Leírás

"A hit a remélt dolgok biztosítékon alapuló várása, a nem látható valóságok nyilvánvaló bizonyítása." (Héberek 11:1) A blog felhívja a figyelmet a jw.org honlapra, és a Biblia igazságára, ez által már most jobb lesz az életed, később pedig örök életet kaphatsz Jehovától. Színmagyarázat: kék, fekete = én, aztán néztem tovább, és látom, hogy amit barnával írtam, az is az én tanult véleményem. Tehát én... kivéve, ami idéző jeles, vagy egyértelműen cikk.

Határok

2017.10.25. 09:01 | Ruth2 |

Tiszteld Apádat és Anyádat

Szeresd Házastársadat

https://www.jw.org/hu/bibliai-tanitasok/kerdesek/tiszteld-apadat-anyadat/

"Üti-e" a kettő egymást, hol a határ? Megtudod a cikkből.

https://www.jw.org/hu/hirek/friss-hirek/regiok/olaszorszag/menekultek-jehova-tanui-szeretettel-fogadjak/

 

és vannak katasztrófák egyik hely után a másikon...

2017.10.21. 13:37 | Ruth2 |

 https://tv.jw.org/#hu/mediaitems/LatestVideos/pub-jwb_201709_13_VIDEO

 

 

 

 

 

Mit leltem

2017.08.31. 12:26 | Ruth2 |

Filippi 4:4-7 "Mindig örvendezzetek az Úrban. Még egyszer mondom: örvendezzetek! Ésszerűségetek legyen ismertté minden ember előtt. Az Úr közel. Semmi miatt ne aggódjatok, hanem mindenben az ima és a könyörgés által hálaadással együtt tárjátok kéréseiteket az Isten elé; és az Isten békéje, amely felette áll minden gondolkodásnak, meg fogja őrizni szíveteket és gondolkodóképességeteket Krisztus Jézus által."

ennek kapcsán:

"Mid lenne, ha holnap arra ébrednél, hogy csak az lenne a Tiéd, amit ma megköszöntél imában Jehovának?"

Nemzetközi visszhang

2017.08.24. 07:35 | Ruth2 |

https://www.jw.org/finder?wtlocale=H&docid=802017828&srcid=share

https://www.jw.org/hu/jehova-tanui/tevekenysegek/oktatomunka/gaudeamus-konyvvasar-isten-ajandekai-2016/

A tudatlanság veszélyes

2017.07.09. 07:33 | Ruth2 |

Kik Jehova Tanúi?

Valódi keresztények Jézus Krisztus első századi mintája alapján.

Nem fognak fegyvert, hirdetik a jó hírt a Bibliából és ezek szerint élnek. Nem kötelező így élni. Aki nem akar, az nem megy közéjük, vagy eltávozik. Szabad akaratot kapott mindenki.

 

A királyság kulcsai - ki kapta? - miért? - mit tett velük? - veszélyes a tudatlanság, különösen azért, mert nem nehéz utána járni az igazságnak

https://www.jw.org/hu/bibliai-tanitasok/kerdesek/kiralysag-kulcsok/

'bizony mondom, nem személyválogató Jehova, minden nemzetből kedves előtte, aki féli őt, és igazságosságot cselekszik.' de hogyan hallanak róla, ha nincs aki elmenjen? VAN:

https://tv.jw.org/#hu/mediaitems/WebHomeSlider/pub-jwb_201706_6_VIDEO

https://www.jw.org/hu/hirek/friss-hirek/regiok/nagy-britannia/tuz-20170627/

 

 

 

 

Kilóg a lóláb

2017.06.15. 16:05 | Ruth2 |

https://tv.jw.org/#hu/mediaitems/WebHomeSlider/pub-jwb_201704_12_VIDEO

nem baj, ha rájön valaki, hogy javítania kell a dolgokon

https://www.jw.org/hu/hirek/friss-hirek/regiok/oroszorszag/putyin-kituntetett-tanu-szuloket/

https://www.jw.org/hu/hirek/friss-hirek/regiok/oroszorszag/orosz-hatosagok-felbeszakitottak-osszejovetelt-video/

 

 

 

Tévhitek és az igazság

2017.04.17. 09:32 | Ruth2 |

https://www.jw.org/hu/bibliai-tanitasok/kerdesek/tora-pentateuchus/

"Mi a Tóra?

A Biblia válasza

A „tóra” szó a héber tó·ráʹ szóból származik, melynek jelentése ’tanítás’, ’utasítás’ vagy ’törvény’ * (Példabeszédek 1:8; 3:1; 28:4). A következő példákból kiderül, hogyan használja a Biblia ezt a szót.

 • tó·ráʹ gyakran a Biblia első öt könyvére, azaz Mózes öt könyvére utal. Ezeket Pentateuchusnak is nevezik, ami az ’öt könyv’ jelentésű görög szóból ered. Mivel Mózes írta, úgy utalnak rá, mint Mózes törvényének könyvére (Józsué 8:31; Nehémiás 8:1). Úgy tűnik, hogy eredetileg egyetlen könyv volt, csak később osztották fel, hogy könnyebb legyen kezelni.

 • tó·ráʹ szót egy-egy konkrét törvényre is alkalmazzák, melyet Izrael népe kapott. Ilyen például „a bűnért való felajánlás törvénye [tó·ráʹ]”, „a lepráról szóló törvény” és „a nazireusok törvénye” (3Mózes 6:25; 14:57; 4Mózes 6:13).

 • tó·ráʹ olykor oktatást vagy tanítást jelent, mely a szülőktől, bölcs emberektől vagy magától Istentől származik (Példabeszédek 1:8; 3:1; 13:14; Ézsaiás 2:3).

Mit tartalmaz a Tóra, vagyis a Pentateuchus?

 • Beszámol róla, hogyan bánt Isten az emberekkel a teremtéstől kezdve Mózes haláláig (1Mózes 1:27, 28; 5Mózes 34:5).

 • A mózesi törvényt is magában foglalja (2Mózes 24:3). Ez a törvény több mint 600 rendelkezésből áll. Az egyik legkiemelkedőbb közülük a sema, a zsidó hitvallás. Ez részben így szól: „Szeresd Jehovát, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes életerődből” (5Mózes 6:4–9). Jézus szerint ez „a legnagyobb és első parancsolat” (Máté 22:36–38).

 • Mintegy 1800-szor megtalálható benne Isten neve, a Jehova név. Egyáltalán nem tiltja Isten nevének a használatát, sőt, olyan parancsolatok vannak benne, amelyeket Isten népének a tagjai csak úgy tudtak megtartani, ha kiejtették ezt a nevet (4Mózes 6:22–27; 5Mózes 6:13; 10:8; 21:5).

Tévhitek a Tórával kapcsolatban

Tévhit: A Tóra törvényei örök érvényűek.

Tény: Egyes bibliafordítások csakugyan az „örök”, „örökös” vagy „örökkévaló” jelzővel illetik némelyik törvényt, köztük a sabbatra, a papságra és az engesztelés napjára vonatkozót is (2Mózes 31:16; 40:15; 3Mózes 16:33, 34, Károli-fordítás). Az ezekben a versekben használt héber szó azonban olyasmire is utalhat, ami határozatlan ideig fennmarad, de nem feltétlenül örökké. * Lábjegyzet Lásd: Theological Wordbook of the Old Testament, 2. kötet, 672–673. oldal. Amikor a mózesi törvényszövetség már körülbelül 900 éve érvényben volt, Isten megjövendölte, hogy egy „új szövetséget” fog kötni helyette (Jeremiás 31:31–33). „Azzal, hogy »új szövetségről« [szólt], elavulttá tette a korábbit” (Héberek 8:7–13). A korábbi szövetséget mintegy 2000 évvel ezelőtt váltotta fel az újjal, Jézus Krisztus halála alapján (Efézus 2:15).

Tévhit: A zsidó szóbeli hagyománynak és a Talmudnak ugyanolyan tekintélye van, mint a Tórának.

Tény: A Szentírásból nem támasztható alá, hogy Isten az írott Tóra mellett egy szóbeli törvényt is adott volna Mózesnek. A Biblia kijelenti: „Jehova még ezt mondta Mózesnek: »Írd le magadnak ezeket a szavakat«” (2Mózes 34:27). A szóbeli törvény zsidó hagyományok gyűjteménye, mely a farizeusoktól ered. Később leírták, és Misnaként vált ismertté, mely végül a Talmud egy része lett. Ezek a hagyományok gyakran ellentmondtak a Tórának. Ezért mondta Jézus a farizeusoknak a következőket: „érvénytelenné tettétek az Isten szavát a hagyományotok miatt” (Máté 15:1–9).

Tévhit: A nőket nem szabad a Tórából tanítani.

Tény: A mózesi törvényben volt egy olyan rendelkezés, amely szerint az egész törvényt fel kellett olvasni Izrael népének, beleértve a nőket és a gyermekeket is. Mi volt ennek a célja? „Hogy figyeljenek és tanuljanak, ugyanis félniük kell Jehovát, [az ő Istenüket], és ügyelniük kell, hogy megtartsák e törvény minden szavát” (5Mózes 31:10–12). * Lábjegyzet Annak ellenére, amit maga a Tóra tanít, a zsidó hagyományok gyakran megtiltották a nőknek, hogy tanulmányozzák a Tórát. A Misna például így idézi Eliézer ben Hirkánosz rabbit: „Aki lányának tanítja a Tórát, az olyan, mintha kéjelgésre tanítaná őt” (Szóta 3:4). A Jeruzsálemi Talmudban pedig ez olvasható: „Inkább tűzzel égessék el a Tóra szavait, semmint hogy nők elé tárják őket” (Szóta 3:19a).

Tévhit: A Tórában rejtett üzenetek találhatók.

Tény: A Tóra írója, Mózes kijelentette, hogy az üzenete világos, és mindenki számára elérhető, nincs kódokba rejtve (5Mózes 30:11–14). Az az elmélet, hogy a Tóra rejtett üzeneteket tartalmaz, a kabbalából, azaz a zsidó vallás misztikus eszmeáramlatából ered, amely „fortélyosan kigondolt” módszerekkel értelmezi a Szentírást (2Péter 1:16). * Lábjegyzet Egy enciklopédia így fogalmazza meg a Tóra kabbalisztikus megközelítését: „A Tóra nem igazán jelent semmi konkrétat, bár valójában sok mindent jelent sok különböző szinten” (Encyclopaedia Judaica, 2. kiadás, 11. kötet, 659. oldal)."

???

2017.04.12. 09:51 | Ruth2 |

 

 • Te Józsi, miért járnak olyan sokszor Jehova Tanúi?
 • Megtudhatod a Bibliából.
 • Na, csak röviden.
 • Örülj neki, hogy járnak. Örömüzenetet hoznak, hogy nem lesz mindig ilyen rossz a világ. Aztán ítéletüzenetet hoznak majd, akkor már tudjuk, hogy nagy a baj. Ha pedig egyáltalán nem jönnek akkor tudni fogjuk, hogy vége mindennek. Így ezeknek ismeretében most kell örülni, hogy jönnek, szabad akaratból dönthetünk, hogy ki mellé állunk: Isten (kinek neve Jehova), vagy sátán az ördög mellé, aki most a világot uralja. Örökké szeretnénk élni a paradicsomi földön fiatalon, egészségesen boldogan, vagy úgy járunk, mint Ádám és Éva, akiknek részük az örök halál.

 

Az utolsó napok jelei

2017.03.19. 07:31 | Ruth2 |

https://www.jw.org/hu/bibliai-tanitasok/kerdesek/veg-ideje-profeciak/

Mi a jele az utolsó napoknak, vagyis a világ végének?

A Biblia válasza

A Biblia leírja, hogy milyen események és állapotok jellemzik majd a jelenlegi világrendszer befejezését, vagyis a világvégét (Máté 24:3; Károli-fordítás). Ezt az időszakot az utolsó napoknak, a vég idejének, illetve végső időknek nevezi (2Timóteusz 3:1; Dániel 8:19; Biblia – Egyszerű fordítás). A következő próféciák az utolsó napokban, vagyis a vég idején teljesednek:

http://www.origo.hu/gazdasag/20170316-ehinseg-ensz-valsag.html?source=hirlevel

2017.03.17. péntek Húszmillió ember halhat éhen az ENSZ szerint

Soha nem látott mennyiségű embert fenyeget az éhhalál az ENSZ legújabb jelentése szerint. Az országok többségében a háború az ok, de van, ahol az aszály pusztít.

Amióta 1945-ben megalapították az Egyesült Nemzetek Szervezetét (ENSZ), azóta az intézmény nem adott ki olyan vészjósló figyelmeztetést, mint most. A jelentés szerint Jemenben, Dél-Szudánban, Szomáliában és Északkelet-Nigériában összesen 20 millió ember halhat éhen.

2014. első negyedévében több földrengés volt, mint az előtte lévő 25 évben. (ATV)

 • Pusztító járványok (Lukács 21:11).

 • Egyre több bűncselekmény (Máté 24:12).

 • A föld pusztítása (Jelenések 11:18).

 • Megromlik az emberek erkölcse, ami abból is látszik, hogy a legtöbben „hálátlanok, illojálisak. . . nem készek semmilyen megegyezésre, rágalmazók, önuralom nélküliek, vadak, a jóságot nem szeretők, árulók, keményfejűek, büszkeségtől felfuvalkodottak” (2Timóteusz 3:1–4).

 • Széthullanak a családok, mivel az emberek „természetes vonzalom nélküliek”, a gyerekek pedig a „szüleik iránt engedetlenek” (2Timóteusz 3:2, 3).

 • A legtöbb emberből kihűl az Isten iránti szeretet (Máté 24:12).

 • Egyre nyilvánvalóbb a vallások képmutatása (2Timóteusz 3:5).

 • Érthetőbbé válnak a bibliai próféciák, különösen amelyek az utolsó napokra vonatkoznak (Dániel 12:4).

 • Az egész földön hirdetik Isten királyságának a jó hírét (Máté 24:14).

 • A legtöbben közönnyel és gúnyolódással fogadják a vég közeledtét jelző bizonyítékokat (Máté 24:37–39; 2Péter 3:3, 4).

 • A fenti próféciák közül nemcsak néhány vagy a többség, hanem mindegyik egy időszakban teljesedik (Máté 24:33).

Tényleg „az utolsó napokban” élünk?

Igen. A világ eseményei és a bibliai kronológia azt mutatja, hogy az utolsó napok 1914-ben kezdődtek. Ekkor kezdett Isten királysága uralkodni az égben, és az első intézkedéseként eltávolította Sátánt, az Ördögöt a démonaival együtt az égből, így azóta már csak a föld felett van hatalmuk (Jelenések 12:7–12). Az emberek helytelen gondolkodása és tettei mutatják, hogy Sátán befolyásolja őket, ami „nehezen elviselhető, válságos” időszakká teszi az utolsó napokat (2Timóteusz 3:1).

 

 502014148_h_cnt_1_md.jpg

Tévhitek

2017.03.18. 13:09 | Ruth2 |

Protestáns felebarátunk - akihez jár egy másnemű, aki nem az ő házastársa - azt gondolja, helyes a vallása, amibe belekeresztelték. Időnként elmegy a templomba, imádkozik. Ennyi elég.

Mit is imádkozik. Fogalma sincs. Általában "kéreget" Istenünktől, akinek most már tudja a nevét. Slussz-passz. Amit Istenünk kér tőle, és leírta a Bibliában neki, az nem érdekli. Mint a pici baba: ordít ennivalóért, és az egyéb szükségletéért, de ő nem fogad szót.

