált, mintegy száz, tenyérnyi, akkád ékírásos agyagtáblácska.

A legkorábbi „irat” tizenöt évvel Jeruzsálem első szentélyének elpusztítása után, még a hódító II. Nabú-kudurri-uszur uralmának idején, Kr. e. 572-ben készült, és tanításért járó pénzek kifizetése körüli vitáról szól a korabeli zsidó közösségben.

A kiállítást szervező szakemberek már legalább tíz éve tudtak a Londonban élő izraeli műgyűjtő, David Szofer magántulajdonában lévő agyagtáblák létezéséről, de azok jelentőségét csak mintegy három éve ismerték fel, miután a múzeum kutatói a tárlat előkészítésekor megismerkedhettek a gyűjteménnyel.

Az agyagtáblákba vésett szerződésekből, hagyatéki felsorolásokból, adózási iratokból kiderül, hogy a Mezopotámiába hurcolt, vagy a katonákkal önként távozó zsidók több száz évvel száműzetésük kezdete után is héber dátumokat használtak, generációkon át megtartották jellegzetes héber neveiket is.

61000.jpg

Fotó: Ynet

A nagyközönség első alkalommal láthatja a leleteket, amelyek az anyagot Londonból Jeruzsálembe kísérő, akkádul folyékonyan olvasó Irving Finkel szerint nemcsak a régészek és a tudósok, hanem egész Izrael számára különleges jelentőségűek, mert a Júdeában és Mezopotámiában egykor élt zsidók jelenlétének ókori tárgyi bizonyítékai.

Finkel elmondta a Ynetnek, hogy a zsidók a királytól művelésre alkalmas földet kaptak, amiért bérleti díjat és adót kellett fizetniük. Az agyagtáblák egy része olyan számla, amelyen akkád nyelven rögzítik a befizetett ellenértékeket, a tenyérnyi nagyságú agyagdarabokon vannak korabeli "törlések", javítások is.

A zsidó vallásról, a lerombolt jeruzsálemi szentélyről nem esik szó a napi üzleti ügyek közt, ám családi kötelékeket rögzítenek, olykor számos egymást követő nemzedéket egészen II. Kürosz perzsa király idejéig, aki megengedte a zsidóknak, hogy hazatérjenek őseik földjére és Jeruzsálemben ismét felépítsék a szentélyt. Az iratok alapján a száműzetésben élő zsidók évszázadokon át harmóniában éltek a többi kisebbséggel.

Noha a világ múzeumaiban mintegy nyolcezer akkád nyelvű agyagtáblát őriznek, a Biblia szerinti „babiloni fogságban” élő zsidó közösségről szóló korabeli írásokról eddig nem tudtak. A kiállítás kurátora, Filip Vukosavovic azt nyilatkozta a Ynetnek, hogy a lelet jelentősége a múlt század közepén talált világhírű kumráni tekercsekkel vetekszik.

atv.hu / MTI

A Pápa nem tudta megválaszolni ...

2015.01.25. 07:53 | Ruth2 |

A napokban a Pápához odament egy kislány, és megkérdezte, "miért engedi meg Isten a szenvedést?". A Pápa nehéz kérdésnek tartotta és nem tudta megmagyarázni. Bármelyik Jehova Tanúja meg tudja mutatni a Bibliából. A jw.org/hu oldalon is megtalálható.

Lustáknak:

http://www.jw.org/hu/bibliai-tanitasok/kerdesek/

http://www.jw.org/hu/kiadvanyok/konyvek/oromteli-uzenet-istentol/miert-engedi-meg-isten-a-gonoszsagot/

 

 

Vértakarékos műtéti eljárás Debrecenben

2013.05.14. 19:23 | Ruth2 |

majd csak észhez térnek az emberek... a Biblia régen megírta...

http://www.tvep.hu/

 

http://www.weborvos.hu/regionalis_hirek/vertakarekos_muteti_eljaras_debrecenben/203766/

Vértakarékos műtéti eljárás Debrecenben

Az egyetemen bemutatott eljárással az operációk rövidebbek, a vérveszteség pedig minimális.

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HURO) 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) keretében új, vértakarékos műtéti eljárást vezetnek be a DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján. Az új eljárás bevezetése kapcsán, a program keretében szakmai napot tartanak a klinikán magyar és román szülész-nőgyógyász szakorvosok részvételével.

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján a műszerbeszerzésre fordítható 251.965 eurós összegből vásárolták meg az új, vértakarékos műtéti eljáráshoz szükséges eszközparkot mintegy 15 millió Ft értékben – tájékoztatott Tóth Zoltán egyetemi tanár, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója.