Más, aki a Bibliát vizsgálja és igyekszik aszerint élni, - persze a családnak nem tetszik, hogy nem áll feltétlenül és állandóan a család szolgálatában - szerinte: elhagyta a családját. A tény: a család hagyta el őt. Kizavarták és eltiltva tőle az unokákat próbálták befolyásolni. Miért is? Mert mos ők az "erősebbek".

Máté 24:9-14 "Akkor nyomorúságra adnak titeket, és megölnek benneteket, és gyűlölet célpontjai lesztek minden nemzet előtt az én nevem miatt.

Továbbá akkor majd sokan elbotlanak, és elárulják egymást, és gyűlölni fogják egymást.

És sok hamis próféta támad, és sokakat félrevezetnek; és a törvénytelenség növekedése miatt a legtöbb emberből kihűl majd a szeretet.

De aki mindvégig kitart, az részesül megmentésben.

És a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég."

Ismerje meg a honlapot, tv is van

2017.03.06. 07:56 | Ruth2 |

Aki azt gondolja, minden vallás jó, és minden vallás ugyanoda vezet, téved.

Egy igaz vallás van - mondta Jézus - az, amelynek Ő a Királya 1000 évig.

Gyümölcséről ismerni meg:

 • használjuk Isten nevét,
 • szeretjük embertársainkat és nem megyünk háborúba, nem fogunk fegyvert ellenük, de még csak katonai szolgálatot sem vállalunk békeidőben sem,
 • mivel szeretjük embertársainkat válogatás nélkül, Jézus Krisztus mintáját követve elmegyünk hozzájuk és felkínáljuk nekik a Biblia igazságának megismerését, mely már most nyugodtabb, boldogabb életet eredményez, Armageddon után pedig örök életet.

Az sem jó indok, hogy mindegyik vallásban van valami jó. Meginnál egy pohár vizet, ha tudod, hogy van benne egy pici méreg? Csak tiszta forrásból táplálkozz.

Azt is mondják; mi közünk az "Ószövetséghez", mi keresztények vagyunk. Keresztény jelentése: Krisztus követője. Márpedig Krisztus sokszor idézett pl. Ézsaiás könyvéből, Mózestől, Zsoltárokból...

Azt is mondják, hogy nem hiszek benne. Attól, hogy nem hiszünk valamiben, még lehet. Meg kell győződni róla, mert Éva is Sátánnak hitt, belekeveredett Ádám is, és tessék, most isszuk a levét. De nem kell, hogy mindig így legyen.

Nézd meg Jehova Tanúi honlapját, JW.ORG mindent megtalálsz, ha beszélgetni akarsz róla, keresd meg a hozzád legközelebb lévő Királyság-Termet.

Mi Jehova Királysága?

Jehova: az egyedüli igaz Isten neve - 2 Mózes 6:3

Isten kormányzatáért imádkozol: "Jöjjön el a Királyságod, legyen meg a Te akaratod, mint az égben..."

Honnan tudjuk, hogy az utolsó napokban élünk?

Természetesen ezt is, mint minden igazságot, a Bibliából.

 Máté 24:3-14

"Míg az Olajfák hegyén ült, a tanítványok külön odamentek hozzá, és ezt mondták: „Mondd meg nekünk, mikor lesznek ezek, és mi lesz a jele a jelenlétednek és a világrendszer befejezésének?”

Jézus pedig így válaszolt nekik: „Vigyázzatok, hogy senki ne vezessen félre titeket; mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: »Én vagyok a Krisztus«, és sokakat félrevezetnek. Hallani fogtok háborúkról és háborús hírekről; vigyázzatok, ne rettenjetek meg. Mert ezeknek meg kell lenniük, de ez még nem a vég.

Mert nemzet támad nemzet ellen, és királyság királyság ellen, és lesznek élelmiszerhiányok meg földrengések egyik hely után a másikon. Mindez a gyötrő fájások kezdete.

Akkor nyomorúságra adnak titeket, és megölnek benneteket, és gyűlölet célpontjai lesztek minden nemzet előtt az én nevem miatt.Továbbá akkor majd sokan elbotlanak, és elárulják egymást, és gyűlölni fogják egymást. És sok hamis próféta támad, és sokakat félrevezetnek; és a törvénytelenség növekedése miatt a legtöbb emberből kihűl majd a szeretet. De aki mindvégig kitart, az részesül megmentésben. És a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég."

"Mert amilyenek azokban a napokban voltak az emberek az özönvíz előtt: ettek és ittak, a férfiak nősültek, a nőket férjhez adták, addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit nem vettek észre, mígnem eljött az özönvíz, és elsöpörte mindnyájukat, olyan lesz az Emberfiának jelenléte is." (Máté 24:38-39)

És az emberek: 2Timóteusz 3:1-7

"Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehezen elviselhető, válságos idők lesznek. Mert az emberek önmagukat szeretők lesznek, pénzszeretők, önteltek, gőgösek, káromlók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, illojálisak,természetes vonzalom nélküliek, olyanok, akik nem készek semmilyen megegyezésre, rágalmazók, önuralom nélküliek, vadak, a jóságot nem szeretők, árulók, keményfejűek, büszkeségtől felfuvalkodottak, inkább gyönyörszeretők, semmint Istent szeretők, akiknél megvan az Isten iránti odaadásnak egy külső formája, de erejére nézve hamisnak bizonyulnak; és ezektől fordulj el. Mert ezek közül támadnak azok, akik ravaszul beférkőznek a háznépekbe, és foglyaikká tesznek bűnökkel megterhelt, különféle kívánságoktól vezetett, gyönge asszonyokat, akik mindig tanulnak, ámde soha nem képesek eljutni az igazság pontos ismeretére."

Sokan mondják, hogy ilyen dolgok mindig is voltak.

Egyrészt; rosszul emlékszik,

másrészt; nem így egyszerre minden, mindenhol.

Mit mond a Biblia a karácsonyról?

http://www.jw.org/hu/bibliai-tanitasok/kerdesek/biblia-karacsonyrol/

Mikor született Jézus?

http://www.jw.org/hu/bibliai-tanitasok/kerdesek/mikor-szuletett-jezus/

Mit tesz most Jézus Krisztus?

https://www.jw.org/hu/kiadvanyok/folyoiratok/wp20131201/mit-tesz-most-jezus-krisztus/

Összeegyeztethető a tudomány a Bibliával?

https://www.jw.org/hu/bibliai-tanitasok/kerdesek/tudomany-es-biblia/

Jehova Tanúinak köszönhetően fejlődik a vér nélküli sebészet Dániában

Orvosok a vértranszfúzióról: Ők sem fogadnák el.

http://www.jw.org/hu/jehova-tanui/gyakori-kerdesek/jehova-tanui-vertranszfuzio/

Biblia tanulmányozási program

https://www.jw.org/hu/jehova-tanui/ingyenes-bibliatanulmanyozas/

Bibliai kérdések

http://www.jw.org/hu/bibliai-tanitasok/kerdesek/

Mi volt a szövetségláda?

https://www.jw.org/hu/bibliai-tanitasok/kerdesek/szovetseglada/

Pénzhiány és adósság – Tud segíteni a Biblia?

http://www.jw.org/hu/kiadvanyok/folyoiratok/g201406/hogyan-osszatok-be-a-penzt/

Gyakori kérdések

http://www.jw.org/hu/jehova-tanui/gyakori-kerdesek/

Hogyan jön el ennek a világnak a vége?

Jelentős, világrengető események állnak előttünk, nevezetesen 5:

Kíváncsian várjuk, hogyan lesz kijelentve az, hogy 1. „Béke és biztonság!”. Majd tanúi lehetünk 2. Nagy Babilon (hamis vallások) megsemmisítésének, a 3. magógi Góg támadásának és 4. Armageddon csatájának. 5. Sátánt és a démonait a mélységbe fogják vetni.

Ezek után, amikor minden gonoszság a múlté lesz, egy új korszakba léphetünk, Krisztus millenniumi uralmába, mely alatt „a béke bőségében” gyönyörködhetünk majd (Zsolt 37:10, 11).

De mi történik Krisztus 1000 éves uralma után? jw.org honlapon megtaláljuk a választ erre, és még sok más kérdésünkre.

https://www.jw.org/hu/hirek/friss-hirek/regiok/magyarorszag/holokauszt-emlekkozpont-emlektabla-jehova-tanui/


2016. ÁPRILIS 6.
MAGYARORSZÁG

A budapesti Holokauszt Emlékközpontban emléktáblát avattak a nácik által kivégzett Jehova Tanúi tiszteletére

MAGYARORSZÁG, Budapest: Emléktáblát állítottak Budapesten a Holokauszt Emlékközpontban négy Jehova Tanúja tiszteletére, akik a náci diktatúra áldozatai voltak. Az emléktábla felavatására 2015. december 11-én került sor.

Emléktábla négy Jehova Tanúja tiszteletére, akiket a II. világháború idején a nácik kivégeztek

A négy fiatalembert Deli Lajost, Hőnisch Antalt, Szabó Bertalant és Zsondor Jánost a Nyilaskeresztes Párt kivégezte, amiért nem vállaltak katonai szolgálatot a II. világháború alatt. Nyilvános kivégzésüket 1945 márciusában Körmenden, illetve Sárváron hajtották végre. Az emléktáblán a nevük mellett a Cselekedetek 5:29-ből vett bibliai idézet olvasható: „Mint uralkodónak, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, semmint embereknek.”


Dr. Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára beszédet tart az emléktábla-avató ünnepségen

Dr. Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára a nyitó beszédében ezt mondta: „Az emléktábla négy, a Jehova Tanúi egyházhoz tartozó fiatalembernek állít emléket . . . Jehova Tanúiként ragaszkodtak a »ne ölj« parancsához, és lelkiismeretükre hallgatva nem fogtak fegyvert hit- és embertársaikra.”

Prof. dr. Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont igazgatója is tartott beszédet az emléktábla felavatásán. Elmondta, hogy az emléktábla felavatása történelmi pillanat, hiszen Jehova Tanúi évtizedeken át a náci diktatúra elfeledett áldozatai voltak. Arról is beszélt, hogy ez a négy fiatalember mindhalálig kitartott a hite mellett, és ezért kiváló példák a számunkra.

Prof. dr. Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont igazgatója leleplezi az emléktáblát

Sajtókapcsolat:

Nemzetközi: David A. Semonian, Office of Public Information, tel., +1 718 560 5000

Magyarország: Simon András, tel., +36 1 401 1118

Mit valósít meg Isten királysága?

http://www.jw.org/hu/hirek/jogi/regiok-szerint/oroszorszag/betiltas-jw-org-honlap/

https://www.jw.org/hu/hirek/jogi/regiok-szerint/namibia/betegek-onrendelkezesi-joga-vertranszfuzio/

http://tv.jw.org/#hu/video/VODProgramsEvents/pub-jwbrd_201601_10_VIDEO

Bemutatófilmek a bibliai könyvekről - folyamatosan töltik

https://www.jw.org/hu/kiadvanyok/filmek/bemutatofilmek-a-bibliai-konyvekhez/

 

"Aki rendes, az nem tolerálhat mindent"

és ez milyen igaz, mert nem tolerálhatod, ha valaki gyilkol, ha rabol, és egyéb disznóságokat követ el. Akkor sem, ha úgy gondolod, ő is hagyjon azt csinálni, amit Te akarsz. Nem így van. A gyermekeknek fejlett az igazságérzetük akkor is, ha nem tanították rá őket. Tudja, mikor csal a másik a játékban, mikor vesz ki több csokit a közösből és mikor hajlik a tanító néni a másik felé... dühösen, sírva kiabálja: ez nem igazság

Ja, kedves Szülő kezdi a hantát, mintát állítva a Mikulással, Télapóval, Nyuszival...  Ez után meg meri kérdezni a gyereket: hazudtam én neked?

A szívünkbe ültetett igazsággal születünk.

Aztán kezdődik az igazság kitépkedése. Valaki csak nem adja vissza a boltosnak a különbözetet, amivel véletlenül többet adott vissza. "Talpraesett" mondják rá. Kihasználja az adódó lehetőségeket, aztán teremt is lehetőségeket. És vége, a lelkiismerete koszos lesz. Többféle értékrend van. De kinek az értékrendje helyes?

Jehováé, a Teremtő Istenünké. Azt mondja: „Mindazt tehát, amit akartok, hogy az emberek megtegyenek veletek, nektek is hasonlóképpen meg kell tennetek velük” (Máté 7:12). Igen, ez az Aranyszabály.

Nem olyan, hogy; 'ne tedd vele, amit nem akarsz, hogy veled tegyen', mert ez negatív. Annyi, hogy; 'nem lököm fel'. Bár ez is jó, de mivel; 'nem én löktem fel, nem is segítem fel', ez bizony kevés.

Honnan ismered fel az igaz vallást? Az igaz vallás az egymás iránti szeretetre ösztönöz.

Amikor a körülmetéletlen nem zsidó személyek közül az elsők kereszténnyé váltak, Péter apostol ezt a megjegyzést tette:

nem személyválogató az Isten; hanem minden nemzetben kedves ő előtte, a ki őt féli és igazságot cselekszik” (Cselekedetek 10:34, 35, Károli).

 

 https://www.jw.org/hu/bibliai-tanitasok/kerdesek/vilagvege-mikor/

Mikor jön el a világvége?

A Biblia válasza

A válaszhoz először is azt kell megértenünk, milyen értelemben használja a Biblia a „világ” szót. A görög koʹszmosz szó, melyet gyakran világnak fordítanak, legtöbbször az emberiségre utal, különösen azokra az emberekre, akik nem élnek összhangban Isten akaratával (János 15:18, 19; 2Péter 2:5). Időnként pedig a fennálló társadalmi rendet jelenti, beleértve annak kereskedelmi, politikai és vallási rendszerét (1Korintusz 7:31; 1János 2:15, 16). *

Mit jelent a világvége?

Azt a kifejezést, melyet sok bibliafordítás „a világ végének” ad vissza, úgy is lehet fordítani, hogy „a világrendszer befejezése”, illetve „a kor befejeződése” (Máté 24:3, Csia-fordítás). Nem a föld vagy az egész emberiség elpusztulására utal, hanem a fennálló társadalmi rend végére (1János 2:17).

A Biblia azt tanítja, hogy „a gonosztevők kivágatnak” majd, hogy a jó emberek békében élhessenek a földön (Zsoltárok 37:9–11). Erre a „nagy nyomorúság” idején kerül sor, melynek tetőpontja Armageddon háborúja lesz (Máté 24:21, 22; Jelenések 16:14, 16).

Mikor jön el a világvége?

Jézus ezt mondta: „Azt a napot és azt az órát senki nem tudja, sem az egek angyalai, sem a Fiú, csak az Atya” (Máté 24:36, 42). Még azt is hozzátette, hogy a vég váratlanul jön el, olyan órában, amelyben nem gondolnánk (Máté 24:44).

Bár a pontos napot és órát nem tudjuk, Jézus beszélt egy összetett jelről, vagyis olyan eseményekről, melyek együttesen a világvégét megelőző időszakot fogják jellemezni (Máté 24:3, 7–14). Ezt nevezi a Biblia „a vég idejének”, „a végső időknek”, illetve „az utolsó napoknak” (Dániel 12:4, Biblia – Egyszerű fordítás; 2Timóteusz 3:1–5).

Vajon minden elpusztul majd?

Nem. A föld nem semmisül meg, hiszen a Biblia azt írja, hogy „megingathatatlan lesz az időtlen időkig, igen, mindörökké” (Zsoltárok 104:5). És a Biblia ígéretének megfelelően az emberek be fogják népesíteni: „Az igazságosak öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak” (Zsoltárok 37:29). Isten megvalósítja az eredeti szándékát:

A HIT NEM AZONOS A HISZÉKENYSÉGGEL

https://tv.jw.org/#hu/video/VODIntExp/pub-jwbiv_201606_3_VIDEO

https://tv.jw.org/#hu/video/VODIntExp/pub-jwbiv_201606_2_VIDEO

https://tv.jw.org/#hu/video/VODIntExp/pub-jwbiv_201604_3_VIDEO 

https://tv.jw.org/#hu/video/VODIntExp/pub-jwbiv_201604_2_VIDEO

Van Istennek neve?

2017. JANUÁR 31. THAIFÖLD

A thaiföldi kormány felhasználja Jehova Tanúi kiadványait a közösségfejlesztésben

https://www.jw.org/hu/hirek/friss-hirek/regiok/thaifold/kormany-felhasznalja-jehova-tanui-kiadvanyait/

Ébredjetek 2016.4.

Mit mond a Biblia homoszexualitásról?

 

https://www.jw.org/hu/kiadvanyok/folyoiratok/ebredjetek-4szam-2016-augusztus/biblia-mit-mond-a-homoszexualitasrol/ 

Miért változott meg Jehova Tanúi néhány tanítása?

https://www.jw.org/hu/jehova-tanui/gyakori-kerdesek/jw-tanitasok-valtoztak/

A hitnézeteinket mindig is a Bibliára alapoztuk, melyet egyedüli tekintélyként fogadunk el. Ezért ahogy egyre világosabban megértettük a Szentírást, kiigazítottuk a hitnézeteinket. *

Ezek a változások összhangban vannak a Példabeszédek 4:18-ban feljegyzettekkel: „Az igazságosak ösvénye azonban olyan, mint a hajnal világossága, mely egyre világosabb lesz a teljes délig.” Ahogy a felkelő nap fokozatosan világítja meg a táj egyes részleteit, Isten is fokozatosan, az általa meghatározott időben tárja fel nekünk a Bibliában található igazságot (1Péter 1:10–12). A Biblia megjövendölte, hogy a vég idején Isten felgyorsítja ezt a folyamatot (Dániel 12:4).

Nem meglepő vagy zavarba ejtő számunkra, hogy vannak ilyen kiigazítások. Isten ókori imádóinak is voltak téves elképzeléseik vagy reményeik, melyeket szükséges volt kiigazítani.

Isten később kiigazította az elképzeléseiket. Mi is imádkozunk azért, hogy velünk is ugyanígy tegyen (Jakab 1:5).

https://www.jw.org/hu/kiadvanyok/konyvek/oromteli-uzenet-istentol/miert-engedi-meg-isten-a-gonoszsagot/ 

 https://www.jw.org/hu/bibliai-tanitasok/kerdesek/bibliai-beszamolo-jezus-elete/


Megbízható a Biblia beszámolója Jézus életéről?

Lukács, a Biblia egyik írója ezt mondta a Jézus életéről szóló beszámolója elején: „mindennek pontosan utánajártam az elejétől kezdve” (Lukács 1:3).

Némelyek szerint a Jézus életéről szóló beszámolókon, Máté, Márk, Lukács és János első században írt evangéliumain a negyedik században változtattak.

Ám a XX. század elején János evangéliumának egy nagyon értékes töredékére bukkantak Egyiptomban. Ez a töredék most a 457. számú Ryland-papiruszként (P52) ismert, és tartalmazza azt a szöveget, mely a mai Bibliában a János 18:31–33, 37, 38-ban olvasható. A töredéket a John Rylands Könyvtárban őrzik az angliai Manchesterben.

Mind ez idáig ez a Keresztény Görög Iratok legrégebbi kézirattöredéke. Sok tudós úgy véli, hogy i. sz. 125 körül írták, csupán negyed évszázaddal János halála után. A töredék szövege szinte teljesen megegyezik a későbbi kéziratok szövegével.

Miben hisznek Jehova Tanúi?

https://www.jw.org/hu/jehova-tanui/gyakori-kerdesek/jehova-tanui-hitnezetek/

Tényleg van "hét halálos bűn"?

https://www.jw.org/hu/bibliai-tanitasok/kerdesek/het-halalos-bun/

 

https://www.jw.org/hu/bibliai-tanitasok/kerdesek/minden-vallas-ugyanolyan/

 

É B R E D J E T E K !

Attól, hogy valakit kisgyermek korában megkereszteltek, még egyáltalán nem lett belőle sem igaz keresztény, sem Jézus tanítványa, sem Isten előtt helyeselt személy… Csupán, tagja lett egy olyan egyháznak, amely figyelmen kívül hagyja a Teremtő útmutatásait. Erre néhány további példa a Szentírás alapján:

Cölibátus?

A világ számos vallásában, például a római katolikus egyházban, az ortodox egyházakban vagy a buddhizmusban elvárják a vallásvezetőktől és a papoktól, hogy cölibátust fogadjanak. De sokan úgy érzik, hogy a papok körében egyre inkább felbukkanó szexuális botrányoknak, eredendően a cölibátus az oka. Ezért jogosan merül fel a kérdés, hogy valóban követelmény-e az egyházi vezetőknél a cölibátus? (A kifejezés nőtlenséget, illetve szexuális kapcsolattól való önmegtartóztatást jelent)

XVI. Benedek pápa 2006-os, római kúriához intézett beszédében „az apostolok utáni időkbe visszanyúló hagyományként” utalt a kötelező cölibátusra. Azonban az első századi keresztények nem fogadtak cölibátust. Az akkor élő Pál apostol figyelmeztette a keresztényeket, hogy lesznek olyan férfiak, akik majd félrevezető tanításokat terjesztenek, és „tiltják a házasságot” (1Timóteusz 4:1-3). Ez az intézkedés (cölibátus) megakadályozta, hogy a római katolikus egyház elveszítse a hatalmát és a vagyonát. Ellenkező esetben a házas papok a gyerekeikre hagyták volna végrendeletükben az egyház tulajdonát.

Továbbá a Bibliából kiderül, hogy sok első századi keresztény, például Péter apostol is, házas volt (Máté 8:14; Márk 1:29-31; 1Korintusz 9:5). Valamint az egyházi hivatalnokra, püspökre (Károli fordítás szerint) vonatkozó követelmény magában foglalja azt is, hogy „egyfeleségű férj” legyen, „akinek gyermekei alárendeltségben vannak” (1Timóteusz 3:2,4)… Bővebben: Őrtorony folyóirat 2017. 2. szám

Tisztelendő? - Atya?

Talán te is felfigyeltél rá, hogy napjainkban sok egyházi személy, arra használja a vallást, hogy --- hangzatos címekkel önmagát magasztalja, (például, atyának nevezteti magát) és arra, hogy --- pénzhez jusson a híveitől. Ezzel szemben Jézus ezt mondta: --- „ … ti mind testvérek vagytok. Ezenkívül senkit se hívjatok atyátoknak a földön, mert egy a ti Atyátok, az égi” (Máté 23:8,9). --- „Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!” (Máté 10:8). Vajon félreérthetőek Jézus szavai?... Ha nem, akkor aki mást mond az bizony hazudik!

A vallási vezetők sok millió ember elől titkolják el, hogy ki az igaz Isten. (Pedig a vallás legfőbb rendeltetése, ennek a megismertetése) A világegyetemben lévő legfontosabb személynevet napjainkban kitörlik a bibliafordításokból és egy köznévvel, az „ÚR” szóval helyettesítik be. Lefokozva(!) ezzel a Teremtő Istent, önmagukat viszont felmagasztalva „atyának” szólíttatják, mely kifejezés az életadóra utal. Elképesztő… Jézus Krisztus használta és megismertette Isten nevét (János 17:6,26). Sokan nem is tudják, hogy a Jézus név jelentése: „Jehova a megmentés”. Csupán az Ezékiel könyvében több mint hatvanszor szerepel Isten személyes neve! Armageddonról prófétálva itt ez áll: „Fölmagasztalom és megszentelem magamat, és megismertetem magamat sok nemzet szeme láttára; és megtudják, hogy én vagyok Jehova (Ezékiel 38:23). Ekkor fog megvalósulni a mintaimában első helyen lévő kérés: „ … szenteltessék meg a neved” (Máté 6:9).

„Menjetek ki belőle!”

A „kereszténység” egyházai nem a bibliai igazságot tanítják! A bibliában nem szerepel a lélek halhatatlanságának tantétele sem! A sokak által nagyra becsült háromság tanítás is hazugság! … és még sokáig lehetne sorolni. A Jelenések könyve a hamis vallások -az igaz Istennel szembehelyezkedő vallások- összességét a „nagy szajhaként” azonosítja (Jelenések 17:1,2). (Károliban parázna; katolikus fordításban kéjnő) Milyen találó elnevezés, hiszen évszázadokon keresztül prostituálta (eladta) magát: egyik politikai hatalom után a másikkal kötött szövetséget. Egy másik elnevezése „Nagy Babilon”, mivel az ősi Babilon azonosító jeleit viseli magán, illetve az Özönvizet követően itt indult virágzásnak a hamis imádat. Ez a könyv feltárja, hogy a politikai hatalmak az Isten által meghatározott időben a szajha ellen fordulnak és elpusztítják (Jelenések17:1-5,16,17).

Bizony, az emberi történelem legnagyobb iróniája az, hogy a vallások akadályozzák meg az embereket abban, hogy megismerjék, és megszeressék az igaz Istent. Így tartva távol híveiket a Tőle származó jövőre vonatkozó valódi reménységtől. A magyarázat rá egyszerű: „… az egész világ a gonosz hatalmában van” (1János 5:19). Igen, a vallás Sátán legfőbb eszköze az emberek félrevezetésére!!! Teljes képtelenségnek tűnhet ez bárkinek mindaddig, míg pontos ismeretet nem szerez a Szentírás tanulmányozása által.

Milyen jó tudni, hogy Istent nem lehet becsapni. Hiába állítják egyes vallások képviselői, hogy szeretik Istent, ha egyáltalán nem is ismerik Őt, ha inkább emberi hagyományokat követnek a neki való engedelmesség helyett. A világegyetem legfőbb Ura, Jehova Isten nem feledkezik meg azokról, akik őszinte szívűek, akik szeretik azt, ami jó és helyes. Figyelmezteti őket, hogy hagyják el a hamis vallást. Így sürgeti őket: „Menjetek ki belőle, népem, ha nem akartok részestársai lenni a bűneiben, és nem akartok kapni a csapásaiból. Mert bűnei egészen az égig halmozódtak…”(Jelenések18:4,5).

Ne sajnálj időt fordítani az életedből arra, hogy megismerd az egyedüli igaz Istent (János 17:3), és az általa leíratott bibliai igazságokat! Az emberekkel kapcsolatos eredeti szándéka még csak ezután fog megvalósulni itt a földön: Miszerint, tökéletessé tett emberek tölthetik be a födet, és paradicsomi körülmények között élhetnek rajta, örökké (Zsoltárok 37:29).

„Nagy Babilon” azonosításáról bővebben a Mit tanít valójában a Biblia? című könyv 219.oldalán olvashatsz, és a www.jw.org honlapon a „bibliai kérdések” között.

 

tv is van: tv.jw.org

 

A bloghoz nem szólhatsz hozzá, ha beszélgetni akarsz róla, keresd fel a legközelebb lévő Jehova Tanúi Királyság-termet. Boldogan állnak rendelkezésedre. Szívesen tanulmányozzák Veled ingyen a Bibliát. Tőlem se kaphatsz mást, nekem is az a véleményem, ami a Bibliában van.

Guinness World Records:

Biblia - legnagyobb példányszámban megjelent könyv a világon

Őrtorony - legnagyobb példányszámban megjelent folyóirat a világon

Ébredjetek - második legnagyobb példányszámban megjelent folyóirat a világon

jw.org - leglátogatottabb honlap a világon

A betlehemi puszta múltba veszett titkai (?)