Az új eljárás lényege, hogy a szervezet saját kötőszöveti rendszerét felhasználva lehetővé válik az erek és bizonyos szövetek elzárása a műtétek során. Az ehhez szükséges berendezés a megfelelő érre helyezés után teljes mértékben automatikus és számítógép vezérelt. Az eljárás segítségével az operációk rövidebbek, a várható vérveszteség pedig minimális – mondta Kozma Bence szülész-nőgyógyász szakorvos.

2013-05-14 14:47
Forrás: Weborvos

Őrtorony és Biblia a lennrekedt chilei bányászoknál

2011.10.07. 09:44 | Ruth2 |

kb. a 37. perctől

http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/10/04/22/DTK__D_Toth_Kriszta_show_2011_oktober.aspx


Ajándék vérmentő készülék

2011.09.05. 10:01 | Ruth2 |

http://www.mindennapi.hu/cikk/tarsadalom/vermento-jehova-tanui-megjandekoztak-a-magyar-egeszsegugyet/2011-08-25/6526

 

Társadalom


2011-08-25 15:00:00

Valamiért nem kér a készülékből az Onkológiai Intézet

Vérmentő: Jehova Tanúi megajándékozták a magyar egészségügyet

Egyre gyakrabban alkalmazzák műtéteknél a betegek saját vérét visszaforgató vérmentőt, de az Országos Onkológiai Intézet nem kér belőle. Az elsőt a Jehova Tanúitól kaptuk.

Az országban immár az ötödik egészségügyi intézményben, a Szent János Kórházban helyezik üzembe pénteken az úgynevezett vérmentő készüléket. A TEST-VÉR Magánbiztosító Egészségpénztár által vásárolt 6,5 millió forint értékű berendezést a traumatológiai osztályon használják majd a nagy vérigényű műtéteknél.


Nem vész el a vér műtét közben

Mint  Rigó Ferencnétől, a TEST-VÉR illetékesétől megtudtuk, a speciális gépet főként olyan betegeknél alkalmazzák, akik nem kaphatnak, vagy nem kívánnak idegen vért kapni. A vérmentő készüléket jellemzően nagy vérigényű beavatkozásoknál vetik be, ortopédiai, hasi, szív- és onkológiai műtéteknél.  Elsőként a kecskeméti megyei kórházban próbálták ki három évvel ezelőtt és azóta is gyakran alkalmazzák. Jelenleg négy hasonló berendezés van az országban.
 


A műtét közben elfolyó vér nem vész el. A kórház takarékoskodni tud

Rigóné elmondta: a berendezés szívóval veszi fel a vért a műtéti területről, majd amikor szükséges, szűrt állapotban visszajuttatja azt a beteg szervezetébe. Legnagyobb előnye, hogy alkalmazásával nincs szükség idegen vérre, vagy ha igen, csak kiegészítésként. Ez az eljárás tehát nem csupán a beteg számára előnyös (nem kell tartani az esetleges hibás vérátömlesztéstől), hanem az intézménynek is kedvező, hiszen a műtét közben elfolyó vér nem vész el, azaz a kórház takarékoskodni tud a vérkészítményekkel is.


Nem kérnek a felajánlásból

Információink szerint a készüléket többször is ajánlották az Országos Onkológiai Intézetnek is, ám a centrumban rendre visszautasították az adományt. Az első magyarázatok szerint a szakértők nem tartották szerencsésnek, hogy a tumoros betegek műtétje során a rákos sejteket „visszajuttatják” a betegbe. Később azonban kiderült, hogy egy egyszerű szűrő beépítésével ez a probléma kiküszöbölhető. Valószínűleg ezt ismerték fel azok a kórházak, amelyek onkológiai műtéteknél is alkalmazzák a készüléket. Portálunk megpróbálta megtudni az Országos Onkológiai Intézet ellenállásának okát, ám megkeresésünkre a centrumnál nem reagáltak.

A vérmentő készülékek hazai sikertörténete sajátos módon a Jehova tanúihoz köthető. Úgy tudni, a 90-es években a műtétjeiket sehol az országban nem vállalták a kórházak, mert idegen vért nem fogadnak el. Akinek közülük volt rá pénze, Ausztriában vagy Németországban műttette magát. Ott már voltak vérmentő készülékek, ráadásul egyes esetekben olyan precíz műtéti technikákat alkalmaztak, amelyek csekély vérzéssel jártak.Az itthoni úttörőnek számító kecskeméti megyei kórház orvosai Grazban és Hamburgban szerezték ismereteiket. Nem csoda, hogy az első vérmentő készüléket a Jehova Tanúitól kapták ajándékba, amelyet azóta számos beteg műtétjénél használtak.Szigeti Ildikó