2016.12.27. 09:33 | Ruth2 |

A betlehemi puszta múltba veszett titkai

Elter Tamás2016.12.24. 19:50217
Karácsony a húsvét után a (hamis) keresztény világ második legnagyobb ünnepe. (keresztény = Krisztus követője, márpedig aki nem követi, nem keresztény, csak azt hiszi, illetve annak mondja magát.) Karácsonykor Jézus Krisztus, a megváltó születésnapjáról emlékeznek meg a keresztény felekezetben, mind az öt kontinensen. E régi és egyetemes tradíció a 4. századtól vált elfogadottá, ám Jézus a legnagyobb történeti valószínűséggel nem decemberben született
(nagy igazság, és ie. 2-ben született ősszel. 30 évesen i.sz.29-ben keresztelkedett a Jordánban, 33 és fél évesen nisszán hó 14-edikén, tavasszal halt meg.).
Mindez természetesen semmit sem változtat a szeretet ünnepének meghittségén és fontosságán.
(Ó dehogy nem, minden nap a szeretet ünnepe.)
Csak nagyon kevés forrás ad támpontot Jézus születési idejéről
Jézus életéről és tanításáról – beleértve megszületését és kereszthalálát is - a 384-es római, illetve a kanonizációs folyamat lezárásként a 414-es karthágói zsinaton Isten egyedüli hiteles kinyilatkoztatásaként elfogadott négy kanonizált evangéliumot, a Máté, Lukács, Márk és János szerinti Szentírást tekintik a legfőbb forrásnak.
Az 1. századból – különösen Jézus gyermek- és ifjúkoráról – alig maradt fenn forrás.
A négy evangélista szerinti Szentírás sem naplószerűen örökíti meg a Megváltó életének legfontosabb eseményeit, így Jézus születésének (és kereszthalálának, illetve feltámadásának) valós időpontjáról az evangéliumok csak közvetett módon, a kor ismert történelmi személyiségeinek nevére, tetteire, vagy a zsidó ünnepekre és időszámításra utalva tudósítanak.
(Igen, de a halálának időpontja megvan, pontosan és a parancs is: „ezt tegyétek a rólam való megemlékezésül”. A halálával váltott meg bennünket.)
Jézus megszületésének pontos ideje máig nem teljesen tisztázott kérdés. A kanonizált Szentíráson kívül az 1., illetve a 2. század között keletkezett mintegy 200, nem hitelesként számon tartott úgynevezett apokrif evangéliumból csak 38 olyan ismert, ami a négy evangélista írásához hasonlóan Jézus teljes élettörténetéről szól, az angyali üdvözlettől, valamint Jézus megszületésétől kezdve egészen kereszthaláláig, illetve mennybemeneteléig.
Teljes holdfogyatkozás és Heródes vérengzése
Még a négy evangéliumból is csak Máté (Lévi) és Lukács Szentírása tartalmaz konkrétnak tekinthető támpontokat Jézus megszületésének időpontjáról. Máté evangéliuma (Máté, 2,16) az arab származású, romanizált Heródes (Nagy Heródes) uralkodásának idejére teszi a Megváltó megszületését.
Heródes Kr. e. 40-ben, a parthusok betörésének évében Rómába menekült. A szenátus hadsereget szavazott meg számára, és Kr. e. 37-ben elismerte Júdea királyának.
Heródes római segítséggel foglalta vissza Júdeát, ahol hellenisztikus uralkodó módjára kormányozta az országot, megértve, hogy a békét csak Róma segítségével és a zsidó vallási szokások teljes körű elismerésével tarthatja fenn. Jelentős szerepe miatt a római forrásokban jól dokumentált uralkodása, így többek között az ugyancsak római műveltségű zsidó történetíró, Josephus Flavius munkájában. E forrásokból tudjuk, hogy Nagy Heródes Kr. e. 37. és Kr. e. 4. között uralkodott. Heródes tisztában volt vele, hogy a békét - és ezzel saját hatalmát is - csak Róma támogatásával és a zsidó vallási szokások tiszteletben tartásával biztosíthatja. Forrás: The Christian Times
Halála után fia, Heródes Antipász lépett örökébe, az ő uralkodása alatt szenvedett Jézus kereszthalált. (Igaz) Josephus Flavius feljegyezte, hogy nem sokkal Heródes halála előtt teljes holdfogyatkozás volt, abban az évben, amikor legyilkoltatta a két évnél fiatalabb fiúgyermekeket. A csillagászok számítása alapján ez az égi jelenség Kr. e. 6-ban volt látható Júdea egén, így egyesek erre az évre teszik Jézus megszületését is. (nem igaz).
Augustus és Keresztelő Szent János
Jézus megszületésének időpontját a szkíta származású és Rómában élő ókeresztény szerzetes-író, Dionysius Exiguus (Kr. u. 475–544) számította ki először a 6. század elején, az akkoriban legnépszerűbb Lukács-evangélium alapján.
Lukács így ír Jézus megszületéséről: „ Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. Ez az első összeírás Quirinius, Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta, és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. Pásztorok tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: "Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek, és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában." (Lukács, 2.2, 2.12)
(Bizony, ősszel, a betakarítási munkák után, de nem a nagy hidegekben volt a népszámlálás. Ezt az állatok szabad ég alatt tartása is bizonyította. Mivel decemberben ott nagyon hideg van és az állatok a telelőhelyükön lettek volna, ott nem szülhetett volna Mária.)
Dionysius azonban nem a két konkrét adat, az Augustus által elrendelt összeírás és Quirinius (görögösen: Kirenéosz) szíriai prokurátorsága, hanem Jézus megkeresztelkedésének időpontja alapján számította ki a Megváltó születésének évét.
Lukács szerint Jézust Tiberius császár uralkodásának 15. évében, harmincéves korában keresztelte meg Szent János. (igaz) Tiberius, a Julius-Claudius dinasztia második császára Kr. u. 14-től Kr. u. 37-ig uralkodott.
Dionysius azonban még Lukács leírásához képest is elszámolta magát (nem, nem), mivel Tiberius 15. uralkodási éve Kr. u. 28-29-re esik, e szerint tehát a Megváltó a Kr. e. első század utolsó éveiben, i. e. 2-ben vagy i. e. 1-ben született. (i.e. 2-ben, mert nulladik év nem volt)
Csak három népszámlálás volt Augustus idejében
Jézus születési ideje szempontjából pedig igen fontos adat lehet a népszámlálásra történt utalás. Augustus (Octavianus) az uralkodása idején háromszor rendelt el népszámlálást a római impériumban, először Kr. e. 27-ben, amikor a szenátus örökös konzullá és princepszé választotta, valamint felruházta az Augustus (felséges) névvel, majd Kr. e. 7-ben, utoljára pedig halála évében, Kr. u. 14-ben. Kizárásos alapon e három dátumból i. e. 7. lehet az az időpont, amikor a császári rendeletnek eleget téve József Máriával együtt Betlehembe ment.
Misztérium és antik meteorológia
(Két különböző időpont. Első a születése, akolban, jászolban, második a jósok, varázslók látogatása, jóval később, akkor már házban laktak, és azért végeztette ki Heródes a két éven aluli fiúgyermekeket. Ha egybeesett volna, az újszülötteket, vagy a sokkal kisebbeket ölette volna meg. Mária a szülés után áldozatot mutatott be, 2 galambot, mert szegények voltak. Ha a jósok akkor jöttek volna, már lett volna mirhájuk, aranyuk, és sokkal gazdagabb áldozatot mutatott volna be.)
Több kutató próbált támpontot találni a betlehemi csillagban is. Máté evangéliumában megemlíti, hogy „a csillag" vezette a napkeleti bölcseket (jósokat, varázslókat, lásd: Biblia) Betlehembe. Az asztronómiai számítások szerint az egyik leglátványosabb kométa, a Halley-üstökös i. e. 6-ban körülbelül 70 napig volt látható a közel-keleti térségben. Az üstökös azonban nem decemberben, hanem a nyári hónapokon mutatkozott Júdea esti égboltján. (nem vitás, nem az üstökös ment, hanem Sátán csinált hamis jelet. Először Heródes Antipászhoz vezette a csillagjósokat, majd Jézushoz. Heródes várta vissza őket, hogy megtudja, hol van Jézus. Ők azonban más úton mentek haza. Ezért ölette meg Heródes az összes fiúgyermeket 2 éves kor alatt.)
Egyes kutatók között, akik Jézus születésnapját próbálják minél pontosabban behatárolni, a Halley-üstükös betlehemi csillagként történő azonosítása már csak a miatt is népszerű, mert Lukács a következőket írja: „Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett." (Lukács, 2,8) December a zsidó naptárban Kiszlév és Tébet havára esik. Kiszlévre a sok eső, a hegyekben akár a hó jellemző, Tibét pedig Júdea (Izrael) leghidegebb hónapja. Jézus idejében Júdeában márciustól november elejéig tartották szabadban a nyájakat, a hűvös esős idő beköszöntével fedett akolban teleltették az állatokat. Az sem valószínű, hogy Augustus éppen a leghidegebb téli időszakban kötelezte volna Róma alattvalóit a népszámlálással együtt járó fárasztó utazgatásra, még több megpróbáltatást okozva ezzel nekik. (Ez bizony nagy igazság.)
Decemberben az izraeli időjárás tehát nem alkalmas a nyáj szabadtéri éjszakáztatására, és a szabadban történő alvásra. (Úgy ám.)
Henri Daniel-Rops így ír erről: „A nyájak (...) fedél alatt töltötték a telet; már ebből is látszik, hogy a karácsony hagyományos téli időpontja nem lehet helyes, mert az evangélium azt mondja, hogy a pásztorok a mezőn voltak." (Forrás: Henri Dainiel-Rops, Daily Life in the Time of Jesus, New York, 1962. p. 228)
A betlehemi csillag titka és a decemberi születésnap
Más források egy ugyancsak ritka asztronómiai jelenség alapján i. e. 7-re teszik Jézus születési évét. Ebben az évben az éjszakai égbolt negyedik legfényesebb égiteste a Jupiter, és az ugyancsak fényes Szaturnusz szoros együttállásban voltak. E rendkívüli égi jelenség pedig Augustus második népszámlálásának évére esett.
A keresztény hagyomány nem őrizte meg Jézus születésének napját, és annak ellenére, hogy a 2. századtól már az ókeresztények is megemlékeztek a Megváltó születésnapjáról, a dátumnak nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget.
(Jehova, ha fontosnak tartotta volna Jézus születésnapját, megíratta volna a Bibliában. De nem így van.)
A kereszténység korai évszázadaiban, az ókeresztény közösségek az epifániát, azaz az emberré vált Isten világrajövetelét vízkeresztkor, január 6-án ünnepelték meg. A 3. században élt Alexandriai Szent Kelemen szerint Jézus május 15-én született, a 4. században működött teológus, Szent Epiphaniosz viszont január 6-ra teszi a Megváltó születésnapját. Antiochiai Teofiliusz Commodus császár uralkodása idején (180–192) feljegyezte, hogy a gaulok december 25-én emlékeznek meg a Megváltó megszületéséről. Egyes kutatók a betlehemi csillagban a Halley-üstököst, mások pedig az i. e. 7-ben történt Jupiter-Szaturnusz együttállást azonosítják. Hippolitusz ókeresztény bölcselő 202-ben Dániel könyvéhez írt magyarázatában ugyancsak azt állítja, hogy Jézus Augustus császár 42. életévében, december 25-én, szerdai napon született meg Betlehemben. 350-től hivatalosan is december 25. lett Jézus elismert születésnapja. (Hanta, az igazságért a Bibliához ésszerű fordulni.)
Ezért ünnepeljük decemberben Jézus megszületését
Valójában Jézus a legnagyobb valószínűséggel késő nyáron vagy kora ősszel, a héber Tisri havában születhetett meg.
Lukács evangéliuma konkrét támpontot ad ehhez, Keresztelő Szent János megszületésével kapcsolatosan: „Amikor Erzsébet terhessége hatodik hónapjában volt, Isten a galileai Názáret városába küldte Gábriel angyalt egy szűzhöz, aki egy József nevű férfi jegyese volt" (Lukács 1, 24-33). Jézus tehát Keresztelő Szent János után hat hónappal fogant meg. (Igen.)
Ha János fogantatásának idejétől Jézus fogantatásáig hat hónappal számolunk, Kiszlév végéhez érünk, ami egyben a zsidó hanuka, a fény ünnepének ideje.
Márpedig János evangéliuma Jézust a „világ világosságának" nevezi, (János , 8,12) ami egyesek értelmezése szerint a hanuka idején történt fogantatásra utal. János Niszán hónap 15. napján született, (Niszán havában szenvedte el Jézus a kereszthalált), és ha ehhez hat hónapot hozzáadunk, úgy a héber naptár szerint Tisri 15-ét kapjuk, ami a mi naptárunkban szeptember 14-nek felel meg. A Szentírás sokkal inkább a megváltó szeptemberi, mint sem decemberi megszületését valószínűsíti. Hogy mégis miért december 25. lett Jézus hivatalos születésnapja? (Inkább, de ha Jehova, fontosnak tartotta volna Jézus születésnapját, megíratta volna a Bibliában.)
Constantinus megkeresztelkedett és megalapította a katolikus(z) (összevont) vallást, hogy birodalmában ne legyen széthúzás.
A császár 313-ban kiadott milánói ediktuma után néhány évtized alatt a kereszténységből kizárólagos államvallás lett. A 4. század derekára a kereszténység vált a Római Birodalom uralkodó vallásává, és ha ekkor még nem is tiltották be a pogány szertartásokat, a korábbi római államvallásnak már csak a megtűrt státusz jutott. A régi római vallásban a téli napforduló ideje, december 21. kitüntetett dátumnak számított. Ekkor rendezték meg a Saturnáliát, az egyik legnagyobb pogány ünnepet. A 4. században a régi vallás hívei, elsősorban a római arisztokrácia, a szenátori rend tagjai a pogány ünnepek látványos megrendezésével protestáltak a klasszikus római hagyományokat szerintük felszámoló kereszténység túlhatalma ellen.
Jézus életének és tanításának a négy kanonizált evangélium a legfőbb forrása.(Nagy igazság, de a jövendöléseket is érdemes megnézni a héber iratokban, és rájuk való hivatkozásokat is a görög iratokban.) Forrás: Wikimedia Commons
Erre lehetett válaszreakció Jézus születésnapjának december 25-én történő megünneplése, hogy végleg elnyomják a hervadó pogány kultuszokat. Karácsony ünnepén végül is nem az a legfontosabb, hogy Jézus valóban december 25-én született-e, vagy sem, hanem hogy kiteljesedjen az általa hirdetett szeretet és béke.
(Képzeld csak el; elneveznek egy időpontot a születésnapodnak, ami nem is a születésnapod, mindenki kap ajándékot, csak Te nem, ünnepelnek, jól berúgnak, és közben Te azért születtél a földre, hogy megváltsd a haláltól ezt a sok bűnöst. Mit érez Jézus Krisztus – aki már győztes királyként uralkodik az égben, és mit érez Atyja, Teremtő Istenünk Jehova? – ha még nem tudod, majd megtudod.)
Barna a cikk, (kék az én Biblián alapuló véleményem)

Egyre világosabb lesz a teljes délig

2016.12.24. 16:33 | Ruth2 |

http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20161223-ujabb-holt-tengeri-tekercstoredekeket-talaltak-izraelben.html?source=hirlevel 

Jehova, a Teremtő Isten gondoskodik róla, hogy levele, a Biblia fennmaradjon örökké és változatlanul.

Mire a maradék 5 prófécia beteljesedik, mindenki rájön, hogy mindez meg volt írva.

 

Újabb holt-tengeri tekercstöredékek kerültek elő

 

2016.12.23. 10:4227

Újabb holt-tengeri tekercstöredékeket találták a Júdeai-sivatagban - jelentette a Háárec című izraeli újság.

A májusban és júniusban végzett leletmentő feltárás során a Holt-tenger mellett, a Koponyák barlangjában bukkantak a régészek az újabb, igen kisméretű töredékekre, amelyeken az idők során olyannyira megkopott az írás, hogy csak különleges elemzéssel fejthetik majd meg. A szakemberek még abban sem biztosak, hogy héberül, arámi, vagy más nyelven íródtak.

Az új töredékek akkor lesznek fontosak, ha sikerül őket más, egyelőre ismeretlen eredetű leletekhez kötni - nyilatkozta Uri Davidovics, a Jeruzsálemi Héber egyetem kutatója a lapnak. Egy beduin pásztor 1947-ben véletlenül bukkant a holt-tengeri tekercsekre, a huszadik század egyik legjelentősebb régészeti szenzációjára, a Jerikótól 15 kilométerre délre fekvő ősi település, Khirbet Kumrán közelében, a sziklás hegyoldalon.

A Kr. e. 3. és a Kr. u. 1. század között íródott tekercsek a legrégebbi ismert bibliai tárgyú kéziratok, amelyeket Kr. u. 68-ban rejtettek el a római hadsereg elől tizenegy barlangban a Júdeai-sivatagban. 1947 és 1956 között 981 szöveget tártak fel, a felbecsülhetetlen értékű dokumentumok bepillantást engednek a Jézus korabeli zsidó közösség és a korai keresztények életébe. A tekercsek jelentős része nem egybefüggő darabban, hanem apró töredékekben maradt fenn, azóta tudósok nemzedékei dolgoznak a szövegrészletek összeállításán. 

Holt tengeri tekercsek, a jeruzsálemi Izrael Múzeumban (illusztráció)

Forrás: AFP/Gali Tibbon

A betűk elmosódtak

A Koponyák barlangját Johanán Aharoni professzor fedezte fel 1960-ban, majd nevezte el az ott talált hét emberi koponyáról és csontvázról. Ez a barlang a sivatag déli részén lévő nagyobb barlangrendszerhez tartozik. Ezekben a barlangokban a különlegesen száraz éghajlat miatt évezredeken át fennmaradtak a különböző szerves anyagból készült tárgyak, többek között nádból és vasból készült nyilak, bőr-, kötél-, textil- és fatárgyak, sőt egy, a Bar Kohba felkelés idejéből, a második századból származó tetűfésű is, valamint csonteszközök.

Ezek sorában találták legutóbb a két darab, két centiméter hosszú és széles, elmosódott betűkkel teli papirusztöredéket. A barlangok fosztogatói rengeteg kárt okoztak, miattuk gyakran nehéz meghatározni az egyes történelmi rétegeket, és ezért nem lehet pontosan datálni a tárgyak egy részét.

A leletek mégis alátámasztották a régészek korábbi feltételezését, hogy ezeket a barlangokat menekülők használták a kőrézkortól egészen a római birodalom koráig, és bizonyosan éltek bennük mintegy kétezer éve a római seregek elől elszökő zsidó harcosok és felkelők is. A régészeti feltárásokat közösen végezték a Jeruzsálemi Héber Egyetem, és az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) szakemberei, akik terveik szerint folytatják a munkát, hogy megelőzzék a fosztogatókat, akiknek jelenlétét a fekete piacon az utóbbi időkben felbukkant vaskori és római kori dokumentumok is jelzik.

Ébredjetek 2 - földrengések

2016.12.08. 17:52 | Ruth2 |

ATV Világhíradó most 2016.12.08. 17,00 előtt:
nagy földrengésnek a 7-es fölöttieket mondják. Évente átlagosan 15 olyan földrengés van, amit igen súlyosnak lehet minősíteni.
2014 első negyedévében kereken kétszer annyi nagyföldrengés volt, mint 1979 óta bármikor.
Először azt hitték a nagyok sok kicsit idéznek elő, most fordítva gondolják... (találgatnak)

Mit is ír a Biblia?

Amikor a tanítványok a végről kérdezték Jézust, ő ezt válaszolta nekik: „nemzet támad nemzet ellen, és királyság királyság ellen, lesznek földrengések egyik hely után a másikon, és lesznek élelmiszerhiányok. Ez a gyötrő fájások kezdete”. (Márk 13:8)


Jézus ezt mondta: „a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég” (Máté 24:14).


"Mert amilyenek azokban a napokban voltak az emberek az özönvíz előtt: ettek és ittak, a férfiak nősültek, a nőket férjhez adták, addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit nem vettek észre, mígnem eljött az özönvíz, és elsöpörte mindnyájukat, olyan lesz az Emberfiának jelenléte is. (Máté 24:38-39)

találgatnak, találgatnak, pedig itt van a szemük előtt...

Ébredjetek

2016.11.15. 13:17 | Ruth2 |

Örömteli üzenet Istentől

2016.11.05. 09:17 | Ruth2 |

https://www.jw.org/hu/kiadvanyok/konyvek/oromteli-uzenet-istentol/vajon-a-halallal-mindennek-vege/

6. rész

Vajon a halállal mindennek vége?

 

Isten ihletett szava a Biblia? Miért bízhatunk benne?

2016.10.24. 12:22 | Ruth2 |

https://www.jw.org/hu/kiadvanyok/folyoiratok/wp20100301/bibliai-evangeliumok-megbizhatok/

Isten szava a Biblia?

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a kiigazításra, az igazságosságban való fegyelmezésre, hogy az Isten embere teljesen alkalmas, minden jó cselekedetre hiánytalanul felkészített legyen” (2TIMÓTEUSZ 3:16, 17).

PÁL apostol ezekkel az erőteljes szavakkal beszélt a Biblia páratlan értékéről. Ő természetesen a Bibliának arra a részére gondolt, amely akkoriban már létezett, vagyis azokra az írásokra, melyekre ma az emberek általában Ószövetségként utalnak. De a szavai alapvetően a Bibliának mind a 66 könyvére ráillenek, azokra is, melyeket Jézus hűséges tanítványai írtak az i. sz. I. században.

Te is olyan nagyra becsülöd a Bibliát, mint Pál? A Biblia írói szerinted is Istentől kaptak ihletést? Az I. századi keresztények hittek ebben, és az igaz keresztények azóta is ezt vallják. A XIV. századi angol lelkész, John Wycliffe például úgy tekintett a Bibliára, mint „az igazság csalhatatlan mércéjére”. Egy bibliai szótár azt a megjegyzést fűzi Pál fenti szavaihoz, hogy az Isten általi „ihletettség garantálja, hogy mindaz, amit a Biblia kijelent, igaz” (The New Bible Dictionary).

Változnak a vélemények a Bibliáról

Az utóbbi időben azonban megfigyelhető, hogy az emberek egyre kevésbé bíznak a Biblia hitelességében. „Elméletileg [még ma is] minden keresztény tekintélynek fogadja el a Bibliát, mely irányítja a tetteit, és formálja a hitnézeteit” – írja egy kézikönyv (The World’s Religions). De a gyakorlatban ez már nem igaz. Sokan úgy vélik, hogy a Biblia nem  több, mint pusztán „megbízhatatlan emberi hagyomány”. Bár elismerik, hogy a Bibliát hithű férfiak írták, úgy gondolják, hogy ezek az írók csupán gyarló emberek voltak, akik nagy igyekezettel próbáltak elmagyarázni mély szellemi igazságokat, de nem tudtak annyi mindent, és nem voltak annyira felvilágosultak, mint a mai emberek.

Igazából manapság nagyon kevesen hagyják, hogy a Biblia formálja a gondolkodásukat és irányítsa a tetteiket. Talán te is gyakran hallod másoktól, hogy a Biblia erkölcsi irányadó mértékei egyszerűen ódivatúak és nem gyakorlatiasak. Sokan úgy érzik, hogy felhígíthatják a Biblia törvényeit és alapelveit, sőt teljesen figyelmen kívül hagyhatják őket, ha ez tűnik célszerűnek. Néhányan, akik kereszténynek vallják magukat, kirívóan semmibe veszik azt, amit a Biblia a paráznaságról, a házasságtörésről, a becstelenségről és a részegségről mond (1Korintusz 6:9, 10).

Miért van ez így? A XX. század első felében Sir Charles Marston régész felismerte az egyik okot. Egy könyvében azt írta, hogy az emberek „minden további nélkül elfogadják azoknak a modern íróknak a feltételezéseit”, akik kétségbe vonják a Biblia hitelességét (The Bible Is True). Vajon ez még ma is így van? Hogyan fogadd azoknak a tudósoknak a véleményeit és elméleteit, akik aláássák a Bibliába vetett bizalmat? Figyeld meg, mit ír erről a következő cikk.

A Biblia valóban Isten ihletett szava

PONTOSAN mit értett Pál apostol azon, hogy a Biblia „Istentől ihletett”? (2Timóteusz 3:16). Itt egy olyan görög kifejezést használt, melynek szó szerinti jelentése: ’Istentől lehelt’. Ezen Pál azt értette, hogy Isten a szent szelleme által vezette a bibliaírókat, hogy csak azt írják le, amit szeretne, hogy leírjanak.

A bibliaírók „Istentől szóltak . . . , amint a szent szellem vezette őket” – mondta Péter apostol (2Péter 1:21). Pál apostol tehát joggal írta a Biblia könyveiről, hogy  ’szent írások, amelyek képesek bölccsé tenni téged a megmentésre a Krisztus Jézusba vetett hit által’ (2Timóteusz 3:15).

Sokan tagadják, hogy a Biblia szerzője Isten. Egyes kritikusok, akik Sir Charles Marston régész szavaival élve gyakran „fölényesen félresöprik a Biblia elbeszélését”, rosszindulatúan támadják a Biblia hitelességét. Néhányan egyáltalán nem foglalkoznak ezzel a könyvvel, mivel szerintük csak „mítoszok és tündérmesék ősi gyűjteménye”.

Vizsgáld meg a bizonyítékokat

Egy férfi

Hogyan döntheted el, hogy megbízz-e valakiben?

Vajon meg lehet bízni a Bibliában? Fontos, hogy helyesen dönts ebben a kérdésben. Miért? Mert ha a Biblia Istentől származó üzenetet tartalmaz, akkor esztelenség, sőt talán végzetes hiba lenne figyelmen kívül hagyni. Ha emberek szavaként fogadod el a Bibliát, nem pedig Isten szavaként, akkor sokkal kevésbé fogod engedni, hogy irányítsa a tetteidet és formálja a hitnézeteidet (1Tesszalonika 2:13).

Hogyan tudod eldönteni, hogy megbízhatsz-e a Bibliában? Nos, hogyan döntheted el, hogy megbízz-e valakiben? Egy biztos: nagyon nehéz igazán megbízni valakiben, akit alig ismersz. Hogy valóban őszinte és megbízható-e, csak idővel tudod eldönteni, miután már jól megismerted. A Bibliát is hasonló módon ismerheted meg. Ne fogadj el gondolkodás nélkül feltételezéseken, sőt előítéleten alapuló elméleteket, melyek aláássák a Bibliába vetett bizalmat. Szánj időt arra, hogy megvizsgáld a bizonyítékokat, melyek igazolják, hogy a Biblia, az állításával összhangban, „Istentől ihletett”.

„Barátoktól” jövő támadás

Ne tévesszen meg, hogy még olyanok is támadják a Biblia hitelességét és megbízhatóságát, akik a „barátainak” vallják magukat. Napjainkban a legtöbb bibliamagyarázó, bár kereszténynek tartja magát, „úgy beszél a  Szentírásról, mint ami csupán emberek feljegyzése”, mondja egy teológiai szótár (New Dictionary of Theology).

Sok teológus vitatja, hogy kik írták valójában a Biblia könyveit. Néhányan például azt hangoztatják, hogy nem Ézsaiás próféta írta az Ézsaiás könyvét. Szerintük ez a bibliai könyv jóval Ézsaiás ideje után íródott. Lowther Clarke a könyvében azt állítja, hogy Ézsaiás könyve „más-más generációkhoz tartozó emberek gondolatait tartalmazza” (Concise Bible Commentary). De akik ilyesmit mondanak, azok figyelmen kívül hagyják, hogy Jézus Krisztus és a tanítványai újra és újra Ézsaiásnak tulajdonították ezt a könyvet (Máté 3:3; 15:7; Lukács 4:17; János 12:38–41; Róma 9:27, 29).

Még rosszabb, hogy néhány bibliakritikus, köztük J. R. Dummelow is, azt mondja, hogy a Dániel könyvében található próféciák „valójában utólag leírt események, melyeket az író ősi jövendölés köntösébe öltöztetett”. Ahogy már említettük, ezzel figyelmen kívül hagyják magának Jézus Krisztusnak a bizonyságtételét. Ő arra figyelmeztetett, hogy ’a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta által szóltak, szent helyen fog állni’ (Máté 24:15). Vajon ésszerű lenne azt hinnie egy kereszténynek, hogy maga Jézus Krisztus részt vett egy csalásban, és ő maga is próféciának álcázott megtörtént eseményeket? Biztosan nem.

Számít egyáltalán?

„Számít egyáltalán, hogy kik írták a Biblia könyveit?” – kérdezheted. Igen, nagyon is számít. Mennyire tartanál fontosnak egy olyan dokumentumot, mely állítólag az egyik barátod végakarata, de kiderül róla, hogy valójában nem is ő írta? Tegyük fel, a szakértők azt mondják, hogy ez egy hamisítvány, melyben jó szándékú emberek leírták, hogy szerintük mi volt a barátod kívánsága. Vajon nem csökkentené ez a dokumentum értékét? Teljesen bíznál benne, hogy valóban a barátod kívánságát tartalmazza?

A Bibliával ugyanez a helyzet. Nem meglepő hát, hogy olyan sokan, még magukat kereszténynek vallók is, úgy érzik, hogy figyelmen kívül hagyhatják, mit mond a Biblia a becsületességről, a nemi erkölcsről és az ezekhez hasonló témákról. Talán gyakran hallasz efféle becsmérlő megjegyzéseket: „Ugyan már, ez csak az Ószövetség!”, mintha csak azt mondanák, hogy ennek nem sok értéke van. Annak ellenére mondják ezt, hogy Pál apostol az Ószövetséget ’szent írásoknak’ nevezte, melyek ’Istentől ihletettek’.

„De hát nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szakértők és a tudósok által felhozott bizonyítékokat” – mondhatod. Természetesen nem. Nagyon hálásak vagyunk például azoknak az őszinte tudósoknak, akik segítettek meghatározni a Biblia eredeti szövegét. Való igaz, az évszázadok során becsúsztak apróbb hibák a Biblia szövegébe, miközben újra és újra lemásolták. De ne feledjük, óriási különbség van aközött, hogy valaki elismeri, hogy apróbb hibák belekerültek  a Biblia szövegének a másolataiba, és aközött, hogy az egész Bibliát elveti mint emberek irományát.

Továbbra is higgy ’a szent írásokban’

Egy könyvhalom

Nagyon hálásak vagyunk azoknak az őszinte tudósoknak, akik segítettek meghatározni a Biblia eredeti szövegét

Pál, közvetlenül azelőtt, hogy kijelentette, hogy a Biblia Istentől ihletett, elmondta Timóteusznak, hogy miért létfontosságú ez az ihletett feljegyzés: ’az utolsó napokban a gonosz emberek és a szélhámosok egyre messzebbre mennek majd a rosszaságban – félrevezetnek másokat, és maguk is félrevezettetnek’ (2Timóteusz 3:1, 13). Már Pál napjaiban is voltak látszólag „bölcsek” és „műveltek”, akik „meggyőző érvelésekkel” meg akarták téveszteni az embereket, és meg akarták gyengíteni a Jézus Krisztusba vetett hitüket (1Korintusz 1:18, 19; Kolosszé 2:4, 8). Pál apostol szerette volna megvédeni Timóteuszt a befolyásuktól, ezért arra buzdította, hogy ’maradjon meg azokban, amiket csecsemőkorától tanult’ az Istentől származó ’szent írásokból’ (2Timóteusz 3:14, 15).

Ma, „az utolsó napokban” ez ugyanilyen fontos. Ne becsüld le annak a veszélyét, hogy okos emberek – gyakran igazán „meggyőző érvelésekkel” – félrevezethetnek. Az I. századi keresztényekhez hasonlóan inkább védd meg magad azáltal, hogy teljesen megbízol abban, amit a Bibliából tanulsz, abból a könyvből, mely valóban Isten ihletett szava.

Jehova Tanúi örömmel segítenek neked, hogy hinni tudj a Bibliában. Például meg tudják mutatni, hogyan bizonyultak teljesen megbízhatónak a bibliai alapelvek a történelem folyamán, hogyan van a Biblia összhangban a tudománnyal, amikor tudományos témákat érint, hogyan alkot az elejétől a végéig harmonikus egységet, és hogyan teljesedtek be maradéktalanul a próféciái. Ha szeretnél többet tudni arról, hogy mi segített tiszta szívű emberek millióinak felismerni, hogy a Biblia valóban Isten szava, írj a folyóirat kiadóinak.

Miért bízhatunk meg a bibliai evangéliumokban?

„Óriási sikert arattak. Többmilliós költségvetésű filmekhez adták az ötletet . . . , sikerkönyveket ihlettek . . . , több keresztény felekezet is elfogadta őket. Új vallások és összeesküvés-elméletek alapjául szolgálnak” (SUPER INTERESSANTE, BRAZÍLIAI FOLYÓIRAT).

MI KELTETT ekkora lelkesedést? A folyóirat arról számolt be, hogy mostanában az érdeklődés középpontjába kerültek azok a pszeudoevangéliumok, -levelek és -apokalipszisek, melyeket Nag-Hammádiban és Egyiptom más részein találtak a XX. század derekán. Ezekre és más hasonló dokumentumokra rendszerint úgy utalnak, mint gnosztikus * vagy apokrif iratokra.

Csakugyan volt összeesküvés?

Egy olyan korban, melyben gyakran cinikusan tekintenek a Bibliára és a hagyományos vallásokra, a gnosztikus vagy apokrif iratokat szívesen fogadják. Ezek az iratok nagymértékben befolyásolják sokak véleményét Jézus Krisztus tanításairól és magáról a kereszténységről is. A folyóirat megjegyezte: „A Tamás-evangélium és más apokrif [művek] olyan emberek szívéhez szólnak, akik vágynak a szellemi dolgokra, de nem bíznak a vallásokban. Ők egyre többen vannak a modern időkben.” Becslések szerint csak Brazíliában „legalább 30 csoport hitnézetei alapulnak apokrif iratokon”.

Ezeknek a dokumentumoknak a felfedezése népszerűsítette azt az elméletet, mely szerint az i. sz. IV. században a katolikus egyház összeesküvést szőtt, hogy elrejtse a Jézusról szóló igazságot. Akik hisznek ebben az elméletben, úgy gondolják, hogy az apokrif iratokban olyan részletek vannak Jézus életéről, melyek el lettek titkolva, és hogy a mai Bibliákban található négy evangéliumot megmásították.  Elaine Pagels vallásprofesszor ezt így fogalmazta meg: „Most kezdjük igazán átlátni, hogy az, amit kereszténységnek nevezünk, és amit keresztény hagyományként azonosítunk, csupán néhány forráson alapul, melyet többtucatnyi közül ragadtak ki.”

A Pagels professzor asszonyhoz hasonlóan vélekedő tudósok szerint a keresztény hitnek nem a Biblia az egyetlen forrása; vannak más források is, többek között az apokrif iratok. Egy BBC-sorozat (Bible Mysteries) egyik epizódja a következő témával foglalkozott: „Az igazi Mária Magdaléna”. A műsorban elhangzott, hogy az apokrif iratok úgy mutatják be Mária Magdalénát, mint „aki a többi tanítvány tanítója és szellemi vezetője. Nem csupán tanítvány: ő apostol az apostoloknak.” Mária Magdaléna feltételezett szerepéről Juan Arias ezt írta egy brazíliai újságban: „Ma minden arra mutat, hogy a korai keresztény mozgalom, melyet Jézus alapított, erősen »feminista« volt, ugyanis az első, magánotthonokban megtartott összejövetelek nők házaiban voltak, ahol a nők papokként és püspökökként tevékenykedtek” (O Estado de S. Paulo).

Sokak számára az apokrif iratok jóval nagyobb jelentőséggel bírnak, mint a Biblia. Ez azonban több fontos kérdést is felvet: „Vajon az apokrif iratok a keresztény hit hiteles forrásai? Amikor ellentmondanak világos bibliai tanításoknak, a Bibliának vagy az apokrif könyveknek kellene hinnünk? Valóban volt egy összeesküvés a IV. században, hogy eltitkolják ezeket a könyveket, és hogy megváltoztassák a négy evangéliumot, elfedve ezáltal fontos információkat Jézusról, Mária Magdalénáról és másokról?” Hogy választ kapjunk ezekre a kérdésekre, vizsgáljuk meg a négy, bibliai evangélium egyikét, János evangéliumát.

Bizonyíték János evangéliuma alapján

A XX. század elején János evangéliumának egy nagyon értékes töredékére bukkantak Egyiptomban. Ez a töredék most a 457. számú Ryland-papiruszként (P52) ismert, és tartalmazza azt a szöveget, mely a mai Bibliában a János 18:31–33, 37, 38-ban olvasható. A töredéket a John Rylands Könyvtárban őrzik az angliai Manchesterben. Mind ez idáig ez a Keresztény Görög Iratok legrégebbi kézirattöredéke. Sok tudós úgy véli, hogy i. sz. 125 körül írták, csupán negyed évszázaddal János halála után. Lenyűgöző, hogy a töredék szövege szinte teljesen megegyezik a későbbi kéziratok szövegével. Az, hogy János evangéliumának egy példánya már akkoriban eljutott Egyiptomba, ahol a töredéket később megtalálták, arra enged következtetni, hogy az evangélium valóban az i. sz. I. században lett lejegyezve, mégpedig maga János írta, ahogyan az a Bibliából is kitűnik. Tehát ez egy szemtanú leírása.

Másrészről az apokrif iratok mind a II. századból vagy későbbi időkből származnak, ami azt jelenti, hogy legalább száz évvel a bennük leírtak után íródtak. Néhány szakértő amellett próbál érvelni, hogy az apokrif iratok korábbi írásokon vagy hagyományokon alapulnak, de erre nincs semmilyen bizonyíték. Helyénvaló tehát a kérdés: „Egy szemtanú beszámolójában bíznál inkább, vagy olyan emberek szavaiban, akik az események  után egy évszázaddal éltek?” A válasz nyilvánvaló. *

János evangéliumának egy töredéke, a 457. számú Ryland-papirusz (P52) az i. sz. II. századból származik, és csupán néhány évtizeddel az eredeti szöveg után keletkezett

Mit mondhatunk arról az állításról, hogy a bibliai evangéliumokat megmásították, hogy eltitkoljanak bizonyos részleteket Jézus életéről? Például van bármilyen bizonyíték arra, hogy a IV. században megváltoztatták János evangéliumát, hogy eltorzítsák a tényeket? Ennek a kérdésnek a megválaszolásakor figyelembe kell vennünk, hogy a mai Biblia egyik kulcsfontosságú forrása a IV. században keletkezett 1209. számú Vatikáni kódex. Ha az általunk használt Bibliában vannak olyan módosítások, melyek a IV. században kerültek bele, akkor ezekre fény derülne ebből a kéziratból. Ezzel kapcsolatban hasznosnak bizonyul egy másik kézirat, a 14. és 15. számú Bodmer-papirusz (P75), mely szinte teljes egészében tartalmazza Lukács és János evangéliumát. Ez a papirusz ugyanis az i. sz. 175 és 225 közötti időszakból származik. Szakértők szerint a szövege nagyon hasonló az 1209. számú Vatikáni kódex szövegéhez. Más szavakkal, a bibliai evangéliumokban semmilyen jelentős változtatás nem lelhető fel, és ezt bizonyítani is lehet az 1209. számú Vatikáni kódexszel.

Nincs tehát semmiféle írásos vagy bármilyen más bizonyíték arra, hogy János evangéliumát vagy a többi evangéliumot megmásították volna a IV. században. Dr. Peter M. Head, a Cambridge-i Egyetem munkatársa, megvizsgált több olyan kézirattöredéket, melyet az egyiptomi Oxürhünkhoszban találtak, majd ezt írta: „Általánosságban véve ezek a kéziratok megerősítik azoknak a jelentős, unciális * szövegeknek a hitelességét, melyek a mérvadó modern fordítások alapját képezik. Semmi sem indokolja, hogy alapjaiban megváltoztassuk az arról alkotott nézetünket, hogy kezdetben miként adták tovább az Úsz. [Újszövetség] szövegét.”

Az 1209. sz. Vatikáni kódex IV. századi kézirata

Ez a IV. századi kézirat bizonyítja, hogy az evangéliumok szövegébe csak kisebb változások kerültek

Mi a végkövetkeztetés?

A négy kanonikus evangélium – Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma – a II. század közepén már biztosan általánosan elfogadott volt a keresztények körében. Tatianosz a széles körben használt Diatesszaron (jelentése: ’négyből szerkesztett’) című művéhez, mely i. sz. 160 és 175 között készült, csupán a négy kanonikus evangéliumot vette alapul, tehát egyetlen gnosztikus „evangéliumot” sem. (Lásd „ Az evangéliumok korai védelmezése” című részt.) Szintén figyelemre méltó, amit Iréneusz az i. sz. II. század végén írt. Úgy érvelt, hogy négy evangéliumnak kell lennie, mint ahogy négy égtáj van, és a szélrózsának is négy iránya van. Noha az általa felhozott párhuzamok vitathatók, az állítása azt mutatja, hogy csupán négy kanonikus evangélium létezett akkoriban.

Mit bizonyít mindez? Azt, hogy a Keresztény Görög Iratok, beleértve a négy evangéliumot is, a II. századtól fogva mind a mai napig nem változott számottevően. Nincs nyomós okunk azt feltételezni, hogy a IV. században összeesküvést szőttek azért, hogy az Isten által  ihletett Szentírás bármely részét megmásítsák vagy titokban tartsák. Bruce Metzger bibliatudós ennek éppen az ellenkezőjéről írt: „A II. század végére . . . az Újszövetség nagy részét illetően a hívők sokszínű gyülekezetei mindenfelé jelentős egyetértésre jutottak, nemcsak a Földközi-tenger vidékén, hanem Britanniától egészen Mezopotámiáig.”

Pál és Péter apostol védelmezte Isten Szavának igazságát. Mindketten óva intették a keresztény társaikat attól, hogy olyasvalamit fogadjanak el, vagy olyasmiben higgyenek, ami eltér attól, amit korábban tanultak. Például Pál ezt írta Timóteusznak: „Ó, Timóteusz, őrizd meg, ami letétbe van helyezve nálad, elfordulva az üres beszédektől, melyek sértik azt, ami szent, és annak ellentmondásaitól, amit hamisan »ismeretnek« neveznek. Az efféle ismeret fitogtatása miatt némelyek eltértek a hittől.” Péter pedig ezt írta: „Nem, nem fortélyosan kigondolt, valótlan történeteket követve ismertettük meg veletek Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak hatalmát és jelenlétét, hanem azáltal, hogy szemtanúi lettünk nagyszerűségének” (1Timóteusz 6:20, 21; 2Péter 1:16).

Évszázadokkal korábban Ézsaiás próféta ihletés alatt ezt írta: „Elszáradt a fű, elhervadt a virág, de Istenünk szava időtlen időkig fennmarad” (Ézsaiás 40:8). Ugyanígy bízhatunk abban is, hogy Isten, aki a Szentírást ihlette, meg is őrizte azt az évszázadok során, hogy így „mindenfajta ember megmentésben részesüljön, és az igazság pontos ismeretére jusson” (1Timóteusz 2:4).

Van? Nincs?

2016.10.03. 11:39 | Ruth2 |

Miért hiszi, hogy van Isten?
Egy multimilliomos vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, ahol az interjú végén a kíváncsi újságírók feltettek egy kérdést:
- Miért hiszi, hogy van Isten?
- Nézzék, nekem számtalan üzemem van. Az egyikben autókat, a másikban húsdarálót, és sok egyebet gyártunk.
Egy autó 140-150 ezer alkatrészből áll, de előbb 24 mérnököm tervezget, majd anyagpróbákat végzünk, és csak azután jöhet a gyártás. No de vegyük csak a húsdarálót. Mindössze 9 alkatrészből áll, és 17 mozdulattal lehet összeszerelni a futószalagon, mégis egy-egy munkásnak több napon át kell gyakorolnia ennek módját. Ha nekem ezek után azt állítja valaki, hogy a több milliárdszor bonyolultabb világegyetem megalkotásához nem kellett a Teremtő, az nem normális.
- Rendben van, de mivel tudná Ön kézzelfoghatóan bizonyítani a Teremtő létezését?
A gyáros észrevette a gúnyos felhangot, és diktálni kezdett a titkárnőjének:
“Pályázat. Építészmérnököt keresek, aki megtervez, majd kivitelez egy toronyépületet az általam felvázolt méretekben és minőségben. Alapméret: kör alakú, átmérője 4 méter. Magassága ennek legalább 200-szorosa, azaz 800 méter.
(Természetesen bírnia kell a toronynak az elemi erők okozta bármilyen erős kilengést!)
A fal vastagsága alaptól a felső szintig max. 25 cm lehet.
Ebbe bele kell szerelni a víz, gáz, csatorna, felvonó és minden egyéb kiszolgáló rendszer csöveit, vezetékeit. A torony belsejében nem lehet semmi. Kívül-belül teljesen simára, egyenletes felületűre kell készíteni, merevítés, kitámasztás nem lehet rajta. Ennek ellenére a torony tetejére legyen ráépítve egy önállóan működő komplett vegyi üzem, amely tápszereket állít elő, emberi fogyasztásra. Siker esetén a honorárium összegét a mérnök szabhatja meg, bármilyen magas összegben.” Elvette a papírt a titkárnőjétől, és aláírva átnyújtotta az újságírónak.
- Tessék, itt a válaszom. Benne a bizonyíték.
- Nem értjük, hogy mi akar ez lenni.
- Majd később megértik. Egyelőre közöljék a lapjukban feltűnő helyen. Ha akad rá jelentkező, újra találkozunk, és folytatjuk a sajtóértekezletet.
A nagy érdeklődést kiváltó eseményre jó néhány neves építészmérnök, és még a korábbinál is több újságíró jött el.
- Talán el is kezdhetjük, szólt ironikusan a házigazda. Kérem az első jelentkezőt, tegye meg ajánlatát, ismertesse elképzeléseit.
Csak konkrét megoldást, kivitelezhető terveket fogadok el.
Néhány percnyi vita után a szakma legismertebb építésze dühösen megjegyezte:
– Rendben van, én már kiestem a versenyből, de szeretném látni azt az embert, aki ezt megtervezi! Ezt egyszerűen lehetetlen megépíteni! A gyáros megkérdezte:
- Nos, van még jelentkező? Ha nincs, akkor kérem, figyeljenek jól, bemutatom az eredetit.
A titkárnő átnyújtott neki egy hosszú, cső alakú papírtekercset. Kibontotta az egyik végénél, és óvatosan kihúzott belőle egy ép búzaszálat, szép, tömör aranykalásszal. Azután így szólt a jelenlevőkhöz:
– Igazuk van uraim, ez a feladat az ember számára valóban lehetetlen! De a Teremtőnk mindenható, csodálatos alkotásokat hozott létre, mint ez is, nézzék csak! Mérjék le, itt vannak hozzá a műszerek. Figyeljenek, kérem, kör alakú a szára, átmérője pontosan 4 mm. magassága ennek éppen 200-szorosa, azaz 800 mm. A falvastagsága mindenütt 0,25 mm. Kívül sima, belül üres, az összes táp- és kiszolgáló csatorna ebben a vékony falban fut, no és ez a csodálatos miniatűr vegyi üzem, a kalász itt a tetején önállóan működik. És tudják hogyan? Napenergiával!
Ráadásul a Napot is Isten teremtette. Értik az összefüggéseket? Ez a kis vegyilabor 8-9 féle tápanyagot, vitamint állít elő vízből és a talajból felszívott ásványi anyagokból, napenergiával. Ez alatt szelek és viharok tépik, kényükre hajlítgatják, akár a földig. De a búzaszálak ezt is kibírják. Nos, uraim az itt látható remekmű és a mi kontárkodásaink közötti különbség egyértelműen bizonyítja a Teremtő létezését, és határtalan, számunkra szinte felfoghatatlan képességeit.
Köszönöm hogy eljöttek ide megszemlélni Isten teremtő erejének egyik kézzelfogható bizonyítékát.
Ha körülnéznek, ha tükörbe néznek, mindenütt az ő alkotásait látják. Ha pedig teremt, műveket alkot, akkor létezik!

Istennél minden lehetséges

2016.09.23. 18:13 | Ruth2 |

Istennél minden lehetséges, ha azt akarja, hogy megmaradjon az eredeti Biblia, akkor megmarad

http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20160922-bibiliai-tekercs-kepalkotas-tortenelem-regeszet-tech-en-gedi-tekercs.html?source=hirlevel

Nem fogja kitalálni, mi ez

2016.09.22. 15:1435

Egy új képalkotó technológia, egy különleges digitális szkenner segítségével sikerült megfejteni egy mintegy 2000 éves tekercs elszenesedett darabjának titkát, amely sérülékenysége miatt évtizedeken át feküdt egy izraeli raktárban: ez az Ótestamentum valaha talált legkorábbi leiratának részlete.

Az Én-Gedi tekercsként ismert írás egy, a Leviták könyvéből származó szöveget tartalmaz – állapították meg a Science Advances című szaklapban a kutatásról megjelent tanulmány szerzői. A "bibliai régészet jelentős felfedezésének" nevezik a tekercs tartalmának megfejtését.

Régebbi lehet, mint gondoltuk

Néhány szakértő szerint a tekercs régebbi is lehet, mint ahogy azt a radiokarbonos elemzés megmutatta. A kézirat stílusának elemzése és a betűk rajzolásának módja alapján arra következtetnek, hogy akár az első évszázad második felében vagy a második század elején is keletkezhetett.

Így fest most a megégett tekercs

Forrás: Science Advances, B. Seales et al 2016

Hosszú ideje úgy vélte a tudomány, hogy a tekercs tartalma örökre elveszett, mivel megégett egy 6. századi tűzben, ezért lehetetlen megérinteni anélkül, hogy porrá hullana.

A tekercstöredéket 1970-ben találták Én-Gediben, a Holt-tenger nyugati partján lévő izraeli oázisban. Az itteni zsidó közösség az időszámítás előtti 8. századból származik. A különleges leletet évtizedeken át az Izraeli Régészeti Hatóság őrizte.

Virtuálisan bontották ki a tekercset

Hogy megakadályozzák a megégett papírtöredék további szétesését, egy digitális szkenner segítségével "virtuálisan bontották ki" a tekercset, hogy a megérintése nélkül nézzék meg a tartalmát. Egy röntgenalapú, mikroszámítógép-tomográfos (micro-CT) szkenner segítségével észlelték a tintában lévő fém nyomait.

"Bámulatba ejtő a képek minősége. A szöveg nagy része annyira olvasható, vagy olyan közel van az olvashatósághoz, mint a tényleg sértetlen holt-tengeri tekercsek vagy az azokról készült nagy felbontású képek" - mondta Michael Segal, a Jeruzsálemi Héber Egyetem filozófiai és vallástörténeti tanszékének vezetője.

A digitális megfejtéssel kiderült, hogy a Leviták könyvéről, azaz Mózes harmadik könyvéről van szó. Ezzel ez a valaha talált legkorábbi Pentateuchus. A Pentateuchus, más néven a Mózesi könyvek a Biblia ótestamentumi részének első öt könyve, amelyet a zsidó és a keresztény hagyomány Mózesnek tulajdonított.

A tekercsen minden oszlopban az eredeti 35 sorból 18 sor látható. Mint más ősi héber tekercsek, ez is csak mássalhangzókat jelöl. A magánhangzók jelzéseit csak a 9. századtól kezdték használni a héber írásban.

"Azonnal megdöbbenve észleltük, hogy ezekben a részletekben az Én-Gedi tekercs minden részletében megegyezik az úgynevezett maszoréta szöveggel, a Szentírás mai napig használt egységesített héber szövegével" - mondta Segal.

Más tekercsen is alkalmaznák

A kutatók remélik, hogy a speciálisan az Én-Gedi tekercs megfejtésére kidolgozott technika más tekercseken, például a még megfejtetlen holt-tengeri tekercsgyűjtemény esetében vagy a Vezúv vulkán 1. századi kitörésekor megsemmisült iratok esetében is használható lesz.

A modern képalkotás segítségével leolvasták a szöveget

Forrás: Science Advances, B. Seales et al 2016

A volume cartography nevű technológia, amelyet az amerikai Nemzeti Tudományos Alap támogatásával fejlesztettek ki, a következő évtől szabadon elérhető lesz nyílt forráskódú szoftverként. Hasznos lehet hírszerző ügynökségek és nyomozók számára is.

"A rongálódás és a pusztulás a dolgok természetes rendje, de látható, hogy néha egy szöveg teljesen megmenthető a megsemmisüléstől" - mondta Brenz Seales, a Kentucky Egyetem professzora, a tanulmány társszerzője.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

 

Jehova dolgaiba ne piszkálj bele...

2016.08.13. 13:39 | Ruth2 |

http://www.femina.hu/terasz/piltdowni-ember

Piltdowni ember

Váratlan fordulat a történelem legnagyobb csalásában! A magyar tudósokat is átverték

Ahogyan az egész világ, a magyar tudósok is bedőltek annak idején.

Százéves csalás vádja alól tisztázták szakemberek Arthur Conan Doyle írót, akiről sokáig úgy gondolták, részese volt a huszadik század egyik legnagyobb tudományos átverésének, a piltdowni ember később egyértelműen csalásnak bizonyuló felfedezésének, mely évtizedekre szólóan világszerte tévútra vezette a kutatókat.
A londoni Természettudományi Múzeum és a liverpooli John Moores Egyetem szakemberei az 1912-ben bemutatott koponya és egy évekkel később előkerült fog modern eszközökkel való újbóli vizsgálata után arra a következtetésre jutottak a brit lapok szerint, hogy az átverés a leletekkel előrukkoló Charles Dawson amatőr régész műve volt. Korábban úgy vélték, hogy a férfi nem volt birtokában egy ilyen kifinomult megtévesztés kivitelezéséhez szükséges képességeknek.

A történelem egyik legnagyobb csalása

Már sok embert meggyanúsítottak a hamisítással, köztük a Sherlock Holmes-regényeknek a lelőhely közelében élő és spirituális nézetei miatt a tudósok által gyakran gúnyolt szerzőjét. A vádak szerint Arthur Conan Doyle bosszúból akarta megtéveszteni a tudósokat. Egy tipp a nemlétező lény kinézetére 1912. december 18-án a lapok világszerte címoldalon tálalták a szenzációs sztorit, miszerint megtalálták az ember és a majom közötti hiányzó láncszemet, amely bizonyítja Charles Darvin evolúciós elméletét. A brit földrajzi társaság aznapi londoni tanácskozásán be is mutatták az emberi koponyát és majomszerű állkapocscsontot a fogakkal, az előembernek pedig a Eoanthropus dawsoni nevet adták felfedezője után, aki állítása szerint a sussexi Piltdownban találta egy sódergödörben. Charles Dawson három évvel később és két mérfölddel arrébb külön még egy fogat talált, a "Dawn man" pedig csaknem 30 évre elfogadott tagja lett az emberfélék családjának. Az amatőr régész 1916-ban halt meg, múlhatatlan érdemeiért pedig 1938-ban emlékoszlopot emeltek a tiszteletére a koponya "lelőhelyén". Felfedezését az 1940-es évek második felében kezdték komolyan megkérdőjelezni, 1953-ban pedig egyértelműen megcáfolták, bizonyítva, hogy a koponya egy középkori embertől, az állkapocscsont pedig egy orangutántól származik.

Nem tudni, ki tette

Az azonban továbbra is rejtély maradt, hogy ki állt a csalás mögött. A koponyát és az állkapcsot szakértő munkával felfőzték, majd olyan cserzetté tették, mint amilyen színű a sóder volt, amelyben találták. A fogakat is lekoptatták, hogy az emberéhez hasonló mintája legyen. Dawson foglalkozását tekintve ügyvéd volt, így sok szakértő megkérdőjelezte, hogy birtokában volt-e a kellő paleontológiai tudásnak, ami a trükk kivitelezéséhez kellett. A gyanú így terelődött Arthur Conan Doyle-ra, a fosszíliák lelkes gyűjtőjére, aki Az elveszett világ című regényében még írt is arról, milyen könnyű lenne meghamisítani egy ilyen felfedezést.

Amatőr hamisítvány

Az újonnan elvégzett DNS-vizsgálatok kimutatták, hogy az 1915-ben bemutatott fog az 1912-es állkapocscsontból származott, és a tudósok ez alapján kizárják, hogy Charles Dawsont kétszer is megtévesztették. Az is kiderült, hogy az állkapocsban lévő fogakat fogászati gipsszel rögzítették a csontba, az egyik fogat pedig rekonstruálták, mert eltört, amikor beültették. Mindez amatőr munkára vall. "Conan Doyle golfozni járt a környékre, és fuvarozta Dawsont az autójával. De közszereplő volt, és nagyon elfoglalt, így nagyon valószínűtlen, hogy lett volna ideje minderre. Van tehát néhány egybeesés, de ezek valóban csak véletlenek. A bizonyítékokat tekintve csak Dawson hozható összefüggésbe valamennyivel" - mondta Chris Stringer, a Természettudományi Múzeum antropológusa a The Daily Telegraph című lapnak, hozzátéve, hogy Charles Dawson ambiciózus ember hírében állt, elismerésre vágyott. A brit királyi tudományos akadémia tagja akart lenni, kitüntetésre áhítozott. Nem akarta, hogy amatőrként tekintsenek rá.

Buktátok fiúk, már van DNS vizsgálat.

Noé bement a bárkába, és semmit nem vettek észre,

2016.08.07. 15:22 | Ruth2 |

Híradók - földrengések, jégesők, verekedések, korrupciók, robbantások...

Amikor a tanítványok a végről kérdezték Jézust, ő ezt válaszolta nekik: „nemzet támad nemzet ellen, és királyság királyság ellen, lesznek földrengések egyik hely után a másikon, és lesznek élelmiszerhiányok. Ez a gyötrő fájások kezdete”. (Márk 13:8)

"Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehezen elviselhető, válságos idők lesznek. Mert az emberek önmagukat szeretők lesznek, pénzszeretők, önteltek, gőgösek, káromlók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, illojálisak, természetes vonzalom nélküliek, olyanok, akik nem készek semmilyen megegyezésre, rágalmazók, önuralom nélküliek, vadak, a jóságot nem szeretők, árulók, keményfejűek, büszkeségtől felfuvalkodottak, inkább gyönyörszeretők, semmint Istent szeretők, akiknél megvan az Isten iránti odaadásnak egy külső formája, de erejére nézve hamisnak bizonyulnak; és ezektől fordulj el. (2Timóteusz 3:1-5)

Jézus ezt mondta: „a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég” (Máté 24:14).

​​"Mert amilyenek azokban a napokban voltak az emberek az özönvíz előtt: ettek és ittak, a férfiak nősültek, a nőket férjhez adták, addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit nem vettek észre, mígnem eljött az özönvíz, és elsöpörte mindnyájukat, olyan lesz az Emberfiának jelenléte is. (Máté 24:38-39)
... ​és akkor emlékezni fogtok, hogy már figyelmeztettek Benneteket ezekre, de Ti nem figyeltetek, és késő lesz bármit tenni is, "bezár a bárka" Ti pedig kinn rekedtetek...

Evolúció? Nesze neked tudomány

2016.08.07. 07:10 | Ruth2 |

http://www.origo.hu/tudomany/20101211-csalasok-a-tudomanyban.html

Festett lepke és hamis koponya - átverések a tudományban

Pesthy Gábor

|2010. 12. 12., 21:00|Utolsó módosítás: 2010. 12. 12., 21:51|

 

eszközök:
 

Általában elmondhatjuk, hogy kutatók zöme igyekszik a lehető legalaposabb munkát végezni. Természetesen a tudomány művelői sem tévedhetetlenek, tehát mindig jelennek meg olyan beszámolók, amelyek nem állják ki az idő próbáját. A nem szándékos tévedések mellett akadnak azonban tudatos megtévesztések is. Néhány kutató pénzért, hírnévért, esetleg tréfából hajlandó akár leleteket vagy kutatási eredményeket is hamisítani.

A közelmúlt legnagyobb port felvert szándékos tudományos megtévesztése Woo Suk Hwang őssejtekkel kapcsolatos csalása volt. A kutatások történetét azonban végigkísérik a megtévesztések és a hamisítások. Ezek az esetek arányaikban elenyészők a becsületes kutatásokhoz képest, mégis különösen szomorúak, mert megrendítik az emberek tudományba vetett bizalmát.


Egy közönséges citromlepke (Gonepteryx rhamni)

 

Az egyik legrégebbi ismert tudományos csalás 1702-ből származik. William Charlton (1642-1702) angol lepkegyűjtő közvetlenül a halála előtt küldött egy lepkepéldányt a neves londoni entomológus (rovarász), James Petiver részére. Petiver egészen lázba jött az addig még nem látott lepkétől. A lepke hasonlított a közönséges citromlepkére (Gonepteryx rhamni), de a szárnyán különös fekete pettyek voltak. 1763-ban maga a nagy Linné is megvizsgálta a lepkét, és új fajnak minősítette, amelynek a Papilio ecclipsis nevet adta. Be is vette híres rendszertani munkájának (Systema Naturae) 12. kiadásába.

Harminc évvel később, 1793-ban azonban kiderült a turpisság. John Christian Fabricius dán entomológus tüzetesen megvizsgálta a lepkét, és megállapította, hogy a fekete foltokat utólag festették rá, a lepke amúgy egy közönséges citromlepke. Az viszont már sosem derül ki, hogy Charlton azért követte el a csalást, hogy nevét megörökítsék, mint egy új faj felfedezőjét, vagy csak meg akarta tréfálni a tudományos világot.

Földön kívüli élet egy meteoritban

1864. május 14-én meteorzápor hullott Dél-Franciaországban, Peillerot város közelében. A meteoritok úgynevezett szenes kondritokból álltak, és az "Orgueil" nevet kapták. A meteoritokból mintákat gyűjtöttek, és elküldték a montaubani Természettudományi Múzeumba, ahonnan továbbküldték Európa más múzeumaiba, csak kettőt tartottak meg üvegedényben lezárva.

A meteoritok egyikét csak az 1960-as évek elején vizsgálta meg Bart Nagy amerikai geokémikus, aki életnyomokra emlékeztető, fura mikroszkopikus mintázatokat fedezett föl bennük. Eredményeit a Nature-ben publikálta, és ezzel kezdetét vette a napjainkig is tartó vita: tartalmaz-e bármely meteorit fosszilis mikroszkópos életnyomot.

Nagy munkája más kutatókat is arra ösztönzött, hogy megvizsgálják a meteoritokat. 1962-ben egy chicagói kutatócsoport kért engedélyt a montaubani minták megvizsgálására. Meg is kapták az üvegbe zárt mintát (a másik éppen Nagy laboratóriumában volt). Izgatottan bontották fel az üveget és láttak neki a vizsgálatoknak. A felfedezés azonban sokkolta őket. A meteorit nem tartalmazott semmilyen mikrofosszíliát, viszont találtak benne mélyen beágyazódott növényi maradványokat (egész magokat) és szenet.

20101211orgueilmemeteorit.jpg
Az egyik eredeti Orgueil meteorit

A kutatók rögtön arra gyanakodtak, hogy a meteoritnak a növény- és széntörmeléket tartalmazó része nem a meteorit eredeti alkotója, hanem valahogy hozzákapcsolódott ahhoz. A röntgenes elemzés azonban kizárta ezt a gyanút. A növényi részek kétségtelenül beleágyazódtak a meteorit saját anyagába.

Csupán három lehetőség adódott. A törmelék földön kívüli növényből származik; a darabkák véletlenül ágyazódtak be a meteoritba; illetve valaki szándékosan helyezte el a törmeléket egy előre megfontolt csalás részeként.

Hamarosan kiderült, hogy a növényi magok egy Dél-Franciaországban honos szittyó magjai, azaz szó sincs földön kívüli élőlényekről. Azután azt gondolták, hogy a növény valahogy belenőtt a meteoritba, de ez nem magyarázta meg a szén jelenlétét. Végül csak az emberi beavatkozás maradt az egyetlen lehetőség, hogy a szén és a növény egyszerre a meteoritba kerüljön.

Az Orgueil vízzel érintkezve rendkívül puhává, agyagszerűvé válik. Így a kutatók feltételezték, hogy ha valaki megnedvesítette a kőzetet, könnyen beletehette a maradványokat, amelyek ott is maradtak, amikor a meteorit kiszáradva újra megszilárdult. Az egyetlen probléma az volt, hogy a meteorit felszínén látszólag ott volt az az üveges réteg, amely az atmoszférán való áthaladáskor a hő miatt keletkezik. Alaposabb vizsgálattal azonban kiderült, hogy ez valójában egy megszáradt ragasztóréteg.

Miért fáradozott vajon valaki ezzel 1864-ben? Valószínűleg néhány korabeli tudós eszelhette ki a csalást. Akkoriban cáfolta meg Louis Pasteur az élet spontán keletkezésének elvét. Lehet, hogy valakik így akarták megtréfálni a nagynevű Akadémiát, de tervüket meghiúsította, hogy az összegyűjtésük idején senki sem vizsgálta meg alaposan a meteoritokat.

A piltdowni ember

A 20. század legnagyobb visszhangot kiváltó tudományos csalása a piltdowni ember volt. A század elején a tudóstársadalom lázasan kereste a fosszilis "hiányzó láncszemet", amely bizonyította volna az ember és a majom közti evolúciós kapcsolatot. 1907-ben Németországban találtak egy állkapocscsontot, amely mutatta mindkét faj jellegzetességeit. Ez az úgynevezett Homo heidelbergiensis volt addig a legjobb bizonyíték a kapcsolatra, de a tudósok valami jobbra, valami látványosabbra vágytak.

Ekkor lépett színre Charles Dawson, angol ügyvéd és lelkes amatőr paleontológus. 1908-ban néhány munkás - ismerve a fosszíliák iránti érdeklődését - vitt neki pár különös csontdarabot, amelyet egy Piltdown melletti kavicsbányában találtak, ahol dolgoztak. A lelet fölkeltette Dawson érdeklődését, aki hamarosan megszervezte saját ásatását a kavicsbányában. Végül megszerezte Arthur Smith Woodward, a British Museum geológiai osztálya vezetőjének a támogatását is.

A szenzációs felfedezés 1912-ben történt. Woodward a közelben dolgozott, amikor Dawson két koponyatöredékre és egy igen különös állkapocsra bukkant. A koponyadarabok és az állkapocs közelsége miatt Dawson és Woodward azt a következtetést vonta le, hogy minden bizonnyal egymáshoz tartoznak, azaz ugyanannak a koponyának a részei. Ez igazán izgatottá tette őket, mert a koponya egészben emberre és majomra jellemző vonásokat is mutatott. Az állkapocs majomszerű, míg az agykoponya-darabok határozottan emberiek voltak. Ha a csontok valóban ugyanattól az élőlénytől származtak, akkor megtalálták a hiányzó láncszemet.

3.jpg
A piltdowni ember koponyájának rekonstrukciója (a sötét részek a megtalált darabok másolatai)

1912 decemberében Woodward bemutatta a koponya rekonstrukcióját a londoni Geológiai Társaság ülésén. Woodward kijelentette, hogy a piltdowni ember koponyája egy nagyjából félmillió évvel korábban élt emberé lehet. Az állítás rögtön nagy vihart kavart a tudóstársadalomban. Sokan úgy vélték, hogy az állkapocs és a koponya egyszerűen túlságosan különböző ahhoz, hogy összetartozzanak. Végül azonban Woodward követői győztek, és az új faj bekerült a szakkönyvekbe Eoanthropus dawsoni néven. (Ne felejtsük, a radiokarbonos kormeghatározást csak 1949-ben találták fel!)

A piltdowni koponyát majdnem négy évtizedig valós leletnek fogadták el a kutatók. Ahogy azonban egyre több korai ember csontvázmaradványát tárták fel, nyilvánvalóvá vált, hogy a piltdowni ember gyökeresen eltér minden más lelettől. Ezért 1953-ban a British Museum három kutatója alapos vizsgálatnak vetette alá a maradványokat. Az eredmény megdöbbentő volt: a koponya hamisítvány!

20101211piltdowni5.jpg
A piltdowni leletek elemzése. A festmény hátsó sorában jobbról a második Dawson, a harmadik Woodward

Fluoridos kormeghatározással kiderült, hogy a koponyadarabok mintegy 50 000 évesek, az állkapocs azonban csak néhány évtizedesnek bizonyult. Azt is kimutatták, hogy az állkapcsot kálium-dikromáttal színezték, hogy öregebbnek látsszon. A kutatók megállapították, hogy valaki egy modern majom, valószínűleg orangután állkapcsát módosította, majd elhelyezte a koponyadarabokkal együtt a lelőhelyen.

A csaló személye még ma sem egyértelmű. A legtöbben egyetértenek abban, hogy Dawson volt a hamisító, hiszen ő nyerte ebből a legtöbbet: nevét megörökítette az utókor, híressé vált a lelet miatt. A gyanút az is alátámasztja, hogy Dawsonról kiderült, más hamis régiségekkel is kereskedett. Ennek ellenére időről időre más gyanúsítottak neve is felmerül, még Arthur Conan Doyle neve is bekerült a lehetséges hamisítók közé. Doyle Piltdown közelében élt, és élénken érdeklődött a paleontológia iránt.

Bárki is követte el a hamisítást, ezt tekintik minden idők egyik legkárosabb tudományos csalásának, mivel évekre visszavetette az evolúcióelmélet fejlődését, miközben a kutatók hiábavalóan próbálták beilleszteni a hamis koponyát a fosszilis leletek sorába. Ráadásul az evolúcióelmélet megkérdőjelezői, a kreacionisták és az intelligens tervezettség hívei a mai napig elrettentő példaként hivatkoznak rá. Azt a látszatot próbálják kelteni vele, hogy az összes evolúciós lelet megbízhatatlan, és az evolúcióelmélet hívei mindenre képesek, nehogy kiderüljön Darwin "tévedése".

És még mindig ezt tanítják. Hát nem érdekes ez?

23 óra 20 perc

2016.07.26. 17:38 | Ruth2 |

http://www.femina.hu/terasz/senki_nem_tudja_hova_tunt_40_perc_megallt_az_ido_a_muszerek_szerint


Senki nem tudja, hová tűnt 40 perc: megállt az idő a műszerek szerint

Senki nem tudja, hová tűnt 40 perc: megállt az idő a műszerek szerint

A NASA tagadja az elveszett nap történetét, de sokak szerint ez a bizonyíték egy bibliai történetre.

Szerző: Klimó Petra
Forrás: Femina.hu

Egy NASA-kutató, Harold Hill még a hatvanas években mesélt el a sajtónak egy érdekes történetet, ami szerint furcsa összefüggésre bukkantak egy vizsgálat során, a csillagászati kérdés megoldó kulcsa pedig nem máshol, mint a Bibliában bukkant fel.

Eltűnt egy teljes nap

 

A NASA emberei éppen azt kutatták, hogy hol lesz a Nap, a Hold és a többi égitest százezer év múlva.

Erre azért van szükség, mert ha felbocsátanak egy mesterséges égitestet, meg kell győződniük arról, hogy az későbbi pályája során nem fog beleütközni semmilyen más égitestbe.

Meg kell szerkeszteniük a pályákat a mesterséges bolygó életkorának és valamennyi égitest időben megfelelő helyzetének figyelembevételével.

Erre az előkészítő munkára szükség van, nehogy az egész expedíció csődbe jusson. A mérőberendezés azonban egyszer csak elakadt, miközben az elmúlt évszázadokon át ide-oda futtatták.

Mivel a kapott adatokat helytelennek találta a gép, a hibajelzést kivizsgáltatták a szervizesekkel, de műszakilag mindent rendben találtak. A dolog mégis problémás volt, ugyanis felfedezték, hogy az elmúlt néhány évezred vizsgálatában eltűnt egy teljes nap.

Ekkor egyiküknek beugrott egy érdekes történet a Bibliából, amely fura módon magyarázatot adhat erre a különös felfedezésre.

Józsué megállítja a Napot (nem Józsué az Ő kérésére Jehova)

 

Az Ószövetségben van egy történet, amelyben Józsué szavára hirtelen megáll a Nap, és csaknem 24 órán át húzódik ez az állapot. Időszámításunk előtt 1260 körül volt az az időszak, amikor Mózes a népét kivezette az egyiptomi fogságból.

A zsidó nép exodusa után 40 évi pusztai vándorlás következett, majd elért a honfoglaló nép a Kánaán kapujába. Amikor a Kánaán öt királya harcolni kezdett a gibeoniakkal, azok segítséget kértek Józsuétól. Józsué pedig rögtön elindult a harcosaival, hogy megvédje Gibeon népét.

Csakhogy a csata nem ment egyszerűen, ráadásul már éppen alkonyodni kezdett, amikor még mindig az ellenség gyűrűjében voltak, a sötétben pedig még kevesebb esélyük lett volna arra, hogy visszaverjék a támadókat. Ekkor Józsué Istenhez fordult segítségért, aki erre a fohászra megállította a Napot és a Holdat, hogy az izraeliták be tudják fejezni még világosban a harcot. A történet szerint majdnem egy teljes napig tartott ez a világosság, a Nap csak a győztes csatát követően nyugodott le.

Hiányzó 40 perc

 

A tudósok visszamentek a műszerek segítségével az évszázadok során arra az időre, amikor a Biblia szerint Józsué története játszódott, és úgy találták, hogy a múltnak az a hiányzó töredéke, amelyről Józsué könyve tudósít, 23 óra és 20 perc volt, így a maradék  40 perccel még mindig nem tudtak elszámolni.

Viszont komoly problémákhoz vezethet, ha a hiányzó  40 perc nem kerül elő, az égitestek pályáján ugyanis ez az idő megsokszorozódik.

A megoldás megint csak a Bibliából került elő: a Királyok könyvében ugyanis volt egy rész, ami Ezékiás királyról szólt, aki halálos kórban szenvedett, Isten azonban küldött hozzá egy prófétát, aki gyógyulást ígért a királynak.

Ezékiás viszont nem könnyen hitt a próféta szavának, ezért természetfeletti erejének bizonyítékaként azt kérte tőle, hogy fordítsa vissza a napóra árnyékát tíz fokkal. Ez a tíz fok pedig időben pontosan  40 percet jelentett, így a NASA kutatói a Bibliában találtak magyarázatot az elveszett 24 órára.

A NASA tagadta

 

A hírverés után nem sokkal a NASA közölte, hogy az eltűnt nap sztorija csupán városi legenda - teljességgel lehetetlen, hogy egy számítógép magától hiányzó napokra bukkanjon, az ugyanis kizárólag betáplált adatokkal képes dolgozni, így a történet tudományosnak hitt része gyenge lábakon áll.

A Józsué-féle csodatétel magyarázata ugyanakkor valószínűleg csillagászati okokra vezethető vissza, a Nap és a Hold megállása alighanem nap- és holdfogyatkozást jelentett. (Akkor sötét lett volna és nem világos.)

Ez nem mese. Isten által ihletett írás a Biblia. Bár a Biblia fő témája Isten Királysága, az elveszett paradicsomtól a visszakapott paradicsomig szól, ha a tudományos részét nézzük: a föld gömbölyű, a fertőzések megelőzése, a vér és nyirokkeringés mind benne van, pedig hozzávetőleg 1600 évig (i.sz. 98-ig) írta mintegy 40 ember, mégis - tekintve ezt e 24 órát 2 részletben - megelőzte az emberi tudományt. Laboratóriumi körülmények között a vizet is ketté tudták választani, Noé bárkáját is megépítették kicsinyítve a megadott méretekkel és minden vihart kibírt borulás nélkül. Ha megváltoztatták valamelyik paraméterét, már borult is. Érdemes megvizsgálni.

Bulvár - folyt.

2016.05.12. 09:55 | Ruth2 |

Jézust milyen izmosnak ábrázolják, gyúrt talán?

Jézus nevelőapja József ács volt. Jézus is ezt a mesterséget tanulta tőle. Nem volt még Black and Decker készlet, bizony ők vágták ki a fát és dolgozták fel, mindent, ami fából volt ők készítettek elő, vagy készítették el végleg. 30 éves koráig dolgozott ácsként.

Nem azt kérdezték, hogy az ács FIA-e, hanem, hogy az ÁCS ez?

Márk 6:1-6 " És elment onnan, s a hazájába ért, a tanítványai pedig követték. Amikor sabbat lett, elkezdett tanítani a zsinagógában; és a legtöbben azok közül, akik figyeltek, ámultak, és ezt mondták: „Honnan vette ez az ember ezeket? Miféle bölcsesség adatott ennek, és miféle hatalmas cselekedetek mennek végbe a keze által? Nemde az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? És nincsenek-e itt velünk a húgai?” Úgyhogy megbotránkoztak benne. Jézus erre ezt mondta nekik: „Nincs próféta tisztesség nélkül, csak a hazájában, a rokonai között és a saját házában.” Nem is vihetett ott véghez egyetlen hatalmas cselekedetet sem azon kívül, hogy meggyógyított néhány beteges embert a kezét rájuk téve. Valóban csodálkozott hitetlenségükön. Azután bejárta a környező falvakat, és tanított."

 

MÁS

 

Dávid szobra

Dávid szobrát Michelangelo Buonarroti 1501 és 1504 között készítette Firenzében.

Soha nem találkoztak, 2500 évvel előbb élt Dávid. Mikor Sámuel felkente királlyá, a családja legkisebb fia volt, a bárányokat legeltette.

1Sámuel 16:1-13

Jehova végül így szólt Sámuelhez: „... Töltsd meg a szarudat olajjal, és menj. A betlehemi Isaihoz küldelek, mert az ő fiai közül szemeltem ki magamnak királyt.” ...

... Történt pedig, hogy amikor bejöttek, és ő meglátta Eliábot, rögtön ezt mondta: „Bizony Jehova előtt van a felkentje.” De Jehova így szólt Sámuelhez: „Ne tekints a külsejére, se magas termetére,mert elvetettem őt. Mert nem úgy lát az Isten, ahogy az ember lát. Az ember ugyanis azt nézi, amit a szeme lát, Jehova ellenben azt nézi, hogy milyen a szív. ...Ez sem az, akit Jehova választott.” Isai már hét fiát vezette el így Sámuel előtt, de Sámuel ezt mondta Isainak: „Nem ezeket választotta Jehova.”

Sámuel végül így szólt Isaihoz: „Ez az összes fiú?” Erre ő ezt mondta: „A legfiatalabb még hátravan, és íme, a juhokat legelteti.” Sámuel ekkor így szólt Isaihoz: „Küldj csak el érte, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le étkezni, míg ide nem jön.”  Ő el is küldött érte és elhozatta. Szép szemű, jó megjelenésű és pirospozsgás ifjú volt. Jehova akkor így szólt: „Kelj fel, és kend fel, mert ő az!” Sámuel tehát fogta az olajosszarut, és felkente őt a testvérei között. Attól a naptól fogva Jehova szelleme működni kezdett Dávidon. ...

Erős volt, 'Jehova szelleme működött Dávidon' egy medvét és egy oroszlánt is megölt, mert el akart vinni a bárányokból. Mikor Góliátot legyőzi is, nagyon fiatal még.

Rettentő sok sötét ember van még a műveltek tanultak között is.

Bulvár - Prince

2016.04.27. 11:21 | Ruth2 |

A bulvár sajtó átvesz cikkeket külföldről, vagy kreál, és ha meg is büntetik őket 1-2 millióra, 10-et szednek be vele, nem számít. (Ezt még a hazai hírességeknek mondták "megnyugtatásul").

A Blikkben jelent meg, hogy Prince "belépett" Jehova Tanúi közé.

Hanta, hogy Tanú volt. Szimpatizálhatott Jehova Tanúival, de hogy "be nem léphetett", az biztos.

A Biblia alapvető ismerete mellett, úgy is kellett volna élnie ahhoz, hogy Tanú lehessen. Ebbe az Ő életmódja nem fért bele. Másképp pedig nem lehetett Tanú.

https://www.jw.org/hu/bibliai-tanitasok/kerdesek/

A jw.org honlapon minden kérdésre ott a válasz, de Jehova Tanúi is szívesen adnak mindenki minden kérdésére.